UNIVERSELLES LEBEN e.V. – 19. March 2013, 11:40
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=677&L=10


Prepoznaćete ih po plodovima njihovim

8. Čuvajte se od lažnih proroka, koji će vam doći u jagnjećoj koži, a iznutra su vuci grabljivi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Može li se s trnja brati grožđe ili s čička smokve?
9. Tako i svako dobro drvo plodove dobre rađa, a rđavo drvo plodove loše rađa. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda, dobro je još samo da se poseče i u oganj baci. Tako ćete dakle dobro od zla razlikovati, po plodovima njihovim koje donose. (Pogl. 27, 8-9)

 

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

Na kraju materijalističkih dana, na kraju doba grabeži i pohlepe, nastupiće mnogi lažni proroci. Oni će mnogo govoriti o ljubavi Božjoj - a njihova će dela ipak biti ljudska. Pravi prorok i duhovni mudrac nije onaj koji govori o ljubavi Božjoj, već samo onaj čija su dela dobra.

Dar da ovo proverava ima ipak samo onaj koji proverava najpre svoje sopstveno verovanje: da li i sam uistinu veruje u jevanđelje nesebične ljubavi i da li i ispunjava smisao jevanđelja - i šta je iz nesebične ljubavi već sam ostvario prema svom bližnjem.

Svoje bližnje ćete moći spoznavati i osećati razliku između dobrog, manje dobrog, i onog lošeg, tek kad postanete duhovno zreliji za nekoliko stupnjeva.

Ko svoje bližnje još osuđuje i negativno misli i govori o njima, taj još nije u stanju da ih proverava. Njemu nedostaje dar razlikovanja. On samo osuđuje - a ne proverava.

Kako ćete moći prepoznati dobre plodove ako ste i sami još rđav plod? Dar da razlikuje šta je dobro, šta je manje dobro, a šta loše, ne može imati onaj ko ne ostvaruje Božje zakone.

Ko želi da proveri svog bližnjeg, taj nek najpre proveri  sebe samoga, da li poseduje dar razlikovanja pravednog od nepravednog.

Dobar plod može vrlo brzo da bude odbačen, a loš potvrđen: onda kad se truo plod ističe s mnogo govorenja i deluje sa mnogo prividno ubedljivih reči i gestova.

Shvatite: isto privlači isto. Ko je i sam još truo plod, tome su truli plodovi bliskiji nego zdravi. Ko je pak nesebičan, taj je dobar plod, i njemu je onda i bliskije ono dobro, ono nesebično.

Ko je nesebičan, poseduje i dar razlikovanja dobrih, manje dobrih i loših plodova. Ko dakle želi da razlikuje dobre plodove od loših, najpre sam mora da bude dobar plod. Samo dobar plod može prepoznati loš plod. Loš plod stalno traži svoje istomišljenike - loše plodove, da bi zajedno nastupili protiv onih dobrih. Loši plodovi osuđuju, odbacuju, sude i vezuju.

Dobri, zreli plodovi, imaju razumevanja, dobrih su namera, tolerantni su i ljubazni prema svom bližnjem. Oni oslovljavaju nepravilnosti, ali svoje bližnje i dalje čuvajući i noseći u svom srcu. To znači: oni više ne presuđuju, ne osuđuju i ne sude.

Ponavljam: prepoznaćete ih po njihovim plodovima.

Dobar plod poznaje loš plod, ali loš plod ne prepoznaje dobar plod. Dobar plod gleda samo ono dobro, loš plod samo ono loše. Odgovarajuće tome čovek i misli, govori i postupa.                                         napred  / nazad  /  nazad na Sadržaj

 

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.