Här är du: Startsida > Om oss > Bergspredikan

Lev efter din insikt10. Sannerligen, de som tror och lyder kommer att rädda sina själar och de, som inte lyder kommer att förlora dem. Ty jag säger er, om er rättfärdighet inte är större än de skriftlärdas och fariséernas, så kommer ni inte att komma in i himmelriket. (Kap. 25, 10)

 

                                                 Kristus förklarar, rättar
                                                    och fördjupar ordet:

 

Utsagan: ”... de som tror och lyder kommer att rädda sina själar, och de, som inte lyder, kommer att förlora dem” betyder: Den som tror och lyder Guds lagar kommer att rädda sin själ från återfödelsens hjul, som så länge drar henne till köttet, tills hon har sonat allt, som om och om igen har lett till återfödelse.

Inse: Enbart tron på livets lag är inte tillräcklig. Endast tron på livet och förverkligandet av livets lagar leder människa och själ ut ur återfödelsens hjul.

Den som inte håller Guds lagar, den förråder Gud  och säljer sin själ till mörkret. Därmed täcker hon över ljuset i sin själ, sitt sanna liv. Denna människa lever då i synd och själen i denna världs dvala. Lagen om återfödelse, återfödelsens hjul, som drar till sig själen till ytterligare en inkarnation, kommer att gälla en viss tid till, så att den inkarnerade själen inser att hon inte är av denna värld, utan i jordeklädnad, för att lägga av det som är alltför mänskligt – och att avtäcka det som är gudomligt; hennes sanna, eviga liv.

Inte alla som känner till skrivtecknen, tyder dem endast efter bokstaven – utan efter andemeningen. Därför innebär det: Om er rättfärdighet inte är större än alla skriftlärdas – som utger sig att vara rättvisa och lär ut Mina lagar utan att hålla dem själva - så kommer ni inte att gå in i himmelriket.

Därför bind er inte vid människors åsikter och föreställningar. Förverkliga det som ni har insett av livets lag; då finner ni ytterligare steg till de högre lagenligheterna.
 
Inse: Guds rättvisa är Guds kärlek och vishet. Den som inte utvecklar dem i sig själv strålar inte heller ut dem, skådar inte heller in i det eviga varats djup och utröner inte heller sitt sanna liv. Denna människas jordiska liv är ett vegeterande. Hon vegeterar förbi sitt sanna liv. Både på jorden och på andra sidan är hon andligt död. Hon har varken i denna jordiska existens eller i livet på andra sidan den riktiga orienteringen, eftersom hon inte har levt efter livets lagar. Hon är inte vis utan ger enbart vidare av sina ansamlade kunskaper. Därigenom blir hon en anhängare till synden och slutligen en syndare. Hon handlar mot den eviga lagen och faller därmed allt djupare ner i lagen om sådd och skörd.


                                        

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum