Zde se nacházíte: Startovní strana > My o nás > Desatero přikázání

Desatero přikázání

Život Prakřesťanů


Proč nám svět, takový jaký je, nemůže dát žádný mír? Protože se neskládá z nezištné lásky, ale ze sebevztažné lásky. Lidé by se museli obrátit tím, že rozvinou vnitřní lásku, nezištnou lásku. Pak bude tento tvrdý a nepokojný svět zcela pozvolna přestavěn. Desatero ukazuje cestu, neboť jednotlivá přikázání jsou výňatky z Absolutního zákona nebes, božského zákona nezištné lásky.

 

Hojnost toho, co Desatero přikázání obsahuje, se otevírá tomu člověku, který obsah těchto přikázání krok za krokem naplňuje svým myšlením a konáním, tedy nechává je stát se živoucími. Následující text odhaluje šířku a hloubku Desatera přikázání. Zároveň je ukázáno, jak se prakřesťané v Univerzálním životě, Kristovi přátelé, více a více pokoušejí konkrétně uskutečňovat  Desatero přikázání v situacích všedního dne.

 

© 2014 Univerzální život • E-Mail: info@universelles-leben.orgEditorial