U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons

De PaasboodschapMet Pasen gedenken de christenen
het lijden en sterven van Jezus.

Was de kruisiging van de Heer alleen voor de mensen?
Heeft Christus alleen voor de mensen geleden?

Jezus, de Christus, kwam ook voor de dieren! Hij heeft niet alleen voor de mensen geleden, maar Hij kwam ook, om de dieren te verlossen van hun leed en hun kwellingen!

Talrijke, in vergetenheid geraakte apocriefe geschriften tonen aspecten der waarheid over het leven en de leer van Jezus van Nazareth aan, die in de traditionele bijbel niet te vinden zijn. Op veel plaatsen wordt bericht, dat Jezus vegetarisch leefde; Hij was altijd bezorgd om het welzijn van de dieren en zette zich voor hen in, waar de gelegenheid zich ook voordeed. (Meer informatie daarover: »De geheimgehouden dierliefde van Jezus«)

Door de invloed van de kerken zijn juist de hoge feestdagen zoals Pasen en Kerstmis slachtfeesten geworden, die miljarden van dieren het leven kosten. Waarom? 2000 Jaar geleden werd Jezus van Nazareth door dierendoders verraden en terechtgesteld. Nu wordt Christus door mensen verraden, die in Zijn naam het doden van dieren voorstaan.

Met Pasen gedenken de christenen
de verrijzenis van Jezus.

Wij vragen ons af: waarom draagt de paus het dodenkruis voor zich heen, het kruis met corpus? De meeste kerkelijke christenen is het niet bewust: het kruis moet de nederlaag van Christus symboliseren en het verhogen van de duistere macht.
En waarom predikt de Vatikaanse kerk met Pasen, dat het lichaam van Christus van het kruis werd genomen, om Hem aansluitend opnieuw aan het kruis genageld te presenteren? In deze vraag kan men de tegenstander herkennen. En hij vervolgt ijverig degenen, die voor Christus zijn!

Het teken van de oerchristenen is het kruis van de opstanding, het kruis zonder corpus. Want Jezus, de Christus, is verrezen! Christus leeft, en Hij spreekt tot de mensen van de huidige tijd, door Zijn profetes en verkondigster, Gabriële. De Geest Gods heeft niet de stem van de mensen. Daarom nam Hij een mens, die Hij tot Zijn profetes schoolde, om de hemelse taal in mensenwoorden te vertalen. Zo ontstond ook het grote goddelijke openbaringswerk »Dit is Mijn woord«, waarin Christus ons het volgende verklaart:

»Ik, Christus, kwam in Jezus tot de mensen en werd de mensenzoon. Ik kwam, om de mensen de weg te wijzen uit zonde en slavernij. Als Jezus van Nazareth onderwees Ik de wetten van God en leefde ze de mensen voor. De mensheid echter herkende Mij niet.
Ik leerde de mensen, elkaar lief te hebben, de dieren lief te hebben, de natuur te achten, de aarde als een moeder te waarderen , in wier schoot de mensenkinderen leven en werken. Ik leerde de mensen de gelijkheid, de vrijheid, de eenheid, de broederlijkheid en de gerechtigheid; Ik leerde hen, dat zij de aarde niet zouden moeten opdelen, maar alles broederlijk met elkaar delen.
Daarmee begon de evolutie - dat wil zeggen, de mensen wendden zich geleidelijk weer tot God.
Eerst werd het geloof in afgoden afgeschaft, dan de mensenoffers en in verloop van tijd de dierenoffers. Nu, in de tijdsomwenteling van de oude naar der Nieuwe Tijd, zal Ik de wrede dierproeven, het slachten van de dieren en aan het consumeren van hun vlees een einde maken. O beseft: het is een tijd van evolutie - het omvormen van het oude, zodat geestelijkheid kan ontstaan.
O begrijpt: Ik kwam als Jezus van Nazareth. Ik legde de mensen de wetten uit en leefde ook het leven naar Gods wetten de mensen voor. Op Golgotha werd Ik de Verlosser van alle zielen en mensen.
Jullie Verlosser is nu ook jullie leider in de Nieuwe Tijd, in de tijd van Christus, die Ik Ben. Steeds meer mensen wenden zich af van het slachten en consumeren van dieren. Steeds meer mensen zien de aarde als een geheel, als hun voedster, als een deel van hun leven. Zij voeden zich met hetgeen de aarde hen schenkt, en bereiden het ook wetmatig toe. In de loop van de generaties zal heel geleidelijk aan het mensengeslacht ontstaan, dat de wetten van God kent, ze onderhoudt en zich ook overeenkomstig voedt.
Ik Ben als Jezus van Nazareth gekomen om de wetten te onderwijzen en voor te leven, ook om de bloedoffers en het consumeren van dieren af te schaffen en de slachtpartijen. Ik Ben gekomen om een nieuw mensengeslacht te scheppen, dat de wil van de eeuwige Vader vervult, die de ene God is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. «

Dit uittreksel stamt uit het boek:

Dit is Mijn woord
Alfa und Omega
Het evangelie van Jezus
De Christus-openbaring, die inmiddels
de ware christenen over de hele wereld kennen

Te bestellen bij: Verlag DAS WORT

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum