Zde se nacházíte: Startovní strana

Univerzální život
všech kultur celosvětově


Ježíš nezaložil církev, nenavštěvoval církev - my také ne!

On přišel před 2000 lety, aby nám lidem přinesl cestu, pravdu a život - vnitřní reformu. Ta byla církevní institucí zneužita k založení vnějšího náboženství. Proto dnes projevuje Kristus znovu prostřednictvím Prorockého slova Říši Boží, jejíž základem jsou Desatero Božích přikázání, Kázání na hoře a Otčenáš.

Kdo Ježíše Krista následuje bez toho, aby se vázal na kněze a faráře, dosáhne štěstí, jistoty a svobody, získá Vnitří život a zažije blízkost Boha. To je  život ve všedním dni.

 

 

Internationale Gabriele-Stiftung

Výběr dalších aktuálních témat:

Vražda zvířat je smrt lidí
»Prorok« č.16

Tedy je to tak, jak to je; člověk ztroskotává na svém vlastním chování proti zákonu života. Po tisíciletí volaly do nebe výplody lidské zloby. Nyní přicházejí k účinku. Sklizeň zřetelně ukazuje známky setby. Je toho dost, míra se naplnila. Apel na všechny lidi se srdcem.


Tehdy a dnes

Mnoho lidí věří v Boha, ba dokonce v milujícího Boha. A přece vycházejí z toho, že tento Bůh je daleko pryč a bezprostřední komunikace s Ním není možná. Představa, že Bůh přebývá v každém z nás, se často už vytratila; rovněž víra, že Bůh by mohl k lidem mluvit skrze prorocká ústa, ačkoliv je toto přece velmi dobře pochopitelné: Může člověk na jedné straně věřit v milujícího Boha a na druhé straně vycházet z toho, že On mlčí?


Prakřesťanské smýšlení a život

Znaky prakřesťanského života: Prakřesťané nekladou požadavky na absolutnost. Prakřesťané jsou, podobně jako mnoho lidí, ještě nedokonalí, tedy ještě menší nebo větší hříšníci. Čím se ale vyznačují, je, že nejprveu sebe hledají podíl na chybách a nesprávném konání proti Božským zákonům lásky a života a s pomocí Krista Božího ho také nachází, aby potom to nedobré s Kristovou pomocí očistili a stejné nebo podobné již více nekonali. Tímto způsobem se stávají mimo jiné více a více zajedno s tím nejvnitřnějším v bližním, s Boží jiskrou.


Proč dal Bůh člověku rozum?

Gabriela, prorokyně a poselkyně Boží pro naši dobu, vysvětlila tuto otázku v rámci Kosmické školy života 13.05.2001.


 

© 2014 Univerzální život • E-Mail: info@universelles-leben.orgEditorial