Tukaj ste: začetna stran > Mi o sebi > Oče naš

Oče naš


Meditacija k molitvi Oče naš

Oče naš, ki si v nebesih

On, mogočni Duh, Stvaritelj vsega bivanja, On, nebesni svod, barve in oblike. On, svetloba, moč in substanca v nas. Oče, Ti si za nas ustvaril vse lepo, čisto in plemenito, Tvoja svetloba seva k nam, Tvojo ljubezen občutimo v svojem srcu. Odpremo se. Neskončna svetloba, neskončna polnost, Oče, to si Ti. Dobrotljivi Vse-Edini, Ti nas ljubiš, Ti krasiš naravo, Ti si rast in zorenje, Ti si življenje v vsaki cvetici, v vsem bivanju.

Tvoje ime je sveto

Da, Oče, ko častimo Tvoje ime, ko ga častimo v svojih mislih, ko ga častimo v vsakem pogledu, vidimo Tvojo prisotnost, prisotnost v cvetici, v semenu in v živali. Ti si življenje v vseh oblikah, Ti si moč v ptici, Ti si gibanje. Ptica leti.

Ti si začetek vsega bivanja, Ti si konec materije in začetek za nas v večnem življenju. Ti si alfa in omega, Ti si Veliki Vse-Edini. Neutrudno teče Tvoj tok, vseprisotna ljubezen. Prežema vsa kraljestva, prežema ravni očiščevanja, materijo, prisotna je v vsaki podobi, v vsakem človeku, v vsaki besedi, v vsaki gesti. Ti si. Sveto je Tvoje ime, o Večni, Dobrotljivi.

Naše kraljestvo prihaja

K nam prihaja na mnogotere načine. Božje kraljestvo živi sredi med nami: Ali to občutimo? Občutimo to pri muci? Občutimo pri konjih? Občutimo ko stopamo prek trate ? Ali občutimo svoje sestre in brate v sebi ? Če občutimo vse to, občutimo Boga v sebi in gledamo neskončno življenje, Njegovo moč. Bog, polnost, nam podarja notranjo in zunanjo lepoto. Ni potrebno, da bi trpeli pomanjkanje, smemo prejeti, če dajemo nesebično. Če nesebično dajemo, smemo prejeti, kajti smo Božji otroci. Naša notranjost je bogata. Če smo odprli notranje kraljestvo, bomo tudi v zunanjosti živeli tako, kot pripada Božjim otrokom: plemenito, krotko, ponižno, svobodno, prežeti z Očetovo ljubeznijo, in stanovali in živeli bomo tako, kot ustreza naši zavesti, ki je blizu Očetu, lepoti nebes. Kajti podobno kot v nebesih naj bi bilo tudi med Božjimi otroki, ki nesebično ljubijo Večnega Očeta. In prišlo bo kraljestvo, Božje kraljestvo na Zemlji, kot je bilo obljubljeno. Ljudje se bodo nesebično ljubili in Božji angeli bodo z njimi. In v vsem bodo častili, hvalili in slavili Večnega, ker se med seboj ljubijo, spoštujejo in cenijo.

Tvoja volja se godi, kot v nebesih tako na Zemlji

Da, ljubi bratje in sestre, ko se godi Njegova volja, takrat se Zemlja podarja, ker so ljudje z Bogom in tako tudi z Zemljo. Zemlja se v polnosti podarja tistim ljudem, ki so odprli notranjo polnost, ki se trudijo izpolnjevati Božjo voljo. Mislijo in delajo tako, kot hoče Bog. Trudijo se živeti skupaj, biti tukaj za bližnjega, ga spoštovati in ceniti. Gospod, Ti si življenje v naših otrocih, ki so Tvoji otroci, kajti Ti si v vesoljnem toku Oče-Mati-Bog, ki nas obdaja, ki nas ljubi, ki nas vodi. Tako naj se godi in se bo godila Božja volja tudi v naših malčkih, kajti Božje kraljestvo se odpira.

Danes nam daješ naš vsakdanji kruh

Kdor živi v Bogu, mu ni treba trpeti pomanjkanja, kdor povzdigne k Bogu svoje občutke in misli, ta prejme od Boga, in ima vse, kar potrebuje in še mnogo več, kajti Božji otroci ne bodo nikdar trpeli lakote, ker so v sebi odprli polnost, mnogotero, da, brezmejno življenje. Delamo skupaj za bližnjega. Med seboj si pomagamo, 5bližnjemu stojimo ob strani. Tako se prebudi življenje, in prejemamo vsakdanji kruh, kot nam je bilo obljubljeno.

Božja beseda v knjigah in na kasetah so napotki za notranje življenje. Ne glejmo le besede, ampak se vanje poglobimo, občutimo njihovo vsebino, ne berimo jih samo. Duh našega Očeta nas srečuje na najrazličnejše načine . Je vsepovsod, v vsaki črki, kajti ne obstaja ničesar, kar ni iz Njega, nič, česar On ne nosi. Tudi v našem človeškem je Duh - Bog. Ko predamo svoje človeško, potem On seva, pomaga nam in preobrazi nasprotno, in negativno se spremeni v pozitivno energijo, ki seva. Pri tem nam pomagajo teksti in kasete, ki nam kažejo pot, toda sami se moramo truditi, da se Mu približamo.

In odpusti nam naš dolg in mi odpuščamo svojim dolžnikom

Dokler je še v nas ločevanje, bomo ustvarjali pregrade. Ko ločujoče odpade od nas, potem duša vzcveti v vsej pestrosti kot najlepši, raznovrsten, vseobsegajoči travnik. Dokler nismo za bližnjega, smo proti njemu in rušimo. Podiramo, kar je zgradil naš bližnji, posegamo v življenje bližnjega, ker same sebe ne obvladamo. Ko v sebi razgradimo vse, kar je človeškega, potem spoštujemo in cenimo bližjega ter njegovo imetje, ki je tudi Božje imetje.

Dokler živimo za rešetkami svojega človeškega jaza, ne vidimo svojega bližnjega. In vendar nam Bog, ljubezen, podarja kruh. Bog, ljubezen, nam podarja pijačo, On nas kliče k obedu, in če hrano zaužijemo zavestno, potem vase tudi povsem zavestno sprejmemo esenco, Boga, življenje in naša duša se začne svetiti, kajti ona živi izključno od Božje moči.

Ti nas vodiš v skušnjavi

Zapeljivec je vedno na poti, in dokler so v nas želje po tem svetu, želje, ki nas prisiljujejo, nas bo skušal prek želja Skuša nas na najrazličnejše načine, prikrade se v našo notranjost prek občutkov in misli. Če smo budni, če živimo zavestno, ga prepoznamo. Prepoznamo ga, ko nas vabi, naj nam bo svet najpomembnejši, ko nas vabi z zunanjimi stvarmi, ko nas z zunanjimi stvarmi hoče zapeljati.

Človek, ki živi zavestno, to občuti in zapeljivcu reče ne. Pozna pa tudi še obstoječe ustreznosti, grešno, to preda Večnemu v Kristusu: svetloba v duši se poveča, človek se vse bolj sveti in zapeljivec se vse bolj umika, kajti izogiba se svetlobi.

In reši nas hudega

On nas rešuje in vodi v Notranje življenje. Dopušča nam, da Notranje življenje občutimo tudi v zunanjem, v naravi, povsod, ko stopamo po poti, in nas kamenček zbode skozi čevelj, in nam hoče reči: »Tudi jaz sem del tebe.« Ko hrošč leze po stezi in ga vidimo, nam hoče reči: »Tudi jaz sem del tebe, Božje bitje.« Ko stopamo prek livade, nas trava nosi in nam govori: »Zate sem tukaj in te nosim.«

Če živimo zavestno in vidimo svojega brata v Božji luči, potem se skupaj z njim spreminjamo v svetlobo, in občutimo moč vesolja v sebi, ljubezen in modrost v nas in skozi nas. Tedaj občutimo, kako bije Očetovo srce v nas, ker smo našli v Njegovo srce.

Kajti naše je kraljestvo in moč in veličastvo od večnosti do večnosti

"Kajti naše je kraljestvo", ljubi bratje in sestre, "in moč in veličastvo od večnosti do večnosti." Smo nesmrtna bitja, v vsakomer od nas je duhovno telo, imenujemo ga duša. Po telesni smrti gre duša nazaj v kozmično bivanje. Kam? To določamo sami. Ali pa nas spet vleče na Zemljo, ker smo ji še blizu v svojih občutkih in mislih? Ali pa gremo proti nebesom, ker smo v sebi že v veliki meri odprli nebeško kraljestvo? Potem nam nobeno sonce ni tuje, noben planet, kajti vse, vse, kar je, govori jezik ljubezni. In mi, ki smo že v veliki meri očiščeni, postanemo jezik ljubezni, Zakon vesolja. Občutimo sferno glasbo vesolja, ker smo spet zavestno otroci vesolja. V sebi smo odprli sedmero osnovnih moči, Zakon vesolja, in lahko se gibljemo po vsej neskončnosti, ker smo vse privedli v pozitivno, harmonično gibanje, esenco življenja, moči vesolja.

Naše je večno kraljestvo. Naše je večno življenje. Smo otroci večnega Očeta. Smo bitja vesolja. Polni hrepenenja pogosto zremo proti zvezdam, zapremo oči in sprejemamo vase esenco zvezd in Vsemoč nam govori: Otrok, ne glej v daljavo, poglej v svojo notranjost, kajti, kar meniš, da boš videl v daljavi, je v tebi kot esenca in moč, Jaz, življenje. Ti si moj otrok, Jaz sem ti Oče in Mati, Jaz sem Bog. V Meni si in Jaz sem v tebi. Nesmrten si, zavej se tega. Kamorkoli pade tvoj pogled, potrjuj Me v vsem, nesebično ljubi bližnjega in srečal boš Mene v svojem bratu in v svoji sestri.

Če živimo zavestno, ljubi bratje in sestre, se nam, svojim otrokom, Večni Oče vse bolj približuje. Otrokova ljubezen do Očeta je najlepša komunikacija. Kako lahkotna postaneta duša in človek, ko se umaknejo nižje, človeške misli, ko se s Kristusovo močjo preobrazijo v pozitivno moč. Kako poleten, radosten in iz notranjosti srečen postane človek, ko opusti vse varljivo, ko se preda kreposti in ljubezni.

V njem se naselita mir in radost, ko je mir zavestno zajel dušo. Radost poživlja dušo in človeka, ko se je človek zaupal Bogu v vsem, kar misli in dela. V nas je upanje, moč in ljubezen, tudi v bolezni in stiski.

Pojdimo k Njemu, On nam je blizu. Pojdimo k Njemu, po Kristusu nam stoji ob strani. Pojdimo k Njemu v vsaki situaciji. po Kristusu Mu predajmo vse, kar nas dela človeške, kar nas vodi v letargičnost, lenobnost in agresijo. Predajmo Mu in prebudili se bomo v Njem. Lahkotni smo, poletni, miroljubni. Naše bitje je nesebična ljubezen, Zakon. To je cilj! Zaradi tega smo ljudje, da bi odkrili to, kar nam je konec koncev tako blizu: Neskončnost v vsakem od nas, v vsaki duši in tako v vsakem človeku - Boga, življenje, ljubezen našega Očeta.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum