UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 8. March 2012, 03:39
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=671&L=17


Döm inte över din nästa

1. ”Döm inte, så att inte ni blir dömda. Ty med den dom som ni
dömer med skall ni dömas; och med det mått som ni mäter skall också ni mätas med. Och vad ni gör mot andra, så skall också göras mot er.” (Kap. 27, 1)

 

                                            Kristus förklarar, rättar
                                               och fördjupar ordet:

 

Ni har läst: Tankar, ord och handlingar är magneter. Den som dömer och fördömer sin nästa i tankarna och med ord kommer själv att få erfara samma eller liknande.

Inse: Era negativa tankar, ord och handlingar är era egna domare. ”Med det mått som ni mäter” – om i tankar eller med ord och handlingar – kommer ni själv att mätas. Så som ni nedvärderar er nästa för att uppvärdera er själva, kommer ni att bli värderade. Ni kommer att råka ut för och erfara ert värde. Och om ni säger: ”Den ene får vara nöjd med vad hon har – den andre ska erhålla mer” så kommer ni en gång att endast äga så mycket eller ännu mindre än den som ni tyckte hade tillräckligt: Som ni möter er nästa i tanke, ord och handling, kommer ni själva en gång att bli bemötta.                                         fortsätt  / tillbaka  /  tillbaka till översikten