UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 5. October 2013, 10:15
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=664&L=19


Nauč sa správne modliť

  3. A keď sa modlíš, nemáš byť ako pokrytci, ktorí sa radi modlia v synagógach a na nároží ulíc, aby boli videní ľuďmi. Veru, Ja vám hovorím, oni už majú svoju odmenu.

4. Ak sa však modlíš, choď do svojej komôrky, a keď si zatvoril dvere, modli sa k svojmu nebeskému Otcovi, ktorý je v skrytom; a ten skrytý Jeden, ktorý vidí do skrytého, ti to verejne prizná.  (Kap. 26, 3-4)

 

Ja, Kristus, vysvetľujem, opravujem

a prehlbujem slovo:

 

Keď sa modlíš, utiahni sa do tichej komory a zahĺb sa do svojho vnútra, lebo v tebe prebýva Duch Otca, ktorého chrámom si ty.

Keď sa modlíš len preto, aby ťa tvoji blížni videli a považovali za zbožného a veriaceho, potom ti hovorím: to nie je žiadna zbožnosť, ale svätuškárstvo; je to pokrytectvo. Takéto povrchné modlitby sú bez sily. Kto sa modlí len perami alebo aby ho videli, ten hreší proti Svätému Duchu, lebo zneužíva sväté slová vo vlastný prospech.

Spoznaj: keď oslovuješ v modlitbe Boha a vo svojom živote neuskutočňuješ, za čo si sa modlil, keď sú teda tvoje modlitby len prejavom tvojho ja a nevychádzajú z hĺbky tvojej duše, a keď nie sú oduševnené láskou k Bohu, potom hrešíš proti Duchu Svätému. To je najväčší hriech.

Ak tvoje modlidby neprúdia nezištne z tvojho srdca, tak by bolo lepšie, keby si sa nemodlil, ale najprv si uvedomil svoje myšlienky a ľudské želania a postupne ich odovzdal Mne – aby nezištná láska, ktorá je v tebe, v tebe aj rástla a ty sa potom dokážeš modliť zo srdca. Potom budú tvoje modlitby viac a viac oduševnené a preniknuté láskou k Bohu a k tvojmu blížnemu.

„... a ten skrytý Jeden, ktorý vidí do skrytého, ti to verejne prizná“, znamená: tvoje svetlé myšlienky a modlitby plné sily, ktoré sú oduševnené láskou k Bohu, prinesú plody ešte na tomto svete. Smieš spoznať svoju sejbu lásky a teba tiež mnohí spoznajú ako prameň lásky.

                                          ďalej / naspäť  /  naspäť k obsahu