Vi ste ovdje: Početna stranica > Mi o nama > Univerzalni život

Što je Univerzalni život?


Univerzalni život znači
život u Duhu Božjem – unutarnja religija.

To je istovremeno i ime jedne religiozne zajednice koja se nadovezuje na prakršćanstvo, unutarnje kršćanstvo, koje je poučavao Isus iz Nazareta, bez crkvenih dogmi i rituala. Bog je sveprisutni univerzalni Duh čija je moćna stvaralačka snaga u svim životnim oblicima. Ujedno, Bog je naš ljubljeni Otac, a Krist Otkupitelj svih nas. Smjernice prakršćanskog život su Deset Božjih zapovijedi i Govor na Gori Isusa iz Nazareta, koje mi - nasuprot crkvi - ne držimo utopijom, već uputom za praktično djelovanje u našem svakidašnjem životu. Dakle, prakršćani širom svijeta žele slijediti učitelja mudrosti, Isusa Krista. Isus je već prije 2000 godina poučavao da je Kraljevstvo Božje u nutrini, u nama; zbog toga prakršćani idu u svoju nutrinu k Bogu. Svaki čovjek je dakle hram Božji, Bog je svakome posve blizu i može Ga se naći u samome sebi.

Čovječanstvo živi na velikoj prekretnici vremena

Prakršćani u Univerzalnom životu uvjereni su da živimo na velikoj prekretnici vremena kada Bog ponovo govori ljudima preko proročkih usta, a Krist, Božji Duh – učenja Isusa iz Nazareta – obnavlja i produbljuje prema Svojoj objavi: „Mnogo toga imam vam još reći, ali vi to sada još ne možete nositi. Ali kada dođe Duh istine uputit će vas u svu istinu.“ (Iv.16.12)

Bog je govorio i govori ljudima

Božji Duh nema govor ljudi. Zbog toga si je uzeo čovjeka kojeg je školovao za svoju proročicu koja može svjetlosni govor Duha primiti u sebe i prevesti ga u ljudske riječi. Onako kako je Bog govorio preko velikih proroka Starog zavjeta i kroz najvećeg proroka svih vremena Isusa, Krista, tako Duh istine već preko 30 godina govori preko Gabriele, proročice i izaslanice Božje za naše vrijeme.

Univerzalni život je vjerska zajednica
proširena diljem svijeta

Tako je diljem svijeta djelo Isusa Krista, neumornim zalaganjem Gabriele u kratkom vremenu izraslo u djelo ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, u jedan karizmatski pokazatelj vrijednosti Univerzalnog života. Danas je Univerzalni život vjerska zajednica proširena diljem svijeta s prakršćanskim grupama na cijeloj Zemlji, preko kojih ljudi koji traže Boga, upoznaju Božju riječ na susretima, preko knjiga, preko nositelja zvuka, kao i preko radija i televizije.

Božje proroštvo za današnje vrijeme

Božje proroštvo sadašnjeg vremena sadrži izjave o nastanku svijeta i budućnosti čovječanstva. Ono poučava put Govora na Gori, Unutarnji put k Bogu gdje se u svakidašnjem ophođenju sa svojim bližnjima može prepoznati sebe i pobijediti svoje greške. Radi se o Govoru na Gori kojeg se živi, preko kojeg čovjek teži sjedinjenju s Bogom. Iz Božjih pouka preko Gabriele proizlazi da je čovjekova duša postojala prije svog rođenja i više se puta utjelovila na Zemlji kako bi se čistila. Zemaljsko postojanje obilježeno je zakonom sjetve i žetve, što je poučavao i Isus iz Nazareta, a to govori da sve što činimo bližnjima, životinjama i biljkama opet pada na nas kroz nesreću, bolest i patnju osim ako grješne uzroke i njihovo djelovanje ne očistimo prepoznavanjem svojih grešaka, pokajanjem, moljenjem za oprost i opraštanjem, te ne ponavljanjem starih grijeha.

Ponešto od toga još stoji u postojećoj Bibliji dok je tijekom 2000. godina mnogo toga izgubljeno, možda zabunom, djelomično svjesnim krivotvorenjem i potisnuto crkvenim dogmama ili je bilo zatajeno. Ove krivotvorine i izostavljeno ispravio je Krist, Božji Duh preko proročke riječi. On upućuje na to da rimska crkva sa svojim dogmama, ritualima i hijerarhijom nema ništa zajedničkog s učenjem Nazarećanina. Također je korigirana slika Boga katoličkih i luteranskih teologa. Njihovo učenje o vječnom prokletstvu i predodređenju poganska su obilježja jednog ljutitog Boga i nemaju ništa zajedničkog s Bogom-Ocem ljubavi o kojem je govorio Isus iz Nazareta.

On je svojoj djeci, preko Otkupiteljskog djela, dao snagu da se vrate u svoju Vječnu Domovinu koju su napustili tijekom događaja pada.

Prvobitno čista duhovna bića htjela su biti kao Bog i time su se odvojili od Praizvora sveg postojanja, što je vodilo nastanku materijalnog svijeta. Kako bi taj razvoj zaustavio, inkarnirao se prvoviđeni Sin Božji, Krist, u Isusu iz Nazareta. On nije došao kao „Žrtveno janje“ kako bi umro zbog pomirenje s Bogom, već da svojim uzorom i svojim učenjem pokrene ljude na povratak i ostvari Svoje Kraljevstvo mira. Kada su ga ljudi odbili, otišao je u smrt i s Golgote je svim dušama i ljudima poklonio Otkupiteljsku snagu koja ih je osposobila da Ga slijede i oslobode se svoga grješnog.

Duhovni povratak Krista, Božjeg

U božanskim porukama iz svemira preko Gabriele Krist najavljuje Svoj duhovni povratak. Materijalistički svijet (ne i Zemlja) blizu je propasti, što će biti povezano s velikim katastrofama, kako je već pretkazao Isus iz Nazareta. U ovom vremenu u kojem vladaju nevolje, bijeda, teror, strah i beznađe Krist, Božji Duh doziva svakog čovjeka: „Spasi se tko se spasiti dade, prije nego ovaj svijet prođe!“ Jednim moćnim pružanjem ruke Bog nam još i sada nudi direktan put školovanja: tako može svaki pojedinac prepoznati veliku šansu u ciljanom oslovljavanju Prasvjetla u sebi i konzekventnom primjenjivanju Božjih zakona u svom svakidašnjem životu, može još učiniti neke unutarnje korake i zadobiti duhovni rast i zrelost, s tim da prepozna svoje vlastite greške i slabosti, odloži ih, zaključi mir sa svojim bližnjim kao i s prirodom i životinjama.

Bog želi da Njegovo Kraljevstvo dođe na ovu Zemlju

Kršćani već 2000 godina mole u Očenašu: „Tvoje Kraljevstvo dolazi!“. Prakršćani čija religija je unutarnja religija koja najavljuje mir, teže da ovu uzvišenu molitvu Isusa Krista provedu u djelo. Sadržaj ove predivne molitve ne važi samo za ljude, već i za prirodu i životinjski svijet. U Kraljevstvu Božjem kojeg ljudi u Očenašu mole da siđe vlada jedinstvo između čovjeka, prirode i životinja. Dalje, u Očenašu se kaže: „Tvoja volja se vrši!“ Bog želi da se Njegova volja vrši i Njegovo Kraljevstvo dođe na ovu Zemlju! Zbog toga danas preko božanske proročke riječi nastaje Zemlja mira, temelj Kraljevstva mira Isusa Krista. O tome izvještava Odašiljač Novi Jeruzalem, za Kraljevstvo mira Isusa Krista.

Prakršćani rehabilitiraju Isusa Krista

Prakršćani su miroljubivi ljudi koji se svakodnevno trude održavati i stvarati mir, također mir sa životinjama i cjelokupnom prirodom. Ipak oni ne šute ako se radi o njihovom učitelju, vođi i onom koji priprema put u Očevu kuću, o Isusu Kristu koji nas je poučavao i približio nam Oca ljubavi i mira. Oni razjašnjavaju kada se zloupotrebljava Kristovo ime. Zbog toga što o tome ne šute i otkrivaju intrige Petrove stolice i njezinog luteranskog privjeska koji se žele skrivati iza imena „Isusa“ ili „Krista“ pod znakom razapetog, prakršćani bivaju u medijima diskrimirani, klevetani i isključivani od crkvenih funkcionara i njihovih pomoćnika. Više o tome čitajte pod naslovom „Prakršćani i službene crkve“.

Vrlo malo sudova u Njemačkoj može bez predrasuda donijeti presudu kada se radi o zaštiti religioznih manjina od crkvene klevete. Neke odluke suda o vjerskoj zajednici Univerzalni život možete pročitati ovdje...

Put proročice i njena poruka širom svijeta

Univerzalni život sada je svjetsko djelo koje je moglo nastati jedino tako što je Gabriele išla put svakog pravog proroka, koji je sobom donio progone, patnju i isključivanje. Na Gabrieli se obistinila izjava Isusa iz Nazareta: „Ako su mene progonili i vas će progoniti“. Ipak, sve više ljudi prepoznaje da kroz nju govori Božji Duh i kako kroz nju odjekuje moćna poruka, kao npr. u dvije velike Kristove objave:

„Ja sam Krist, Sin živoga Boga. Moja sveta riječ, riječ Neba ori se kroz proročka usta. Ja Krist, nisam više u zemaljskoj odjeći dakle, ne više u mesu. Stoga više ne govorim jezikom ljudi, više nemam vaš govor. Zbog toga sam si uzeo čovjeka pripremio ga za moju svjetlosnu riječ, da preuzme Moj glas i može ga vama predati, na materinjem jeziku instrumenta.“

(Iz serije: Božansko proročko iscjeljivanje 06.02.1994)

„O prepoznajte i iskusite u svojim srcima: Ja vas ne vodim niti jednom čovjeku. Ne vodim vas niti svom instrumentu, Mojoj proročici. Ja vas vodim u vašu nutrinu k Meni, Kristu Božjem u centar vaše duše, prema životu koji Ja Jesam.“

(Iz serije: Božansko proročko iscjeljivanje od 13.08.1995)

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.hrImpresum