Univerzální život – 22. January 2012, 08:28
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?L=14&id=340


Proč dal Bůh člověku rozum?

Proč dal Bůh člověku rozum?

Gabriela, prorokyně a poselkyně Boží pro naši dobu, vysvětlila tuto otázku v rámci Kosmické školy života 13.05.2001. Při této příležitosti byla představena nová brožurka ze řady Prorok s titulem »Vražda zvířat je smrt lidí«. Krátký výňatek:

Proč dal Bůh člověku rozum? - Aby ho používal. Aby zvažoval svým rozumem podle přikázání Božích tím, že pozná, zda je správné to, co myslí a činí, aby se pak orientoval na Desatero přikázání Božích a na Ježíšovo Kázání na hoře. Tak zjemní svůj charakter, který pak také jasněji vidí, aby poznal, že to, co mu jiní předvádějí, neodpovídá pravdě - kterou je přece Bůh.

Kdo svůj rozum nepoužívá, stává se napodobitelem.  On již nemyslí - nechává se manipulovat a činí to, co mu tvrdí jiní.  Protože velká část lidu jsou napodobitelé, dělají přesně to, co jim tvrdí církev, ve víře, že církevní instituce mají pravdu. Avšak ty jsou již dávno odseknuty od pravdy; už jen zneužívají jméno Ježíše, Krista.

Kdo je schopen zvažovat tím, že zapojí rozum a přibere přikázání Boží a Ježíšovo Kázání na hoře, ten ví, co má dělat. A kdo to nechce vědět - takto je to nutné říci, neboť každý má rozum -, ten zůstane právě napodobitelem a činí přesně to, co mu nejen škodí, ale nevyslovitelně zatěžuje jeho duši. Neboť vražda zvířat nelpí jen na těch, kteří zabíjejí zvířata, ale i na těch, kteří požívají maso zvířat jako zdechlinové jídlo.

Milí bratři a sestry, proč nám vlastně dal Ježíš, Kristus, náš Spasitel, opět Vnitřní cestu, kterou přece také učil v Kázání na hoře? Proč nám ji dal pro dnešní dobu? Abychom slepě nečinili něco, čemu nerozumíme, nýbrž  abychom našli své vnitřní hodnoty a ty nechali mluvit.

Vnitřní cesta není diktát, nýbrž je to pomoc, jak zapojit rozum, srdce, přikázání Boží a Kázání na hoře, abychom zvažovali a měřili, abychom zušlechtili náš charakter, zjemnili naše smysly, abychom jasně viděli, co se děje v tomto světě - abychom pak nespolupracovali, nýbrž se spojili v Duchu Pána pro Krista, pro Boha, našeho Otce, a pro přírodu, pro zvířata, ano pro kosmický život, kterým je konec konců každý z nás.

Nechceme-li o to usilovat, protože tomu také nevěříme, pak se můžeme klidně podívat do světa, neboť to, co se ve světě odehrává, se bude brzy dít každému - každému podle jeho záznamů. Kdy? Čas nehraje žádnou roli, naše duše žije věčně, a to, co nese, někdy splatí, ať je to v jiné inkarnaci či v místech očištění.

Kdo však dnes pochopí, co chtěl Kristus Boží, a následuje Ježíše, Krista, tím, že krok za krokem uskutečňuje Jeho učení, ten vidí jasněji a ten ví, že milost Boží je v srdci každého jednotlivce. Avšak milost a milosrdenství dobrotivého Otce v Kristu může působit jen tehdy, když poznáme, co jsme zapříčinili, nejdříve litujeme toho, co jsme udělali, abychom prosili o odpuštění a abychom to - což je důležité - co jsme poznali, již nadále nečinili.  Tímto se náš charakter zjemní a zušlechtí a přiblížíme se naší pravé bytosti, kterou Bůh spatřil a Bůh stvořil: je to to čisté v naší duši.

Abychom se takovými opět stali - a každému je možné čistit svoji duši, zjemnit svůj charakter, zocelit svůj rozum ve vědomí přikázání Božích a Ježíšova Kázání na hoře-, dal Bůh lidem Vnitřní cestu. Avšak kdo nechce, ten si zvolil.