UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 24. February 2014, 13:46
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=662&L=10


Postani savršen kao tvoj Otac na nebu

17. A želiš li pak nešto što drugima stvara patnje i brige, iščupaj to iz srca. Jedino ćeš tako naći mir. Jer bolje je trpeti bol no nanositi ga, pogotovo slabijem od sebe.
18. Budite vi, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš na Nebu. (Pogl. 25, 17-18)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

Sve ono nebožansko što iz tebe izađe - kao protivzakonite misli, reči i dela - može naneti bol i doneti brige ne samo tvom bližnjem, nego i tebi samome. Jer, što čovek poseje, to će i žeti.

Kakva setva, takva i žetva. A žeće je uvek onaj koji je i sejao - a ne njegov bližnji. Tvoj bližnji nije sejao tvoju setvu, pa neće ni žeti tvoju žetvu.

Tvoje seme ipak može razneti vetar - kao semenje raznih vrsta cveća, koje vetar raznosi posle cvetanja pa ono pušta koren tamo gde može čvrsto da se uhvati. Tako i tvoje misli, reči i dela mogu, kao i seme nošeno vetrom, da padnu u njivu duše tvog bližnjeg i da porastu ako tamo naiđu na iste ili slične uslove.

Isto ili slično, kao što leži u tebi, leži i u njemu ako se on uzbuđuje ili ljuti zbog tvojih reči i postupaka kojima mu ti zadaješ brige, i on, podstaknut tvojim semenom koje donosi vetar, misli, govori i čini isto ili slično što i ti. No, ti si to pokrenuo u zakonu setve i žetve i možeš biti pozvan da položiš račun. Tebi je zapoveđeno da nesebično ljubiš svog bližnjeg i da mu služiš i pomažeš, a ne da mu svojim ponašanjem nanosiš bol i zadaješ brige.

Ako se dakle tvoj bližnji optereti tvojim nezakonitim ponašanjem, jer si ušao u njivu njegove duše i pokrenuo uzroke zbog kojih će on posle morati teško da pati i da trpi zbog njih, onda si se ti vezao za njega. A ako on na tvoje ponašanje reaguje isto tako nezakonito, onda se on vezao za tebe. U ovom ili u nekom drugom vidu postojanja vi ćete ovo morati da očistite jedan sa drugim.

Shvatite: jedno malo, sasvim malo seme ljudskog "ja", može stvoriti veliki uzrok, koji u sebi već nosi svoju posledicu.

Shvatite, dakle: svaki uzrok se mora otkloniti.

Još jedan primer: ako odašilješ svoje negativne misli, reči i dela kao semenje koje raznosi vetar, a tvoj bližnji čuje ono što govoriš o njemu, ali to ne registruje, jer za to ne postoje odgovaranja u njivi njegove duše, onda ćeš se opteretiti samo ti, i ti si se onda vezao za njega, a ne on za tebe. Tvoj bližnji može onda ući u Nebo, jer nije primio i prihvatio negativno semenje koje si ti posejao, jer nije mislio i govorio isto ili slično kao ti. A ako si, ipak, svojim pogrešnim ponašanjem izazvao u svom bližnjem uzroke koji možda nisu morali da počnu da deluju u njemu, jer bi ih on kasnije eventualno mogao očistiti bezbolno i bez nevolja, onda ti snosiš veću krivicu i moraćeš da nosiš i onaj deo koji si prouzrokovao na svom bližnjem.

Ako već moraš da podnosiš bol i brige, onda ne okrivljuj svog bližnjeg zbog svog stanja. Ti sam si pokretač - a ne tvoj bližnji. Tvoj bol i tvoje brige su usev u tvojoj duši koji je izrastao - i oni se pokazuju i u tvome telu ili na njemu kao žetva.

Jedino te Ja, Hrist, tvoj Spasitelj, mogu toga osloboditi, i to samo ako se pokaješ i ne činiš više isto ili slično. Onda će biti skinut teret sa tvoje duše i krenuće ti na bolje.

Shvatite: ko spozna svoj bol i brigu kao svoju sopstvenu setvu i svoju patnju prihvata, taj pokazuje istinsku unutarnju veličinu. To je znak duhovnog razvoja; taj duhovni razvoj vodi postepeno u savršenstvo.

To čisto biće je savršeno; ono je slika i prilika Otac-Majka Boga. Ono živi u Bogu, a Bog živi kroz to čisto biće.

Blaženi su oni koji su čista srca, jer će Boga ugledati - jer su ponovo postali slika i prilika nebeskog Oca. Iz čistoga srca, koje je predano Bogu, struje blagost i smernost.

Ja, Hrist, Spasitelj čovečanstva, vodim narod Božji na Zemlji, koji postaje sve veći, ka unutarnjoj čistoti. Narod Božji čine (1989) muškarci i žene koji, svesni cilja, idu putem ljubavi ka unutarnjem, i tako slede Mene, Hrista, jedinog Pastira. Neće se više svi oni ponovo otelovljavati u generacijama koje dolaze, već će mnogi od njih živeti u Duhu Ljubavi i delovaće u Duhu, za Veliku Celinu i za Carstvo Mira Isusa Hrista.

O, shvatite, vi koji živite u Carstvu Mira: mnogi od vas su kao ljudi bili prisutni već u doba Pionira. I tako je poneko od vas pionira, čuvao zajedno sa drugim pionirima jedinstvo u Bogu i zajedno sa njima išao putem ka unutarnjem. Pritom ste odbacivali mnogo toga ljudskog, te su vaše duše sve više bivale prožimane svetlom Istine. Napuštajući zemaljsko telo vaše su duše nosile svetlo Istine sa sobom u viša područja Svetlosti. Odande ste vi ponovo došli sa svetlom Istine, da biste, obučeni u zemaljsko ruho, živeli i delovali u Carstvu Mira Isusa Hrista.

Svetlo Istine zrači sada ponovo kroz vaša nova zemaljska tela. Sada vi u ovom zemaljskom životu ostvarujete ono što ste stekli u svojim prethodnim životima: svetlost iz Moje Svetlosti i snagu iz Moje snage - Zakon života. Ispunjene Duhom Božjim deluju sada ove duše kroz svoje novo zemaljsko ruho u Carstvu Mira Isusa Hrista, u kojem Sam Ja vladar i život.

                                          napred  / nazad  /  nazad na Sadržaj

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.