Zde se nacházíte: Startovní strana > My o nás > Kázání na hoře

Vy jste světlo světa


7. Vy jste světlo světa. Město, které je vystavěno na kopci, nemůže být skryto. Člověk také nerozsvěcuje světlo a nestaví jej pod dutou nádobu, ale na svícen, a ono svítí všem, kteří jsou v domě. Nechte tedy svítit vaše světlo před lidmi, aby mohli vidět vaše dobré skutky a chválit vašeho Otce na nebesích. (Kap. 25, 7)

 

Kristus objasňuje, opravuje
a prohlubuje slovo:

 

Já Jsem světlo světa.

Na Mém světle se vzněcovalo v mohutném časovém obratu stále více srdcí. Lidé poznali věčnou pravdu v Mém slově. Stále více lidí šlo Vnitřní cestou a přijímalo dar života, nauky a lekce z věčné pravdy, aby se přiblížili Bohu, věčnému bytí.

Mnoho mužů a žen se stalo mými věrnými, neboť naplňovali Boží vůli. Sbratřili se v Mém duchu a stali se průkopníky pro Novou dobu, kteří položili na Zemi základ Říše Boží a na ní začali stavět.

                                         dále  / zpět  /  zpět k přehledu

 

© 2014 Univerzální život • E-Mail: info@universelles-leben.orgEditorial