Univerzalni život – 5. October 2013, 18:37
URL: http://www.universelles-leben.org/cms/?id=80&L=9


Prorok i pitanja

Izvadci iz odlomka:

Božja proročica u Univerzalnome životu sluša glas srca. To je glas Božji, glas istine, koji proročica predaje nama ljudima na svome materinjem jeziku.

Prorok prema zakonima Božjim daje svim ljudima poticaje za razmišljanje i odgovore na zaplete i neprilike u ovome svijetu. Međutim on govori i o svojoj zadaći a time i o samome sebi.

U ovome izdanju jedan Kristov prijatelj Božje proročice u Univerzalnome životu postavlja nekoliko pitanja.

 

Pitanje Kristovog prijatelja:
Gabriele, zašto si dala u "Kristovoj državi" objašnjenje o svome stupanju na stranu?

 

Odgovor proroka:
Zakon Božji, Zakon ljubavi i mudrosti, govori u mome srcu. Da su ljudi naučili gledati unutra u riječi, tad bi mogli ponešto i razumjeti, što im se inače čini nerazumljivim.
"Stupiti na stranu" za mene znači stupiti na stranu nositelja odgovornosti a sam ne biti strana.
U ovome svijetu je uobičajeno da su ljudi na odgovornim pozicijama tako dugo sami strana dok prisilno ne budu smijenjeni ili dok ih bolest ne prisili da ustupe mjesto. Posljedica je često da sljedeći nositelji odgovornosti nisu u stanju preuzeti zadaće smijenjenoga ili onoga koji je odstupio te nadalje voditi neko temeljno područje rada ili odgovornosti bez velikih poteškoća i propadanja.

U mnogim godinama moje djelatnosti stajala sam pred mnogom braćom i sestrama da bih dočekala napade na Univerzalni život i na svoju osobu, jer oni koji su bili na mojoj strani, morali su se tek izgraditi i ojačati. Budući da čujem glas srca, znam također, kada je vrijeme da oni koji su uz mene preuzmu odgovorne zadaće a da ja stupim na njihovu stranu. Nije se dogodila dakle promjena vlasti, niti sam smijenjena, niti sam bolesna. Ja sam samo dala prednost stabilnoj sljedećoj generaciji i tako sam na njenoj strani da bih i nadalje bila potpora i pomoć svojoj braći i sestrama -dok oni postupno, prema glasu srca u svojoj nutrini, misle i postupaju i sve više ispunjuju zakone Božje.

Prorok ne ide u penziju. Ja dakle nisam penzionirana već sam učinila ono što se u mnogim grupama ne događa: Ja sam izgradila nositelje odgovornosti koji će dalje voditi veliko Božje djelo i koji smiju biti sigurni da na svojoj strani imaju proročki glas srca. Mnoge su se duhovne zajednice i grupe raspale smrću njihovog osnivača. U Univerzalnome životu neće biti tako, jer se glas srca koji ja slijedim pobrinuo za to.

 

Pitanje Kristovog prijatelja:
To dakle znači da je Božje djelo Krist Božji donio na ovaj svijet, preko proročke riječi, preko tebe, Njegove proročice, biti i nadalje preko proročke riječi Krista Božjeg vođeno kao i do sada?

 

Odgovor proroka:
Djelo Božje, Djelo povratka u domovinu Isusa Krista, iz kojega je izrastao Univerzalni život, izgradio je Krist preko proročke riječi, počevši od jedne male stanice, dok nije postigao stabilnost širom svijeta. Riječ Božja preko Božjeg instrumenta ide u čitav svijet milijunima ljudi. Već sam rekla: Prorok ne može biti penzioniran - on će i nadalje ispunjavati volju Božju prema glasu srca dok ga Bog ne pozove ili dok se luk njegovoga zemaljskog života ne primakne kraju i glas srca kaže: Sada je tebi nastupila zima. Počini i nađi ulaz u Kraljevstvo Božje.
Meni je počela jesen što mi sobom donosi određene faze mirovanja koje su ujedno ritmovi akcije sljedeće generacije. U mojoj jeseni ja ću narastajucu generaciju učiti ljepoti jeseni i pokazati joj što znači cvasti u proljeće, sazrijevati ljeti, donositi plodove u kasno ljeto i jesen, što znači dobre plodove predavati dalje i kako se oni mogu pružiti drugima. Dobro drvo donosi dobre plodove, loše drvo donosi loše plodove. Dobre plodove predavati drugima bila je moja zadaća, ona je to i nadalje.
Ja nisam dakle odvojena od moje braće i sestara, niti sam od njih rastavljena niti sam preminula. Ja živim, ja sam kao sestra među svojom braćom i sestrama, a unutarnja riječ u meni je živa za sve ljude u svim narodima na ovoj Zemlji, za sljedeću generaciju, za pravilnik poduzeća zdrav i blizak životu prema zakonima i Govoru na Gori.

 

Pitanje Kristovog prijatelja:
To znači dakle: Ti ćeš donijeti na Zemlju i božanske zakonitosti za vođenje poduzeća u Duhu Božjem?

 

Odgovor proroka:

 

[...]

Pitanje Kristovog prijatelja:
To znači dakle da ti i očigledno prikazuješ ljudima, svima nama, kako jedna utemeljiteljska ličnost - bilo u duhovnoj zajednici ili u poduzeću ili u politici - i nadalje vodeći i davajući sljedećoj generaciji daje pomoć i vodstvo. U tvome slučaju to dodatno još znači da je Kristov Božji Duh inicijator i vođa Univerzalnoga života.

 

Odgovor proroka:
Govoriš o "utemeljiteljskoj ličnosti". Tu riječ ne želim dovoditi u vezu sa sobom, jer Božje djelo je djelo Neba i ne temelji se na jednoj osobi, svejedno kako se ona naziva u ovome svijetu, ličnost ili ute­meljiteljska ličnost. Nikada neću sebe kao čovjeka nazvati utemeljiteljicom, jer da je tako, tad bi to bilo djelo čovjeka koje će jednom propasti.

Djelo Božje je stijena Krist. Tko gradi na stijeni je sugraditelj Kra­ljevstva Božjeg na Zemlji; ipak stijena je temelj. To je Krist.
Budući da božanski svijet ne govori govorom nas ljudi, potreban je instrument. Božanski svijet me je pripremio kao instrument. Priprema je za mene kao čovjeka bila teško vrijeme, jer sam morala uvijek iznova svoje odviše ljudske želje podrediti Božjoj volji, pokloniti se ponizno Onome koji sve zna, kojemu je potreban instrument a ne čovjek okrenut samome sebi. Tek kad sam nakon godina položila ispit kao instrument Božji, poslao me je mudri Duh u javnost. Ja nisam dakle utemeljitelj ska ličnost. Osnova djela Božjeg se temelji na stijeni Kristu.

U svijetu naravno postoje utemeljitelji poduzeća, političke partije, društva ili institucije crkva, koji se svi pozivaju na to da su napokon utemeljitelji i nositelji te ustanove. Mnogo puta dogodi se tako da utemeljitelj stekne poziciju vlasti koju nerado daje iz ruku jer je to njegovo djelo. Sljedeću generaciju on rijetko vodi jer živi u strahu da bi mu ona mogla osporiti njegovu poziciju.
Tako u politici, gospodarstvu ili također u institucijama crkve ili u drugim zajednicama utemeljitelji, silnici vlasti i riječi ostaju često preko senilnosne granice starosti. Oni često daju upute koje sljedeća generacija više ne razumije, jer je vrijeme uznapredovalo sa svojim spoznajama.
Da bi zadržali kormilo svog utemeljitelj skog broda u ruci, mnogi od "vodećih ličnosti" postaju agresivne i diktatorske i ne dopuštaju dobre savjete, koji možda dolaze od sljedeće generacije koja opet ima drugu sliku svijeta.

Krutost takvih "ličnosti" može, prema prilikama, upropastiti neko djelo, neku zajednicu ili instituciju. Ovdje mislim na Martina Luthera koji je svojim tezama htio sigurno nešto drugo, kad je u svojoj staračkoj dobi, u svojoj krutoj dobi, nepokolebljivim držanjem obilježenim razočaranjem i rezignacijom, zahtijevao, prakticirao i davao dalje. Jedan primjer je i takozvani "sveti otac", papa katoličke crkve. Stari čovjek je u svojoj zimi. Bi li se on mogao još prikazivati kao glasogovomik svoje institucije kad ne bi bio održavan i stimuliran od liječnika i okružen i podupiran od kardinala?

Mnogostruko je tužna slika da stari ljudi koji žive u svojoj zimi, ne promatraju sebe u ogledalu i ne odstupaju od pozornice događanja. Tko je naprotiv, u ljetu svoga života izgradio dolazeću generaciju, može se u jeseni povući na stranu podupirući i pomažući, sljedećima dati kormilo u ruke i uz njih kormilariti. To je moguće međutim samo kad Duh Božji može nadahnuti jednog čovjeka, i u zajednici čiji članovi nisu usmjereni na ljude, na "ličnosti", nego svi na Jednoga -Krista.

Krist Božji je dakle stijena djela Univerzalni život, što nosi u svijet zakonitosti ljubavi i mudrosti Božje, i nadalje preko instrumenta što ja smijem biti, što On naziva Svojom proročicom.
Na kraju Svoga Govora na Gori Isus je govorio o djelovanju. Ispravno djelovanje prema Isusovom učenju prakticira se u Kristovim poduzećima malo po malo - onako kao što bi trebalo jedno katolično ili protestantsko poduzeće primijeniti učenje katolicizma ili protestantizma u svome pogonu. Tko sebe naziva Kršćaninom, taj bi trebao i misliti, govoriti i postupati po učenju Isusa iz Nazareta. Učenje Isusa, Univerzalnoga Duha, su principi Govora na Gori, koje je poučavao i poučava glas srca, Duh Krista Božjega i koje korak po korak slijedi jedna mala zajednica, sljedeća generacija u Univerzalnome životu, koja je uzela kormilo u ruke, s kojom ću ja i dalje kormilariti, sve dok Vječni to hoće. Krist Božji ostaje inicijator i vođa, život u Duhu Božjem u Univerzalnome životu.

 

sljedeća brošura "Prorok" / natrag na pregled