Univerzalni život – 27. September 2012, 08:59
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=333&L=9


Biti prakršćanin znači:
Biti slobodan u Kristu

Biti prakršćanin znači: Biti slobodan u Kristu

Kozmička životna škola prenosi se uživo svake nedjelje preko brojnih radiopostaja. U nedjelju 19.08.2001. tijekom emisije, jedna slušateljica nam je postavila sljedeće pitanje:

«Ja sam ateist, i slučajno sam čula Vašu radioemisiju. Imala sam puno veze s kršćanima i drago mi je da sam ateist, jer to što ti kršćani rade nema nikakve veze s učenjem njihove Biblije. Je li kod prakršćana isto tako?»

Gabriele, proročica i izaslanica Božja, odgovorila je na ovo pitanje:

Mi moramo sebi postaviti pitanje: žive li takozvani kršćani u skladu s kršćanskim naukom, prema učenju koje nam je donio Isus, Krist?

Centralno kršćansko naučavanje Isusa, Krista je Govor na Gori. Ono je osnova kršćanstva. Isus nas je poučavao Deset zapovijedi Božjih koje nam je dao Mojsije. Isus nam je donio Govor na Gori. Zapovijedi Božje i Njegov Govor na Gori bili su Njegov život. Isus je rekao: Slijedite Me! U te dvije riječi, «Slijedite Me!», leži osnova kršćanstva koja znači ispunjavati Govor na Gori korak po korak, kako bi rasli u zakonima svekozmičkog života. Isus, Krist nije osnovao crkvene institucije i nije nas učio tradicije. Crkvene institucije, nazivale se one katoličke, luteranske ili sl. u osnovi nisu kršćanske, iako ljudi koji su u konačnici obveznici institucionalne crkve, sebe nazivaju kršćanima. Katolička kao i luteranska doktrina govori o Kristu, ali upravo njihov nauk na kraju odbacuje Govor na Gori i naziva ga utopijom koja spada u drugi svijet.
 

Oko Isusovog naučavanja su napravili ograničenja. Govori se o Evanđeljima po Luki, Mateju, i tako dalje, a uči se i ono što je Pavao rekao. Mogu li se Pavlova pisma smatrati istinitima ili Govor na Gori i Božje zapovijedi koje su temelj kršćanstva, a koje nas je učio Isus i živio ih? Mnoge crkvene institucije napravile su i rade ograde oko Isusovih izjava. Jesu li ispravne ili ne, može ispitati samo svaki pojedinac koji prihvati osnovu i prema njoj živi, a to je uvijek Govor na Gori i Deset zapovijedi Božjih.

Crkve kažu da Govor na Gori pripada nekom drugom svijetu. Kako je nastao taj drugi svijet? Samo kroz postupan život prema Isusovom Govoru na Gori i Deset zapovijedi Božjih tako da se institucionalni kršćani, koji grade samo na svojoj crkvi, ne mogu bezuvjetno nazivati kršćanima. Crkve čine ljudima mnoge ustupke. Isus to nije činio. Isus je rekao: Slijedite Me! On je rekao: Ili za ili protiv Mene, između nema ničega! – To «između» čini ljude nekršćanima.
 

Crkve kažu: Mi smo svi grješnici; svaki je čovjek grješnik. Kakve to ima veze s onim što je Isus rekao po smislu: vi trebate biti savršeni, onako, kako je Moj Otac na nebu savršen jer je čovjek slika i prilika Božja. Onda ne možemo reći da je čovjek grješnik. Čovjek je grješan, ali on, općenito govoreći, nije grješnik. Radim razliku između «grješnika» i «grješno».
 

Svaki čovjek griješi, ali ako kao temelj uzme kršćanstvo, Govor na Gori i svoje ponašanje mjeri prema tom učenju, shvatit će da je sagriješio. Ako zatim bude postupno slijedio Isusa, Krista, on će se za svoje grijehe pokajati, očistiti ih i više ne činiti. Tako će pronaći život koji je slika i prilika Božja: ljubav, dobrota, blagost – sama bit Govora na Gori.
 

Naša sestra koja se opisuje kao ateist, sve kršćane trpa u jedan lonac. Mi to ne trebamo činiti. Valja reći da biti kršćanin znači ispunjavati korak po korak Govor na Gori, tako da stvarno nastane drugi svijet, tj. svijet Isusa Krista, jedinstvo, sloboda, bratstvo, Božja ljubav i pravednost.
 

Mogu govoriti samo o sebi. Nisam protiv katoličke, luteranske i drugih institucija bez obzira kako one sebe nazivaju, ali to nema nikakve veze s kršćanstvom čak i ako se neki aspekti života Isusa, Krista miješaju s obredima, dogmama, ceremonijama, vjerskim uvjerenjima i doktrinama. Ova mješavina kreće se između «za Boga» i «protiv Boga». A to je onda tzv. kršćanstvo koje znači da svaki crkveni kršćanin radi ono što želi.
 

A što je s prakršćanima? Prakršćanstvo se temelji na Isusovom učenju, na Njegovom Govoru na Gori i zapovijedima Božjim koje je Vječni preko Mojsija dao ljudima.Prakršćanin znači biti slobodan u Kristu i slijediti jedino Gospodina. To podrazumijeva svakodnevno i korak po korak živjeti po zakonima Božjim. Prakršćanin je onaj tko se drži temelja kršćanstva tako da uz pomoć Krista Božjeg, duha koji živi u svakome od nas, prepozna svoje grijehe, okaje ih, očisti i više ne čini. Ali onaj tko samo govori o zapovijedima Božjim i Isusovom Govoru na Gori i gleda na druge te svoj zemaljski život ne živi u Kristu nije prakršćanin.Tko na druge pokazuje i kaže: «Ti si kriv», a ne prepoznaje svoje griješno i neće se pokajati – taj nije prakršćanin.
 

Biti prakršćanin znači ispunjavati Govor na Gori korak po korak. Svoje grijehe – svatko počini. Zatim ih on pokaje i očisti uz pomoć duha, koji zrači iz Govora na Gori čime se razvija sveobuhvatna svijest koja gleda ljude, prirodu i životinje, i zove se život koji obuhvaća kozmičko postojanje. Istinski prakršćanin ima tijelo, on je čovjek, ali on nije ljudsko. On omogućuje duhu Govora na Gori djelovati kroz njega, a ne samo govoriti o nauku. To je prakršćanstvo. Sve ostalo je iluzija i konačno uvreda Boga i izrugivanje Isusa, Krista.
 

Zašto se prakršćanstvo uvijek ponovo uzdiže? Zato što je ono centralno učenje Isusa, Krista: To je Govor na Gori na kojem su gradili prvi kršćani – sve dok nisu došli napuhani, takozvani visoki namještenici i infiltrirali se u cjelinu.No uvijek iznova dolazi prakršćanstvo, što znači da ne treba graditi na nijednom čovjeku! Gradi na središnjici života Isusa, Krista, na Govoru na Gori i zapovijedima Božjim! Budite za bližnjeg, a ne protiv njega! Tako ste za Krista.

Pogreške, eventualni grijesi našeg bližnjeg su njegova opterećenja koje on treba očistiti. Ako mu treba pomoć, dat će mu se. To je prakršćanstvo, to je sloboda i bit života koji nas je učio i za primjer živio utjelovljeni Isus, Krist. Njegovo učenje glasi: Slijedite Mene, a ne ljude! Iz Mojeg učenja ne radite nikakve institucije! Ne umnožavajte Moje jednostavno učenje! Temelj je Govor na Gori i Deset zapovijedi. Sve ostalo je mješavina i ne smije biti dovedeno u vezu s prakršćanstvom. Tko to ipak čini, ogriješuje se o Boga, Isusa, Krista, i Njegovo učenje.
 

Možda će ovo pomoći našoj sestri koja je ateist. Možda joj pomogne da svakog kršćanina ne stavlja u isti lonac nekršćanstva, već da ih razvrsta i kaže: Tko je kršćanin? Ili kršćanin je onaj koji slijedi Isusa, Krista.
 

Je li Bog promjenjiv?

Uvijek se čuje da je Bog promjenjiv.
Draga braćo i sestre ! Kada bi Bog bio promjenjiv, onda bi Njegovi zakoni bili nesavršeni, i ON sam, Bog, naš Otac, bio bi nesavršen. To bi značilo da bi se Bog i Njegov sveti Zakon ljubavi rastvorili, jer sve što je nesavršeno će nestati jednoga dana. Ono nije postojano na duže vrijeme.Ako bi Bog bio promjenjiv, tada se moramo zapitati: koje namjere On ima sutra s nama? No u slučaju da Bog nije promjenjiv onda nešto nije u redu s tzv. Starim zavjetom i knjigama Novog zavjeta.

Bog je ljubav. On ne naređuje umorstvo, ni ubojstvo. Svatko tko se zalaže za umorstvo i ubojstvo uključujući životinje, on je pobornik svećeničke kaste Starog zavjeta, a možda i Novog. Ali Bog je ljubav i Njegov zakon je savršena ljubav. Bog je život, Bog je nepromjenjiv, jer On je apsolutan.A što je apsolutno, ono je takvo; jučer, danas i sutra, a uvijek prisutan i apsolutan je Bog.
 

Dragi slušatelji! Budite svjesni, mi nismo rođeni grješnici već smo sebe načinili takvima. Ali u nama je moć otkupljenja Krista Božjeg, a naše grješno možemo s Njegovom snagom okajati i očistiti te ukoliko to više ne budemo činili, postupno ćemo postati slika i prilika Boga, našeg Oca, o kojem je Isus rekao:»Budite savršeni, kao što je savršen Bog, vaš nebeski Otac.»

Imamo otkupljenje u nama. Isus, Krist nam je na križu donio otkupljujuću snagu. Mi je smijemo upotrijebiti, onda kada prepoznamo da smo opet zgriješili. Učinite to! Molite i dat će vam se pomoć za spoznaju grijeha i za čišćenje grijeha - to je istinsko sljedbeništvo Isusa, Krista! I molim ne bacajte sve kršćane kao ni sebe u jedan lonac. Vi ste djeca Božja i ako to želimo održati, onda nam pomaže Isus, Krist, otkupljujuća snaga u nama. Temelji su kao što smo rekli, Isusov Govor na Gori i Deset zapovijedi Božjih.
 

Nastaje novi svijet, svijet mira, i to onda kada korak po korak činimo ono što nas je učio Isus, a ne kada samo govorimo o kršćanstvu.Iz toga nastaje novi svijet koji ne pada s neba već dolazi s neba kao učenje koje smijemo primijeniti uz pomoć našeg Otkupitelja. Jer ako kraljevstvo Božje koje je u nama, pustimo da diše kroz naše stanice, osjećamo da Isus, Krist, otkupiteljski duh, djeluje u nama. Mi se mijenjamo na bolje i radimo ono što Bog želi – iz toga nastaje novi svijet Krista. To je svijet mira, ljubavi, jedinstva i bratstva jer u duhu Božjem smo svi braća i sestre.

 

___________________________________________________________________________

Ovo je samo mali izvadak iz Kozmičke životne škole, sa Susreta svih bogotražitelja, koji se održava svake nedjelje u 10 sati u mnogim mjestima prakršćanskih susreta.

Jeste li zainteresirani? Želite li rado doživjeti susret uživo? Pobliže informacije i mjesta susreta: Univerzalno mjesto susreta


na sljedeći odsječak