Vi ste ovdje: Početna stranica > Proroštvo > Publikacije > Brošure
»Prorok«
 > »Prorok« br. 4

Izgradnja božanskog djela


Izvadci iz brošure:

Pitanje Kristovog prijatelja:
Gabriele, zašto je Krist Božji započeo Svoje djelo pod imenom Djelo Isusa Krista dovođenja u domovinu? U daljnjem tijeku iz djela Isusa Krista dovođenja u domovinu izrasao je Univerzalni život. Kako treba gledati na te evolucijske korake?

 

Odgovor proroka:
Djelo dovođenja u domovinu Isusa Krista bilo je učiteljsko i prosvjetiteljsko djelo. Pred oko 20 godina već je postojala doduše ezoterika i mnogo znanja o božanskim svjetovima, također i znanja o Božjim zakonitostima. U Bibliji su zapisane Deset zapovijedi koje je Bog preko Mojsija dao ljudima. U Bibliji čitamo također i bitne pouke Isusa iz Nazareta, prije svega i Govor na Gori, koji je, kad ga čovjek nauči razumjeti, dan za sva područja života, za život pojedinca, obitelji, rodbine, u krugu prijatelja i ne napokon za zdravi razvoj poduzeća. Premda je u svijetu postojalo mnogo duhovnog znanja, tumačenja kako se Božje zapovijedi i pouke Govora na Gori primjenjuju u svakodnevnici, bila su oskudna.

U djelu Isusa Krista dovođenja u domovinu Duh Krista Božjeg poučavao je mnoge podrobnosti iz vječnog zakona i tumačio kako ih ljudi mogu prakticirati u današnjem vremenu, uključujući i Deset zapovijedi i Govor na Gori. U prvim godinama djela Isusa Krista dovođenja u domovinu Krist Božji je objavio kako pojedinac može oblikovati svoj život da bi razvio duhovno-etičke i moralne vrijednosti, i kako da pronađe put u nutrinu, do dna duše, gdje obitava Krist Božji. Jer u svakoj duši i u svakome čovjeku je sveprisutni Duh, Krist Božji. Krist je u Svojim objavama poučavao daje svaki čovjek hram Svetoga Duha i da je u svakome božansko naslijeđe, sveobuhvatna snaga Neba, bitak, nazvan i Ja Jesam; to je bit sveobuhvatnog zakona Božjeg, ljubav.

Nakon što je objavljujući se Krist Božji donio mnogo duhovnog znanja u riječi i pismu među svoju ljudsku djecu, On je počeo izgrađivati Unutarnje duhovne=Kristove crkve i ponudio je Unutarnji put kojim može ići svaki voljan čovjek, tako što ispunjuje korak po korak Zapovijedi Božje i Govor na Gori, koje je Krist Božji u prethodnim godinama poučavao iz najrazličitijih perspektiva, kako bi svaki voljan putnik na putu u nutrinu prema Kristu Božjem mogao razumjeti primjenu Njegovoga učenja.

Jedno desetljeće je postojalo Djelo dovođenja u domovinu, učiteljsko i prosvjetiteljsko djelo sa svojim Unutarnjim duhovnim = Kristovim crkvama i Unutarnjim putem.

Nakon što dakle Krist Božji godinama duhovno priprema teren na ovaj način, dakle nakon što je pripremio svijest mnogih tako da su oni mogli naći put do razumijevanja Deset zapovijedi i Govora na Gori i njihovu primjenu u svakodnevnome životu, On je razapeo luk do izreke koja nam je predana u Novome Zavjetu u zadnjim riječima Njegovoga Govora na Gori. Tamo je zapisano: "Tko čuje ovo Moje učenje i postupa po njemu, taj je poput razborita čovjeka što je svoju kuću izgradio na stijeni. Kad je pljusak pao i nadošle vode i vjetrovi zapuhali i udarili na kuću, ona se ipak nije srušila jer je bila temeljena na stijeni. A tko ove Moje riječi čuje i ne izvršava ih, on je poput nerazumna čovjeka što je svoju kuću izgradio na pijesku. Kad je pljusak pao i nadošle vode i zapuhali vjetrovi i udarili na kuću, ona se srušila, i njen pad je bio velik."

Od bezbroj ljudi koji su kroz mnoge godine slušali objave Gospodina, dakle primili su i prihvatili Njegove božanske pouke i pomoći, mnogi su pošli Unutarnjim putem da bi se postupno uz pomoć Krista Božjega oslobodili svojih grijeha -preko Njegove središnje upute: Prepoznaj svoje grijehe, okaj ih, moli svoga bližnjeg za oproštenje, i oprosti i onome što se ogriješio o tebe. Možeš li još nadoknaditi nešto što si prouzročio u svojemu životu, tad učini to. Ako si krenuo ovim putem čišćenja, tad ne ponavljaj više taj grijeh. Ispunjuj sve više i više Zapovijedi života. Isus je u Govoru na Gori govorio o pravom postupanju. Tko čuje Njegovo učenje i postupa po njemu, on je razborit čovjek. Učenje i spoznaju treba slijediti djelo, primjena učenja u svakodnevnom životu, ostvarenje.

Kad je Duh istine, Krist Božji, riječju i pismom izlio u mnoge posude, mnoge zakonitosti Neba, dakle u svijest mnogih ljudi, On je oko godine 1983. u više objava pozvao zanatlije, trgovce, poljodjelce, liječnike, ljude skoro svih zvanja, da razmisle da li žele u zajednici primjenjivati božanske zakone - radilo se o ispunjenju Govora na Gori. Tako je On dopustio da iz korijena Djela Isusa Krista dovođenja u domovinu, učiteljskog i prosvjetiteljskog djela, izraste drvo ostvarenja -božansko činjenje i djelovanje u zajednici: Univerzalni život. U Univerzalnom životu Krist Božji je objavio daljnje stupnjeve Unutarnjega puta; On se i nadalje objavljivao u Unutarnjim duhovnim=Kristovim crkvama, poučavao je i poučava i sve one koji su se udružili u Kristovim poduzećima, da bi zajedno radili po zakonima Govora na Gori, jedan posve nov gospodarstveni sustav usklađen s Govorom na Gori, koji je za nas ljude Zemlje bio naniže transformiran iz Neba.

 

Pitanje Kristovog prijatelja:
Gabriele, smijem li te prekinuti? O onome što si rekla imao bih nekoliko pitanja. U biblijama čitamo o Deset zapovijedi i Govoru na Gori. Na zapadu katolička i protestantska institucija smatraju se kompetentnima za Isusovo učenje. Zašto se onda iznova objavljuje Krist Božji da ponovno poučava, među ostalim, Deset zapovijedi i Govor na gori?

 

Odgovor proroka:

 

[...]

Pitanje Kristovog prijatelja:
Sadrži li Univerzalni život taj novi gospodarstveni sistem koji si upravo spomenula? Što znači ustvari Univerzalni život?

 

Odgovor proroka:
Da, taj novi gospodarstveni sistem proizlazi iz Univerzalnoga života. On je bio iz Neba transformiran naniže za nas ljude. On odgovara sadržajima Govora na Gori. Univerzalni život znači univerzalni Duh. Bog, koji je sve u svemu, ne poučava samo Svoj vječni zakon ljubavi i jedinstva, već On pokazuje Svojoj djeci i kako se vječni zakon koristi u svim područjima života na Zemlji, uključivo u gospodarstvu. U Očenašu kršćanstvo blizu 2000 godina moli: "Neka Tvoje Kraljevstvo dođe i neka se dogodi Tvoja volja, kako na Nebu tako i na Zemlji." U Univerzalnom životu Krist nas preko proročke riječi poučava što znači ova izreka za nas ljude i kako se ona može ostvariti na Zemlji u svakodnevnici u svim područjima života, kako bi nastao mir i čovječanstvo ispunjavalo Božju volju.

Krist Božji je poučavao i poučava Kristove prijatelje koji su krenuli u svakodnevnici - i u Kristovim poduzećima koja su oni osnovali -primjenjivati principe jednakosti, slobode, jedinstva, bratstva i pravdnosti. Krist je davao i daje blago s Neba ovoj Zemlji - ali mi ljudi unatoč vjeri i dobre volje otežavamo si u ostvarivanju ovih principa. Svi mi obuzeti smo još starim uzorcima morbidnoga gospodarstvenog sistema: laktašenja, potkopavanja poduzeća, borbi za vlast, ponašanja posloprimaca i poslodavaca.

Potkopavanje jednog poduzeća ne zbiva se zbog toga što se premalo radi nego ovisi o tome kako se radi i gdje se pojedinac u mislima nalazi za vrijeme rada. Posloprimac nije višestruko zainteresiran za poduzeće jer poduzeće nije njegovo nego od poslodavca. On u tom poduzeću radi uglavnom samo da zaradi za svoje izdržavanje, skoro sve ostalo malo ga interesira. Tako, često puta stanje troškova i položaj poduzeća na tržištu nisu njegova briga; on se rijetko brine o planiranju poduzeća a jedva o poboljšanju ekonomičnosti i povećanju prometa i dobiti. Ono što je od rada i aktivnosti preneseno na posloprimca on ispunjuje dobro i loše prema svojim sposobnostima, svojim navikama mišljenja i življenja.

Mnogi posloprimci, ali isto tako i mnogi poslodavci imaju tipično držanje primaoca. Pojedincima je najviše stalo da njihovo radno mjesto i njihov položaj budu osigurani. Za izgradnju pozitivne energije pogona oni čine veoma malo; to postaje jasno ako se može pogledati u svijet misli i želja pojedinca. Kako izgledaju misli i želje poslodavaca i posloprimaca? Jesu li njihove misli pri poslu? Pridonose li oni stvarno u ukupnoj odgovornosti za svoje poduzeće?

Jesu li svojim obujmom misli i želja za poduzeće. Sigurno da pojedinac radi i nosi možda stručnu odgovornost za svoje područje rada - ali gdje su njegove misli? Najviše su kod njegovih problema, kod susjeda s kojim je u zavadi; kod kolege ili kolegice, koji kod poslodavca imaju veći ugled od njega, koji su se možda mogli popeti nekoliko prečki ispred njega na ljestvama uspjeha... Ili je u mislima u raspravi sa svojim bračnim partnerom ili djecom... Ili su njegove misli u budućnosti, grade slike želja ili planiraju dopust: pripreme, polazak, koju će odjeću ponijeti sobom i kako će organizirati svoj dopust... Ili on razmišlja u kojem trenutku da nabavi nova kola, da li će moći platiti gotovinom ili u ratama... Ili kojim metodama bi mogao piliti stolicu zastupnika da bi ga oborio i potom zauzeo njegovo mjesto... Ili razmišlja kojim bi riječima kod poslodavca mogao ocrniti svoga kolegu na poslu kako bi ovaj možda izgubio svoje radno mjesto, tako da ga onda može zauzeti on sam, jer je plaća veća za nekoliko stotina... Ili on misli na prijateljicu ili na neku drugu ženu; kojim putem bi morao ići da je sretne a da njen suprug ništa ne sazna... I, i, i, i.

Radi se uzgred s preostalim ostatkom svijesti. Na taj način nastaju mnogi promašaji koji se uvijek moraju nadoknaditi, čime se, na primjer, gubi radno vrijeme. To sve i mnogo više pada na trošak pogona: poduzeću se oduzima pogonska energija.

Pogledajmo u masovne medije, tad čitamo i slušamo o korupciji, uglavnom kod poslodavaca i rukovodnog osoblja, o nezaposlenosti, o sukobu, svađi, mržnji, zavisti, ubojstvu, borbi u velikom i malom, nemir sve do rata. Čitav svijet je jedna jedina peć u kojoj se prže prije svega posloprimci i mala i srednja poduzeća. Takozvani odgovorni udruženja grupacija dodaju još ugljena, tako da se sve više šire svjetski požari korupcije, ili nezaposlenosti, borbe svakog protiv svakoga, kriminala, ovisnosti o drogi prije svega kod omladine; ubojstva i ratovi i mnogo drugoga.

 

Pitanje Kristovog prijatelja:
Možeš li mi još jednom objasniti zašto su misli tako presudne?

 

Prorok:
Znanost nas je naučila da se energija ne gubi, ali što sve može biti energija, poznato je samo manjini. Krist Božji nam je objavio: Svaka misao, svaka riječ, svaki postupak su energija, čak naša čuvstva i osjećaji su energetski potencijali. Pomoću našeg "ručnog alata", našim čuvstvovanjem, osjećanjem, mišljenjem, govorenjem i postupanjem, mi smo u postojanoj komunikaciji s istim ili sličnim energijama, što se izgrađuju na mjestima i predmetima, tamo kuda misaono odašiljemo.

Kristovim prijateljima u Kristovim poduzećima Krist Božji objavio je dalje: Svaki se pogon može promatrati kao organizam. Svaki pojedini suradnik je istodobno jedan organ ili jedan dio, jedna stanica organa. Organizam pogona može ozdraviti ili ostati zdrav, postizati dobar promet i dobit, samo ako svaki organ komunicira s drugim, dakle ako pripadnici poduzeća miroljubivo surađuju. Budući da je sve energija, poduzeće može trajno postojati samo ako pripadnici poduzeća pri radu imaju misli svjesne odgovornosti, izgrađujuće i usmjerene na cilj poduzeća. Kao organizam pogon je opet jedan ud, jedan organ u velikom organizmu općeg dobra, žive velike cjeline u kojoj djeluje Jedan za sve i svi za Jednoga, Krista. Cilj Kristovog poduzeća je da pozitivnim snagama svih sudionika donese dobro ostvarenje za bližnjega i za dobrobit svih.

Posloprimac koji voli svoj posao i kome njegov pogon leži na srcu, ne ograničava se na to da radi u tom pogonu nego je također i zdrav i aktivan organ poduzeća. Tko za vrijeme rada ne misli na rad i na poduzeće, već na ono što njegov svijet želja čuvstvuje od htijenja posjedovati, biti i imati, na dugotrajne probleme, na dopust, udvaranje i slično, svome radu daje malo pozitivne energije - naprotiv - on iz pogona uzima pozitivnu snagu i pušta da ona utječe u njegove misaone slike i slike želja itd. koje on time hrani. Iz toga proizlazi: Takav čovjek oštećuje energetski volumen poduzeća jer on oduzima energiju pogonu; on ne nosi odgovornost niti za pogon, niti za svoj posao i konačno niti za sebe samoga, budući da njegove misli zuje tamo-amo ali nisu pri poslu.

U jednom organizmu svaki je organ usklađen drugim. Rad svakog organa je značajan kako bi organizam, pogonska struktura, ostao zdrav, aktivan organizam što raste i napreduje. Na taj način postoji jednakost u procjeni vrijednosti svih aktivnosti i radnih mjesta. Iz toga slijedi: U jednom zdravom kršćanskom poduzeću ne bi trebala postojati prekomjerna razlika plaća. Ako je svaki pripadnik pogona - dakle posloprimac i poslodavac - dio organizma "poduzeće", tad je umjesno pitanje, da li je zasigurno korisno za čitav organizam ako jedan ili više organa zahtijevaju više energije nego što im je potrebno za zdrav i uspješan život. Kad bi na primjer moždane stanice rekle: "Mi smo najvažnije stanice čitavog organizma i stoga trebamo 80 % od ukupne energije pogona." - što bi se dogodilo? Moždane stanice bi postajale sve bujnije a ostale tjelesne stanice sve slabije. Ravnoteža bi se izgubila i organizam bi se razbolio a možda bi i umro. Zahtijevaju li poduzetnici ili radnici previsoku plaću bez obzira na ravnotežu ili na pogonsko-ekonomsku situaciju poduzeća, tad će se dogoditi isto i u organizmu "poduzeće".

I ponašanje poslodavaca i posloprimaca djeluje rastavno jer u njemu leži razlikovanje pretpostavljenih i podčinjenih, dakle davaoca naloga i primaoca naloga. U poduzeću gdje postoji gore i dolje, visoko i nisko, dakle nejednakost po vrijednosti, svijest odgovornosti suradnika se ne unaprijeđuje.

