Här är du: Startsida > Om oss > Bergspredikan

Gå vägen till det inre1. ”Var noga med  att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er Fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, Jag säger er, de har redan fått sin lön. 

2. Men om du ger allmosor, låt då inte din vänstra hand veta vad din högra hand gör. Ge din allmosa i det fördolda och den Ende, som ser i det fördolda, skall belöna dig. (Kap. 26, 1-2)

 

                                              Kristus förklarar, rättar
                                                 och fördjupar ordet:

 

Den praktiserade bergspredikan är den inre vägen till Guds hjärta. Allt som människan inte gör osjälviskt, det gör hon för sig själv. Osjälviskhet är kärlek till Gud. Egennyttan är mänsklig kärlek. Den som endast gör sin nästa något gott om denne tackar för det och berömmer de goda handlingarna, den har inte gjort det för sin nästa utan för sig själv. Tacket och berömmet är då hennes lön. Därmed har hon redan fått sin lön och kommer inte att få någon ytterligare lön av Gud. Endast osjälviskhet blir belönad av Gud. Osjälviskheten växer och mognar endast i den människa som har tagit de första stegen till det inre kungariket, det vill säga har förverkligat.

De första stegen dithän handlar om tankekontrollen. Istället för mänskliga, negativa, grubblande eller lidelsefulla tankar sätt emot positiva, hjälpsamma, glada, ädla tankar och tankar på det goda i människan och i allt du möter. Då kommer du efterhand att få dina sinnen under kontroll. Du kommer då inte längre att begära något av din nästa och inte längre förvänta dig något av henne. Efter en tid på den Inre Vägen kommer du att säga endast sådant som är positivt och väsenligt. Därigenom får du ditt mänskliga ego under kontroll eftersom du har lärt dig att vila i dig själv. Då blir din själ allt mer ljus-fylld och du finner i allt som möter dig det goda som du då också förmår att tilltala och uttala på rätt sätt. Om du har lärt dig detta, då kommer du också att tilltala sådant som är negativt, på ett lagenligt sätt. På detta vis vaknar inom dig uppriktighet och ärlighet och du förblir trogen mot Gud i allt.

Denna andliga evolutionsprocess till osjälviskhet är den inre vägen till Guds hjärta. Allt som du gör osjälviskt bringar dig mångfaldiga frukter.

Om alltså dina känslor är utan förväntningar och dina tankar ädla och goda, då är Guds kraft i dina ord och tankar. Denna kraft är Min livsenergi. Den går in i din nästas själ och medför att din nästa också blir osjälvisk. Ty, det som går ut från din ljusa själ, det går – förr eller senare, beroende på när medmänniskan öppnar sig för det – även in i din nästas själ och sinnelag. 

Den som ger osjälviskt frågar inte om hennes medmänniska fått veta vad hon givit. Den osjälviske ger! Hon vet att Gud, den evige Fadern, ser in i alla sina barns hjärtan och att den Evige, vars Ande bor i varje människa, belönar den osjälviske då när tiden är kommen för det. Endast detta har betydelse.

Inse: Alla goda, det vill säga osjälviska gärningar blir synliga i rätt tid så att alla de, som ska se dem känner igen dem, så att de också blir osjälviska genom att de strävar efter och mottager livet i Mig – och gör det som Jag har påbjudit dem: att älska varandra osjälviskt, så som Jag, den Kristus, älskar dem.                                         forsätt  / tillbaka  /  tillbaka till översikten

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum