UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 24. February 2014, 22:47
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=665&L=17


Finn till sanningen inom dig

5. Och när ni ber gemensamt, använd inga tomma upprepningar som hedningarna, ty de tror  att de blir bönhörda för de många ordens skull. Därför skall ni inte efterlikna dem; ty er Fader i himmelen vet vad ni behöver innan ni ber...  (Kap. 26, 5)

 

                                                  Kristus förklarar, rättar
                                                    och fördjupar ordet:

 

Endast den människa, som bara har förverkligat lite av sanningens lag, använder många ord och tomma obesjälade upprepningar i bönen och i det dagliga livet.

Den som talar mycket om sanningens och livets lag, det vill säga använder många ord, hon kan inte fylla dem med kraft och liv eftersom hon inte själv är fylld av Guds lag. Sådana ord är egoistiska och därför kärlekslösa även om de är valda som om de vore burna av kärlek. Obesjälat tal når inte in i det innersta av din nästas själ och finner heller inget eko i den människa som låter Guds kärlek råda inom och genom sig. Den som talar obesjälat om sanningens och livets lag, som hon själv inte förverkligar, ger endast upphov till diskussioner hos en människa som hör det och som likaledes är orienterad till det yttre.

Inse: Den som diskuterar om andliga lagenligheter känner inte till Guds lagar. Varje männsiska, som vill diskutera, är övertygad om att hon vet bättre än sin nästa och vill få det bekräftat för sig själv. Den som diskuterar ger endast vittnesbörd om sig själv, nämligen att hon inget vet och är osäker. Därför diskuterar hon.

Men den som har funnit sanningen diskuterar inte om sanningen och inte heller om vad tro är. Ordet ”tro” innehåller också att ”inte veta”. Det människan till slut inte vet och kan bevisa, det tror hon. Den som tror på sanningen har ännu inte funnit den eviga sanningen. Hon rör sig ännu inte i den eviga sanningens ström. Därför är tron fortfarande blindhet.

Men den som har funnit till den eviga sanningen behöver inte längre tro på sanningen – hon känner sanningen eftersom hon rör sig i sanningens ström. Det är den sanna visa människan som har lyft skatten, sanningen, inom sig. Verkligt visa vilar i sig. Detta är inre säkerhet och stadga. De diskuterar inte om tron eftersom de har funnit sin väg från tro till vishet, som är sanningen.

Den som alltså endast tror på Gud utan att känna till djupet av den eviga sanningen, den eviga lagen, använder många ord om sin tro.

Även i sina böner kommer hon att förhålla sig på liknande vis: Hon använder många ord eftersom hon inte besjälar sin ord med osjälvisk kärlek. Hon är av åsikten att med många ord kunna övertyga eller till och med övertala Gud. Hon tror att hon måste göra sig förstådd av Gud eftersom hon antar att Gud skulle kunna förstå hennes böner på annat sätt än hon menat. På liknande sätt tänker och ber hedningarna.

Inse: Ju djupare en människa dyker in i den gudomliga sanningen, desto färre ord använder hon i sin bön. Hennes böner är korta men kraftfulla eftersom ordet utstrålar en praktiserad kraft.                                         fortsätt  / tillbaka  /  tillbaka till översikten