Vi ste ovdje: Početna stranica > Mi o nama > Očenaš

Očenaš


Oče naš,
koji jesi na Nebu,
presveto je ime Tvoje!
Naše Kraljevstvo tu je,
Tvoja volja se vrši
kako na Nebu, tako i na Zemlji.
Kruh naš svagdašnji daješ nam danas
i naš dug opraštaš nam
i mi praštamo svojim dužnicima.
Ti vodiš nas u iskušenju
i izbavljaš nas od zla.
Jer naše je Kraljevstvo,
snaga i uzvišenost
iz vječnosti u vječnost.

 

Zašto prakršćani u Očenašu ne govore „Tvoje kraljevstvo dolazi“, već „Naše Kraljevstvo dolazi“? O tome je Bog, naš nebeski Otac, rekao u proročkoj riječi preko Gabriele, 1986 godine:

„Tvoje je Kraljevstvo, snaga i uzvišenost u svu vječnost. – Tako moli čovjek.
Zbog čega ne molite: Naše je Kraljevstvo, snaga i uzvišenost u svu vječnost?
Ja sam vaš Gospodin i Bog, vaš Otac.
Tko ste vi? Ovo pitanje postavljam svakom pojedincu i na ovo pitanje neka si svaki pojedinac odgovori.
,Tvoje je Kraljevstvo, snaga i uzvišenost u svu vječnost’ - zvuči strano, udaljeno od vas. Vi Meni dodjeljujete Kraljevstvo, snagu i uzvišenost, a osjećate se udaljeni od Kraljevstva koje je konačno i vaše Kraljevstvo – naše Kraljevstvo, jer ono što Ja posjedujem to posjedujete i vi. Kako vi Meni želite dodjeliti? Ja sam vama sve poklonio. Vi ste sinovi i kćeri toga Kraljevstva, sva snaga i sav Bitak, sve što Kraljevstvo sadrži, vaše je.
Zato molite: Naše je Kraljevstvo, snaga i uzvišenost u svu vječnost.
Kod Mene nema Amen.“

 

Prakršćansko učenje ima Deset Božjih zapovijedi, učenje Isusa, Krista i Očenaš kao temelj. Prakršćansko učenje je dakle radosna vijest velikog učitelja slobode, Otkupitelja Isusa, Krista.

Prakršćani, čija religija je Unutarnja religija, religija mira, teže da ovu suverenu molitvu Isusa, Krista, provedu u djelo.

Sadržaj ove divne molitve ne vrijedi samo za ljude, već i za prirodu i životinjski svijet.

 

Preko Gabriele ljudi mogu detaljno saznati koji sadržaji čine Očenaš. Kao što slijedi, naći ćete tekstove od Gabriele o Očenašu:

Jedno „Meditacijsko razmatranje o Očenašu“ i „Meditacijska molitva o Očenašu“. Tu Očenaš doživljavate u širokom luku – od svemoći Božje do odnosa s našim bližnjima. (Ovi tekstovi mogu se dobiti i kao CD kod izdavača DAS WORT.)

Jedna Meditacija o Očenašu dana od Gabriele, proročice i izaslanice Božje, pročitajte ovdje... (Ova meditacija dostupna je i kao meditacija u slikama na video kazeti kod izdavača DAS WORT.)

U okviru susreta „Isus nije išao u crkvu! Boga doživjeti bez prisile“, Gabriele nam je 06.05.2005 godine ponovo objasnila, koliko duboko značenje ima Očenaš.

Krist koji nas je kao Isus prije 2000 godina poučavao Očenaš, danas objašnjava i produbljuje preko proročke riječi u božanskom djelu Svojih poruka „Ovo je Moja riječ. Alfa i Omega. Evanđelje Isusovo. Kristova poruka koju u međuvremenu poznaju istinski kršćani u cijelom svijetu“, odlučujuće je prije svega ostvariti svoje molitve iz Očenaša. Krist nam u ovom moćnom djelu poruka dozvoljava također pogled u budućnost, gdje On preko Gabriele čovječanstvu objavljuje riječi molitve, koje Božji ljudi u razvijajućem Kraljevstvu mira Isusa Krista po smislu mole i ispunjavaju u svakodnevnom životu. Ovaj tekst pročitajte ovdje...

 

Oče naš koji jesi na Nebu
Ti si postojanje, život u meni. Ja sam postojanje, život u Tebi.
Ja sam Tvoje dijete, rođeno iz Tebe.
Ti si Nebo, svemoć i svjetlo. Ja sam esencija Neba; u meni i kroz mene struji sve-snaga, postojanje, svjetlo.
 

Presveto je Tvoje ime
Presveto je Tvoje ime, jer je sveto. Tvoje ime je BOG i OTAC.
Ti si jedini svet, moć i snaga u svemu što postoji.
Ja sam Tvoje dijete koje si posvetio Svojom ljubavlju.
Ti si mjesto rođenja mog života. Kroz Tebe i u Tebi ja sam oblikovani svemir - ja sam božanska.
 

Naše Kraljevstvo dolazi, Tvoja volja se vrši -
kako na Nebu, tako i na Zemlji
Kraljevstvo Vječnoga je sveprisutno Kraljevstvo u meni. Sveprisutno Kraljevstvo je u meni, u mom bližnjem i u svem postojanju – jer Bog, vječna domovina, je sveprisutan. Ja sam stanovnik vječnog Kraljevstva, jer moje istinsko porijeklo je božansko.
Ja sam postojanje i besmrtna sam, jer Bog je besmrtan u kojem ja jesam kao Njegovo dijete. Postojanje je Kraljevstvo u meni. Tvoje kraljevstvo je i moje Kraljevstvo - ono je naša domovina. Volja Vječnoga je Njegovo - Neka bude - to je stvaralačka snaga, život i sloboda.
Volja Vječnoga struji kroz mene i kroz tebe - kroz čitavo postojanje. On je u svemu čistom, plemenitom i dobrom, poruka i postojanje. On je svjetlo i snaga u meni u mom bratu i u mojoj sestri.
U tebi i u meni teku snage svemira. One struje k našoj braći i našim sestrama. One struje prema prirodi i mineralnim carstvima. Svaka travka, svaka životinja i svaki kamen je jedan dio svemoći Božje i jedan dio tebe, mene i svih životnih oblika.
Svjetlo domovine je volja Vječnoga. Iz svjetla je nastalo i nastaje postojanje. Ja sam u svjetlu Božjem. Njegovom svjetlošću – Neka bude – ja sam nastala; zbog toga ja sam postojanje vječno u Njemu.
 

Kruh naš svagdašnji daješ nam danas
Svagdašnji kruh je život, Ti, moj Bog u meni. Ti mi daješ jelo Neba za moju dušu i hranu za moje tijelo. Moja duša žeđa za manom Neba, za slobodom i čistoćom. Jedino Ti, moj Gospodine i Bože, možeš moju dušu nahraniti i napojiti, jer moje vječno tijelo je iz Tebe, jer Ti si život i obilje.
Ti si dobrota i ljubav.
Ti hraniš i moje zemaljsko tijelo, ono prima kruh Zemlje.
Ti si davatelj, ja Tvoje dijete smijem primiti.
Niti moja duša ni moje tijelo neće oskudijevati, jer ja živim u Tebi, u Tvome svjetlu i u Tvojoj snazi, ispunjavanjem zapovijedi. Tko se Tebi predaje, taj prima - a tko od Tebe može primiti, taj neće oskudijevati. Ispunjen je onaj kome može biti dano, zbog toga što se Tebi otvara, on je ispunjen darovima Neba.
 

Naš dug opraštaš nam
i mi praštamo svojim dužnicima
Ono što mi Ti puštaš, o Vječni, je da osvijestim svoje pogrešno ponašanje, za što se kajem, jer spoznajom postižem uvid u svoje mišljenje, život i u svoju dušu. Kroz Tvoje svjetlo u sebi, ja upoznajem sebe, jer Ti me ispunjavaš svjetlom, snagom i mudrošću. Kroz Tvoje svjetlo u sebi osjećam Tvoju pomoć i Tvoju blizinu. Duboko pokajanje ispunjava moje srce. Ja se kajem i čistim svoje pogrešno ponašanje i više ne griješim. Moja duša ispunjava se svjetlom i snagom, jedino s Tobom, o Vječni, jer Ti si iskorijenio moj grijeh i sada sam ujedinjena s onim koji je meni bio dužnik, a ja njemu.
Ti me vodiš - svejedno, kamo idem i gdje sam. Ti si u meni onaj koji opominje, opomena i savjest. Ti me vodiš kao i mog bližnjeg. Uvijek ponovo nas izmiruješ i ujedinjuješ u Sebi.
Ti si kod napasnika i kod onog vođenog u napast. Ti si snaga objašnjenja svakog grijeha i snaga za čišćenje grijeha. Ti zajedno dovodiš napasnika i onog vođenog u napast i ujedinjuješ ih u Sebi kao Svoju djecu.
Tako nas izbavljaš od zla.
 

Ti vodiš nas u iskušenju
i izbavljaš nas od zla.
Jer naše je kraljevstvo,
snaga i uzvišenost -
iz vječnosti u vječnost.
Ti, o Vječni,  j e s i  vječan.
Ti si jučer, danas i sutra - u sada.
Ti si unutarnje Kraljevstvo i snaga.
U Tebi sam vječno, jer Ti si vječnost.
U Tebi sam prisutna, jer Ti si sada.
Ti si uzvišeni i uzvišenost.
Ja sam božanska u Tebi, u Tvojoj uzvišenosti - iz vječnosti u vječnost.

Ovaj tekst je također dostupan kao CD kod izdavača Gabriele Verlag DAS WORT

 

Oče naš koji jesi na Nebu
Ti, vječni Jedan, Ti si moj Otac i Otac sve Svoje djece, moje braće i sestara.
Ti si u Nebu - ipak Tvoj Duh je u meni i u svoj mojoj braći i sestrama.
Vječni Oče, moja duša pripada Tebi. Ona čezne za Tvojom ljubavlju. Duboko u mojoj duši Ti stanuješ. Duboko u mojoj duši su mir, sklad i tišina. Ja se okrećem u nutrini prema Tebi, mojem Ocu, jer Ti si i moja Majka.
Ja osjećam u svojoj nutrini. Ja potvrđujem tišinu u sebi. Ja promatram svoje disanje koje sadrži Tvoj dah. Ono je mirno i duboko. Ja dišem Tvoj dah. Mir, sklad i tišina ulaze u mene.
 

Presveto je ime Tvoje
Moja duša udiše Tvoju svetost, najčistiji miris Neba - Tebe. Uronjena u istinski Bitak, udišem dah, život - Tebe.
Udišem i izdišem i u sebi prepoznajem ritam svemira, to si Ti. Dišem ritmički, snažni život. Udišem presveti Bitak koji je Tvoje neosobno ime: – Bivstvo.
Tvoje ime je sveti Bitak poštovano i cijenjeno od čistih bića i ljudi koji čine Tvoju volju. U Nebu i na Zemlji bit će slavljeno Tvoje ime od onih koji žive u Tebi, jer oni ispunjavaju ono što Ti jesi: svet, svet, svet. Zbog toga su i oni sveti.
Ja udišem miris unutarnjeg života, Božje Kraljevstvo. Ja dišem i puštam da kroz mene struji. Ja pružam ruku svome bratu i svojoj sestri. Mi smo ujedinjeni u Tebi, Svejednom, koji je strujeći svemir, dah, Bivstvo.

Oni koji ispunjavaju Tvoju volju, mole:
 

Naše Kraljevstvo dolazi, Tvoja volja se vrši -
kako na Nebu, tako i na Zemlji

Ti, o Vječni, Ti si Nebo. Esencija i snaga Neba je u meni, u mojim bližnjima, u svakom čovjeku, u svakom stvorenju - u svem Bivstvu je esencija beskonačnosti, BOG.
Tvoja ljubav ujedinjuje sve ljude, koji su dobre volje. Tako će biti na Zemlji kao i na Nebu: mir, sklad i ljubav.
U meni je Nebo - u mojim bližnjima je Nebo. U svem Bivstvu je esencija i snaga Neba. U Bogu smo svi zaštićeni, jer Bog je sveprisutni život. Kuda god pogledam - Bog je sveprisutan. Bog me okružuje u prirodi, Bog me okružuje među ljudima. Bog me okružuje danju i noću. Kuda god idem - Bog me okružuje. Kuda god pogledam - svuda je Bog. Sve što čujem - u dubini je Bog.
Bog je u danu i u noći. Bog je moj brižni Otac koji brine o meni, koji me prati i vodi. Bog, moj predobri život, hrani me, jer Bog mi daje moj kruh svagdašnji.
 

Kruh naš svagdašnji daješ nam danas
Tvoj Duh, vječni Oče, zrači i daje. Ti hraniš moju dušu, jer ona je primljena u Tvoje presveto svjetlo.
Oče, također ja, čovjek, čeznem za Tvojom ljubavlju. Ti ne dopuštaš da se na Tebe čeka, Ti umiruješ čežnju svog djeteta. Moja duša prima kruh života - moje tijelo zemaljski kruh. Ti hraniš dušu i tijelo. Ti hraniš moga brata i moju sestru. Ti ne puštaš niti jedno dijete da oskudijeva - jer nas ljubiš. Ispunjavamo li Tvoj vječni sveti zakon ljubavi, tada je u nama živo Nebo, i naša duša i naše tijelo primaju kruh života, koji Ti jesi.
 

Naš dug opraštaš nam
i mi praštamo svojim dužnicima.

Ja sam u Tebi, moj Bože i Oče, jer ja sam Tvoje besmrtno dijete. Ti mi pokazuješ sve moje pogreške i slabosti, kako bi ih očistila i više ne činila. U Tebi se kreće moja duša; u Tebi čovjek osjeća kajanje, jer čežnja za čistoćom raste kroz Tvoju zračeću, sveprisutnu ljubav. Ono što prepoznajem u svojem pogrešnom ponašanju, to okajem ja iskrenog srca.
Ja molim svojeg brata i svoju sestru za oproštenje, i također ja opraštam. Svoje prepoznate greške više neću činiti. Tako oduzimaš Ti, o Vječni, ono što je nosila moja duša.
Svjetlo i snaga ulaze u moju dušu i u moje tijelo. Ja dišem svjesno Dah života. Kroz mene diše ritmički bitak, svesnaga i svemir. Kroz mene svjetluca nada, pouzdanje, vjera i povjerenje.
Oče, ja Ti se u potpunosti povjeravam.
 

Ti vodiš nas u iskušenju
i izbavljaš nas od zla

Kamo god idem, danju i noću - Ti me okružuješ. Ti me okružuješ Svojom svjetlošću. Ti me omataš i vodiš me. Također u iskušenju Ti me vodiš.
Ti me opominješ i prisjećaš. Ti si savjest u meni. Ti si u iskušenju i osvjetljavaš napasnika i napadnutog, kako bi pravovremeno prepoznali svoje mišljenje i djelovanje i odustali od zla. Ti nas izbavljaš od zla i vodiš nas k dobrom, koji Ti jesi.
 

Jer naše je Kraljevstvo,
snaga i uzvišenost -
iz vječnosti u vječnost

Ja sam dijete unutarnjeg Kraljevstva. Ja sam snažna, jasna i nesebična ljubav. U meni stanuje veličanstveni - Bog.
Kroz mene zrači veličanstvo - Bog.
Ja sam u Bogu vječni Bitak - iz vječnosti u vječnost.

Ovaj tekst je također dostupan kao CD kod izdavača Gabriele Verlag DAS WORT

 

Oče naš koji jesi na Nebu
On, moćni Duh, Stvoritelj sveg Bitka, On, nebeski svod boja i oblika; On, svjetlo, snaga i supstancija u nama! Oče, Ti si za nas stvorio sve lijepo, čisto i plemenito. Tvoja svjetlost nas obasjava. Tvoju ljubav osjećamo u svom srcu. Mi se otvaramo. Beskrajno svjetlo, beskrajno obilje, Oče, to si Ti. Dobri Svejedan, Ti nas ljubiš. Ti ukrašavaš prirodu, Ti si rast i zrelost. Ti si život u svakom cvijetu, u svem Bitku.

 

Presveto je ime Tvoje
Da Oče, kada Tvoje ime svetkujemo - svetkujemo u svojim mislima, svetkujemo u svakom pogledu - tada vidimo Tvoju prisutnost, prisutnost u cvijetu, u sjemenu, u životinji. Ti si život u svim oblicima; Ti si snaga u ptici; Ti si pokret - jer ona leti.
Ti si početak sveg Bitka. Ti si kraj materije i naš početak u vječnom životu. Ti si Alfa i Omega, Ti si veliki Svejedan. Neumorno teče tvoja struja, sveprisutna ljubav. Ona prožima sva kraljevstva, ona prožima područja čišćenja, materiju. Ona je prisutna u svakom znaku, u svakom čovjeku, u svakoj riječi, u svakoj gesti. Ti jesi. Sveto je ime Tvoje, o Vječni, Dobri.

 

Naše Kraljevstvo dolazi
Ono nam dolazi na raznolike načine. Kraljevstvo Božje živi među nama. Osjećamo li to? Osjećamo li ga u mačkici? Osjećamo li u konjima? Doživljavamo li to kada hodamo po travi? Osjećamo li svoju sestru i svog brata u sebi? Ako sve ovo osjećamo, osjećamo Boga u nama i vidimo beskrajni život, Njegovu snagu. Bog obilje, poklanja nam unutarnju i vanjsku ljepotu. Mi ne trebamo oskudijevati. Smijemo primiti onako kako nesebično dajemo. Onako kako nesebično dajemo, tako smijemo primiti, jer mi smo djeca Božja. Naša nutrina je bogata. Ako smo otvorili unutarnje bogatstvo, tada ćemo i u vanjskom živjeti onako kako pripada djeci Božjoj: plemenito, blago, ponizno, slobodno, prožeti Očevom ljubavlju; stanovat ćemo i živjeti onako kako odgovara našoj svijesti, to je blizina Oca koji je ljepota Neba. Onako kako je na Nebu, slično treba postati na Zemlji među Božjom djecom, koja nesebično ljube Vječnog Oca. I doći će Kraljevstvo, Kraljevstvo Božje na Zemlju, kako je navješteno. Ljudi će se nesebično ljubiti, a Božji anđeli bit će među njima. Oni će Vječnoga u svemu obožavati, slaviti i hvaliti, jer se međusobno ljube, poštuju i cijene.

 

Tvoja volja se vrši kako na Nebu, tako i na Zemlji
Da, draga braćo i sestre, kada se Njegova volja vrši, tada se daruje Zemlja, jer ljudi su s Bogom a time i sa Zemljom. Zemlja se ljudima poklanja obiljem, onima koji su otvorili unutarnje obilje koji se trude ispuniti Božju volju. Oni misle i rade onako kako Bog želi. Trude se živjeti zajedno, biti tu za drugog, poštovati ga i cijeniti. Gospodine, Ti si život u našoj djeci koja su i Tvoja djeca, jer Ti si u struji svemira Otac–Majka–Bog, koji nas okružuje, koji nas ljubi, koji nas vodi. Tako treba i dogodit će se Božja volja i u našim malenima, jer Božje Kraljevstvo se otvara.

 

Kruh naš svagdašnji daješ nam danas
Tko živi u Bogu ne mora oskudijevati: Tko svoje osjećaje i misli uzdigne k Bogu, taj od Boga prima i ima sve što mu je potrebno i povrh toga.
Božja djeca nikada neće gladovati jer su u sebi otvorili obilje - mnogostruki, da bezbrojni život. Mi radimo zajedno - za naše bližnje. Međusobno si pomažemo, podupiremo - zbog bližnjeg. Tako se budi život i naš kruh svagdašnji bit će nam dan, kako nam je obećano.
Božja riječ u knjigama i na kazetama – uputa je unutarnjeg života. Ne gledajmo samo unutra, osjetimo duboko u dubinu riječi i osjetimo sadržaj riječi, a ne čitajmo samo samu riječ. Na raznolike načine susreće nas Duh našeg Oca. On je posvuda, u svakom slovu, jer ništa nije što nije iz Njega i što On ne nosi. Također i u našem ljudskom je Duh - Bog. Predamo li svoje ljudsko, tada On struji, pomaže nam i preobražava suprotno, tako što negativno postaje zračeća pozitivna energija. Tu nam pomažu zapisi, kazete, kao putokazi. Ipak sami se moramo potruditi da Njemu dođemo bliže.

 

Naš dug opraštaš nam i mi opraštamo svojim dužnicima
Sve dok je u nama razdvajajuće stvarat ćemo ograde. Otpadne li od nas to razdvajajuće, tada se rascvjetava naša duša kao najljepša livada - raznoliko, sveobuhvatno. Sve dok nismo sa svojim bližnjim, mi smo protiv njega i razaramo. Mi rušimo ono što je naš bližnji sagradio. Zahvaćamo u život svojeg bližnjeg, jer sebe nemamo pod kontrolom. Kada smo u sebi porušili sve ljudsko, tada poštujemo i cijenimo svog bližnjeg i njegovu imovinu, što je onda i Božja imovina.
Sve dok živimo iza rešetaka svog ljudskog Ja, ne vidimo svog bližnjeg. Međutim, Bog, ljubav, pruža nam kruh. Bog, ljubav, poklanja nam piće. On nas poziva na objed. Ukoliko svjesno jedemo, tada posve svjesno uzimamo esenciju Boga, život u sebe, a naša duša počinje svijetliti, jer ona živi isključivo od Božje snage.

 

Ti vodiš nas u iskušenju
Napasnik je uvijek na putu i tako dugo dok imamo želje u ovom svijetu, nagonske želje, on će nas iskušavati preko naših želja. On nas mnogostruko iskušava. Prikrada se preko osjećaja i misli u našu nutrinu. Ako smo budni, živimo li svjesno, tada ga prepoznajemo. Prepoznajemo ga, kada nas privlači da prihvatimo svijet kao ono bitno, kada nas mami vanjskim stvarima, kada nas želi zavesti vanjskim stvarima.
Svjestan čovjek to osjeća i napasniku kaže Ne. On poznaje još postojeća odgovaranja, griješno i to predaje Vječnom Ocu u Kristu.
Svjetlo postaje jače u duši, čovjek pojačano svijetli, a napasnik se sve više povlači, jer izbjegava svjetlo.

 

i izbavljaš nas od zla
On nas oslobađa i vodi u unutarnji život. On nam dozvoljava da osjetimo unutarnji život i u vanjštini, u prirodi, svuda gdje hodamo na putu - kamenčić nas žulja u cipeli; on nam želi reći: „Ja sam isto jedan dio tebe“. Buba Mara kreće se na stazi. Mi ju vidimo i ona nam želi reći: „Ja sam također jedan dio tebe, jedno Božje stvorenje“. Idemo preko livade. Trava nas podnosi i govori nam: „Ja sam tu zbog tebe i podnosim te“.
Živimo li svjesno i vidimo li svog brata u Božjem svjetlu, tada i mi idemo s njim u svjetlost i osjećamo snagu svemira u sebi, ljubav i mudrost u nama i kroz nas. Tada osjećamo kucanje Očevog srca u nama, jer smo pronašli put u Njegovo srce.

 

Jer naše je Kraljevstvo, snaga
i uzvišenost iz vječnosti u vječnost.

„Jer naše je Kraljevstvo“, draga braćo i sestre, „snaga i uzvišenost iz vječnosti u vječnost“. Mi smo besmrtna bića. U svakome od nas je duhovno tijelo; mi ga nazivamo dušom. Nakon tjelesne smrti naša duša ide nazad u kozmički Bitak. Kuda? To sami odlučujemo. Ili nas vuče ponovo na Zemlju, jer smo svojim osjećajima i mislima bliži Zemlji? Ili idemo prema Nebu, jer smo u sebi, u dobroj mjeri, otvorili Božje Kraljevstvo? Tada nam nije strano niti jedno sunce, niti jedan planet, jer sve, sve što postoji govori jezikom ljubavi. Mi koji smo dobrim djelom postali čisti, postali smo govor ljubavi, zakon svemira. Mi osjećamo glazbu sfera svemira, jer smo ponovo postali svjesna djeca svemira. Mi smo u sebi otvorili sedam osnovnih snaga, zakon svemira i možemo se kretati u cijeloj beskonačnosti, jer smo sve doveli u pozitivan skladan pokret, esencije života, snage svemira.

Naše je vječno kraljevstvo. Naš je vječni život. Mi smo djeca vječnog Oca. Mi smo bića svemira. Često čeznutljivo pogledamo prema zvijezdama. Zatvorimo oči i primimo esenciju zvijezda u nas dok nam Svesnaga govori:
„Dijete, ne gledaj u daljinu, pogledaj u svoju nutrinu. Jer ono što vjeruješ da vidiš u daljini, to je kao esencija i snaga u tebi – Ja, život. Ti si Moje dijete, Ja sam ti Otac i Majka, Ja sam Bog. Ti si u Meni, a Ja sam u tebi. Ti si besmrtna. To si osvijesti. Gdje god ti uopće padne pogled, potvrdi Me u svemu. Ljubi nesebično svog bližnjeg i susrest ćeš Mene u tvom bratu i u tvojoj sestri“.

Živimo svjesno, draga braćo i sestre, i Vječni Otac sve bliže dolazi nama, svojoj djeci. Ljubav djeteta prema Ocu najljepša je komunikacija. Kako laka postaje duša i čovjek, kada niske ljudske misli uzmiču, kada se pomoću Kristove snage preoblikuju u pozitivnu snagu. Kako poletan, radostan i iz nutrine sretan postaje čovjek, kada sve ovo varljivo napusti, kada se okrene kreposti i ljubavi.

Mir i radost dolaze, ako mir svjesno stanuje u duši. Radost oživi dušu i čovjeka, kada se u svemu povjeri Bogu, ono što misli i čini. Nada, snaga i ljubav su u nama - i u bolesti i nevolji.

Idimo k Njemu, On nam je blizu. Idimo k Njemu - preko Krista, On je uz nas. Idimo k Njemu u svakoj situaciji. Iznesimo Mu sve, u Kristu, ono što nas čini ljudskim, što nas vodi u mrtvilo, tromost, nasilnost. Iznesimo to - i mi se budimo u Njemu. Mi smo lagani, poletni, miroljubivi. Naše biće je nesebična ljubav, zakon. To je cilj! Zbog toga jesmo ljudi, kako bismo ostvarili ono što nam je konačno tako blizu: beskonačnost u svakom od nas, u svakoj duši i svakom čovjeku – Bog, život, ljubav našeg Oca.

Ova meditacija je meditacija u slikama i dostupna je kao video, može se nabaviti kod izdavača Gabriele Verlag DAS WORT

Sa susreta od 06.05.2005 

Draga braćo, drage sestre u Kristu, tom velikom Svejednom, čija smo mi djeca, jednostavno kažemo „Oče – Oče naš“.
Naš Otac je Otac u Nebu, čiji Duh, čiji predivni Duh je u nama.
 

Mi imamo Njegov zakon beskonačne ljubavi, beskonačnog mira, jedinstva. Kod Očenaša osjećamo Njegovu veličinu i Njegovu blizinu.
 

Pođimo zajedno u svoju nutrinu. Povucimo svoja osjetila u četvrti centar svijesti, u blizinu svog srca, gdje pulsira beskonačna snaga ljubavi i milosrđa. Osjećajmo i mislimo u svoju nutrinu! Pustimo riječi Očenaša da u nama zatitraju - i osjetimo kako nam je Duh blizu. Osjetimo, da smo Očeva djeca, djeca vječnog Oca. U ovoj predivnoj molitvi koju nas je Isus, Krist, poučavao, u Očenašu smijemo osjetiti našeg Oca, Njegov Duh u nama.
 

Obratimo se dakle duhovnom četvrtom centru u blizini svog srca.
Držimo se unutarnjeg svjetla, koje nam želi biti osvjetljenje na putu u vječnu Očevu kuću, u našu vječnu domovinu. Čuvstvujmo i osjećajmo u našu nutrinu.
 

Oče naš koji jesi na Nebu.
Oče naš koji jesi na Nebu.

Duboko u našoj duši svijetli Božje kraljevstvo, Nebo, naša vječna domovina.
Iz vječne domovine struji Očev Duh koji je u nama, u svakom od nas.
Duh našeg Oca.
Oče naš koji jesi na Nebu.
 

Presveto je ime Tvoje.
Presveto je ime Tvoje.
Ispunimo korak po korak Božje zapovijedi i učenje Isusa, Krista, tada svetkujemo Njegovo ime. – Presveto je ime Tvoje.
 

Naše kraljevstvo dolazi. Tvoja volja se vrši.
Njegova volja je velika ljubav koju trebamo donijeti Njemu, našem Ocu, našem bratu i Otkupitelju Kristu, svojim bližnjima, životinjama, biljkama, kamenju, Majci Zemlji.
Tada k nama dolazi Kraljevstvo, naša domovina, jer činimo Njegovu volju.
Naše Kraljevstvo dolazi. Tvoja se volja vrši.
 

Tvoja se volja vrši, kako na Nebu tako i na Zemlji.
Kako na Nebu tako i na Zemlji, u nama i kroz nas.
Pustimo molitvene riječi da zatitraju u nama.

Oče naš, Ti si u Nebu.
Presveto je ime Tvoje.
Naše kraljevstvo dolazi.
Tvoja se volja vrši, kako na Nebu tako i na Zemlji.
Ostanimo kratko, sasvim kratko u svom srcu.
Osjetimo unutra, u centru ljubavi i milosrđa ispunjava nas duhovni plamen, koji nas omata, koji nas grije, koji nas štiti.
 

