Zde se nacházíte: Startovní strana > My o nás > Kázání na hoře

Dodržuj přikázání – pak teprve vyučuj


9. Kdokoliv tedy poruší jedno z těchto přikázání, která bude dávat On, a učí lidi konat právě tak, ten bude nazýván nejmenším v Říši nebeské. Kdo je však dodržuje a učí, bude nazýván velkým v Říši nebeské. (Kap. 25,9)

 

Kristus objasňuje, opravuje
a prohlubuje slovo:

 

Desatero přikázání, která dal Bůh prostřednictvím Mojžíše Svým lidským dětem, jsou výtahy z věčného zákona života a lásky. Kdo se proti těmto přikázáním proviňuje, kdo tyto přikázání své bližní pouze učí, avšak sám je nedodržuje, je špatný učitel. Hřeší proti Duchu svatému. To je největší hřích. Tento padělatel užívá Boží lásky, zákona života, k vlastnímu ůčelu. Tím zneužívá věčného zákona. Každé zneužití je loupež; a každý lupič je hnanec a štvanec, který bude dříve či později dostižen a usvědčen svými vlastními činy, svými vlastními příčinami. Neboť Bůh je spravedlivý Bůh; Jím se všechno zjevuje, jak dobro tak také menší dobro a zlo.

Kdo však zákon lásky a života dodržuje, to znamená v denním životě naplňuje, a lidi to učí, co sám uskutečnil, ten je pravým Duchovním učitelem. Podává lidem chléb nebes a nasytí jím mnohé. Kdo dává z vlastního naplnění, je naplněn Boží moudrostí a silou a bude pak, když nadejde čas, zářit na nebi jako hvězda. Neboť Bohem naplněný člověk čerpá z proudu spásy a dává nezištně těm, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti.

Poznejte: Skrze takové spravedlivé muže a ženy přichází věčný zákon lásky a života do tohoto světa. Kdo tedy věčný zákon dodržuje a učí, bude nazýván velkým v Říši nebeské; to znamená: Sklidí v nebi bohatou odměnu.                                         dále  / zpět  /  zpět k přehledu 

 

© 2014 Univerzální život • E-Mail: info@universelles-leben.orgEditorial