Kruh naš svagdašnji daješ nam danas
i naš dug opraštaš nam i mi opraštamo svojim dužnicima.
Ti vodiš nas u iskušenju i izbavljaš nas od zla.

Molitvene riječi koje su život.
Molitvene riječi koje donose povjerenje:
On se brine za nas, za naš kruh svagdašnji.
On nam oprašta naš dug, kako i mi opraštamo svojim dužnicima.
On, veliki Duh našeg Oca može sve,
kada mu se s povjerenjem predamo u jedinstvu, ljubavi i pobratimstvu.
Tada nema nevolje, patnje, bolesti, zaraznih bolesti,
jer zlo koje razdvaja je otišlo.
Jer Njegovo Kraljevstvo, naša domovina, želi Zemlju prožeti, a nas prosvijetliti.
Njegovo Kraljevstvo je naše Kraljevstvo i mi molimo:
 

Jer naše je Kraljevstvo, snaga i uzvišenost
iz vječnosti u vječnost.

Pustimo neka ove riječi zatitraju u nama:
Jer naše je Kraljevstvo, snaga i uzvišenost iz vječnosti u vječnost.

Koga treba dijete Neba? -
Svog Oca, našeg Oca koji je u Nebu, čiji Duh je u nama.
Kakva sreća, kakva radost, kakva velika nada i pouzdanje za čovjeka, kojem će Očenaš postati osviješten; koji Očenaš uključuje u svoje mišljenje i zemaljsko postojanje! On počinje istinski živjeti. Živi onaj čovjek koji čini što Bog želi.
I On, Otac koji nas ljubi, omata svakog grešnika i govori:

Dođi, Ja te zovem preko Svog sina, tvog božanskog Brata i Otkupitelja.
On ti pruža ruku. Prihvati je i hodaj s Njim putom prema Meni,
ne zaboravi nikoga, tko stoji pokraj tebe, tko sjedi na rubu puta.
Pogledaj u njegovo srce i uzmi ga u duhu sa sobom.
Pogledaj Majku Zemlju, zemaljski planet.
Ne zaboravi ga, uzmi ga isto u svoje srce - svaku životinjicu, svaku biljku, svaki kamen.
Tada si sretan. Tada osjećaš što zaista jesi:
jedno kozmičko biće u svjetlu, u Mojem svjetlu, u Očevom svjetlu.

Draga braćo, drage sestre u Kristu, molimo Krista da nas čvrsto, zaista čvrsto uzme za ruku i vodi k Ocu. I ne zaboravimo ono što stoji na rubu puta: naš bližnji, biljka, životinja i kamen - ne zaboravimo, tada i Majka Zemlja može odahnuti i reći: O Stvoritelju moj.

Pobliže obavijesti o ovom susretu možete naći ovdje...

 

 ... Zato, kad ste zajedno, trebate se ovako moliti:
6. Oče naš, koji si na nebesima, sveto je Ime Tvoje. Tvoje kraljevstvo dolazi. Tvoja se volja ispunjava na Zemlji kao i na Nebu. Kruh naš svagdašnji daješ nam iz dana u dan kao i rod s vinove loze žive. I kao što nam Ti praštaš grijehe naše, tako i mi opraštamo grijehe drugih. Ne napuštaj nas u iskušenju. Izbavi nas od zla. Jer Tvoje je kraljevstvo i snaga i slava iz vječnosti u vječnost. Amen. (Pogl. 26, 5-6)

 

Krist objašnjava, ispravlja
i produbljuje riječ:
 

Zajednička molitva Očenaš moli se različitim riječima i sadržajima, jer se svaka zajednica moli onako kako to odgovara njenom potencijalu ljubavi.
Kao Isus iz Nazareta, Ja sam učio zajedničku molitvu, Očenaš, na svome materinjem jeziku, dakle drugim riječima pa tako i drugim sadržajima nego što se ona molila u kasnijim vremenima i na drugim jezicima.
Riječi kao takve su nebitne. Bitno je da čovjek provodi u djelo ono što moli! I tada će svaka riječ iz njegovih usta biti nadahnuta ljubavlju, snagom i mudrošću.
Ne trebate se moliti doslovno ili nastojati da Očenaš, kojemu sam Ja podučio Moje, molite od riječi do riječi. Bitno je da riječi svojih molitvi nadahnete ljubavlju prema Vječnome i prema svome bližnjem i da sadržaj vaših molitvi odgovara vašem životu.
Ljudi, ispunjeni vječnom istinom, ljubavlju i mudrošću Božjom, molit će drukčije nego oni koji se mole samo zato jer su ih tako naučili ili zato što pripadaju nekoj konfesiji, u kojoj se molitve izgovaraju kako to odgovara svijesti te konfesije.
Ljudi na putu k svome božanskom porijeklu mole se slobodno, a to znači riječima koje su sami odabrali i koje su nadahnute ljubavlju i snagom.
Ljudi koji žive u Mome Duhu, koji su prožeti Božjom ljubavlju i mudrošću, koji dakle ostvaruju Božje zakone u svakodnevnom životu, prije svega će zahvaljivati Bogu za svoj život i za sve, hvalit će Ga i slaviti i Njemu će posvećivati svoj život sve više i više - u osjećajima, mislima, riječima i djelima - jer su postali život iz Njegovog života.
Ljudi u Duhu Gospodnjem žive molitvu. To znači da oni sve više ispunjavaju zakone Vječnoga i da su i sami postali molitvom, koja predstavlja obožavanje Boga.
Tko, dakle, ispunjava Božju volju, taj sve više živi u obožavanju Boga. Takvi ljudi ne samo da se pridržavaju zakona Božjih, već su pretežno postali zakonom ljubavi i mudrosti.
 

U nastajućem Kraljevstvu mira Isusa Krista koje sazrijeva sve više i u kojemu Sam Ja vladar i život, ljudi će se sve više pridržavati Božjih zakona. Mnogi od njih su već postali zakonom - te tako i ljudima u Bogu, koji u svemu što misle, govore i čine, utjelovljuju život, Boga. Njihove su molitve život u Meni, ispunjenje vječnog zakona. Svojim životom koji je zakon Božji oni zahvaljuju Bogu za život.
Ta zahvalnost Bogu je, dakle, život u Bogu. Njihov život, koji je jedna jedina zahvalnost, struji u Kraljevstvo mira.
Oni se po smislu mole sljedećim riječima, riječima koje ispunjavaju u svakodnevnom životu:

Oče naš, Tvoj Duh je u nama i mi smo u Tvome Duhu.
Sveto je Tvoje vječno ime u nama i kroz nas.
Ti si Duh života, Ti si naš Praotac.
Iz Tebe mi nosimo svoja vječna imena.
Ti, Vječni, si nam ih dao
i u naša imena položio čitavu punoću beskonačnosti.
Naša imena, koja si nam Ti udahnuo, su ljubav i mudrost -
punoća iz Tebe, zakon u nama i kroz nas.
Naše vječno kraljevstvo jest beskonačnost -
snaga i slava u Tebi i iz Tebe.
Mi smo nasljednici vječnog kraljevstva.
Zato smo mi to kraljevstvo samo, vječna domovina.
Ona je u nama i djeluje kroz nas.
Tvoja beskonačna, uzvišena volja je u nama i djeluje kroz nas.
Tvoja moć volje je naša snaga volje.
Ona djeluje u nama i kroz nas, jer mi smo duh iz Tvoga Duha.
Nebo nije prostor i vrijeme -
Nebo i Zemlja su jedno, jer smo mi sjedinjeni u Tebi.
Ljubav i snaga u nama i kroz nas su naš kruh svagdašnji.
Ti, o vječni, veličanstveni Oče, stvorio si u nama sve
što treperi u beskonačnosti.
Ti stvaraš kroz nas na Nebu i na Zemlji.
Mi smo u Tebi, a Ti vladaš u nama i kroz nas.
Ispunjeni smo u Tvome Duhu, jer mi smo duh iz Tvoga Duha.
Bogati smo u Tebi, jer živimo svoje naslijeđe, beskonačnost iz Tebe.
Naše vječno naslijeđe, duh iz Tvoga Duha, stvara za nas ono,
što nam je potrebno kao ljudima u Kraljevstvu mira.
Mi živimo u Tebi i iz Tebe.
Život struji i daruje se.
Mi živimo u punoći iz Boga, jer mi sami smo punoća.
Zemlja je Nebo, a Kraljevstvo mira bogatstvo ove Zemlje,
u kojem mi živimo i jesmo - duh iz Tvoga Duha.
Mi živimo u unutarnjem kraljevstvu - no ipak smo ljudi,
koji u vanjskom utjelovljuju ono što zrači u unutarnjem.
Ime Gospodina je slavljeno, On je život u nama i kroz nas.
Ime Božje je zakon ljubavi i slobode koji se živi.
Grijeh je preobražen - svjetlost se vratila.
Mi živimo iz Njegovog svjetla i živimo u i iz Njegovog Duha,
jer mi smo duh iz Njegovog Duha.
U Bogu je sve namireno. Njegovo ime je sve očistilo.
Slava Božja neka se veliča!
Božja volja, ljubav i mudrost prožimaju Zemlju i tlo.
Mi sami smo Zemlja i tlo - volja, ljubav i mudrost.
U nama je Božja dobrota - dobro iz Boga.
Mi smo u Bogu i djelujemo iz Boga.
Zemlja je od Gospodina - ona je kraljevstvo ljubavi.
Ono djeluje u nama i kroz nas.
Život, slava Očeva, djeluje u nama i kroz nas -
iz vječnosti u vječnost.
 

Ovo slavljenje je po smislu život onih koji žive u Kraljevstvu mira Isusa Krista. Oni žive u Meni, Kristu, a Ja živim kroz njih; i zajedno živimo u Ocu-Majci-Bogu, a Otac živi kroz nas iz vječnosti u vječnost.

Sabrani tekst Govora na Gori pročitajte ovdje...

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.hrImpresum