Duh Božji objavio nam je da je svaki čovjek po svojoj sklonosti svijesti različit. Jedan ima veći volumen odgovornosti, drugi još uvijek manji; jedan ima kvalitetne sposobnosti, drugi je samo uvjetno kvalificiran. Jedan ima rukovodne kvalitete, drugi je još uvijek u poziciji da dopušta da ga vode. Ali svaki koji želi izrasti u nositelja odgovornosti, može proširiti svoju svijest ako zamijeti mogućnosti za proširenje svoga horizonta iskustva što su mu otvorene u jednom dobro vođenom pogonu. Tako će on urasti u pogon kao nositelj odgovornosti, jer će s vremenom donositi ne samo svoje dotadašnje kvalitete, nego će otvarati daljnje sposobnosti koje se postupno razvijaju dalje.

Duh Krista Božjeg savjetovao je Kristove prijatelje u Kristovim pogonima da uvijek osnivaju pregledne pogone kako bi svaki radnik proniknuo u pogonski sistem i proživio pogon kao nositelj odgovornosti, tako da svaki pripadnik pogona uraste potpuno u pogon i učini ga svojom stvari. Tada nema ponašanja posloprimca i poslodavca već su svi nositelji odgovornosti pogona a time dionici čitavoga poduzeća.

U okvirima ovoga principa Kristovi prijatelji su izgradili Kristove pogone. Oni svi, nositelji odgovornosti pogona, prema izvanjskom pravu i unutarnje pravednosti, okupljeni su u društvu suradnika Kristovih pogona, koje ima udjele u pogonima.

Treba sasvim jasno reći da ovaj gospodarstveni sistem, što odgovara božanskim zakonima, može funkcionirati samo ako je svaki pripadnik pogona nositelj odgovornosti i suvlasnik i ako je pogon učinio svojom stvari. Pretpostavka za ovo sudjelovanje i suradnju pojedinca u Kristovim pogonima je postupno ispunjavanje Deset zapovijedi i Govora na Gori u životu svakoga pojedinog. Da bi to omogućio, Duh Krista Božjeg je već za vrijeme Djela dovođenja u domovinu Isusa Krista, objavio Unutarnji put koji se sada u Univerzalnom životu daje još podrobnije.

Kristovi prijatelji u Kristovim pogonima stekli su dobra iskustva s ovim prakršćanskim gospodarstvenim sistemom. Nisu baš svi već proniknuli taj božanski princip jednakosti. Stoga se može reći, oni su tek na putu da ga potpuno i u cjelosti shvate i proniknu. Gospodarstveni sistem Kristovih pogona nalazi se dakle još uvijek u početnoj fazi, mada su u pojedinim pogonima već postignuti i postižu se velik napredak i dobri rezultati.

Kristov pogon, koji je organizam, pripada svima, jer niti jedan organ ne treba biti nadređen drugome; svi su organi od jednakog značenja za funkciju poduzeća, jer svaki organ djeluje zajedno s ostalima, po principu jednakosti davanja i primanja. I ovdje nam je priroda dobar uzor: Bi li jedan ljudski organizam dobro funkcionirao i uspijevao kad ne bi svaka stanica bila povezana s drugom?

Što bi se dogodilo kad bi jetrena stanica rekla živčanoj stanici: "Neću od tebe primati niti obavijest niti uputu; proizvodit ću onoliko žuči koliko ja smatram ispravnim..." Zar se tu ne bi moglo predvidjeti da će uskoro čitav probavni trakt patiti od nedostatka ili viška žuči čime će nastupiti teške smetnje? Ili što bi se dogodilo ako jetra štrajkaju i kažu: "Sve hranjive tvari što mi pritječu iz sistema žile vratnice zadržat ću sebi - vi ostale stanice pobrinite se otkuda ćete dobiti hranjive tvari!"

Krist je objavio da osobne probleme i teškoće, što se svakome od nas pojave tijekom naših dana, ne treba ostavljati da stoje dugo vremena, nego ih treba očistiti, tako da suradnik ima svoje misli pri poslu. Samo tako on može biti odgovoran za pogon i spreman za svoga bližnjeg. Mirno i skladno zajedništvo vodi jedinstvu i zdravom rastu prometa i dobiti pogona. Princip jednakosti vodi također slobodi pojedinih suradnika. Jedno zdravo, napredno poduzeće donosi i više pogonske energije koja se, među ostalim, za pojedinca očituje u povećanoj plaći i dioništvu s većom raspodjelom dobiti.

O problemima i teškoćama treba reći: Čovjek koji u svome životu slijedi Deset zapovijedi i Govor na Gori, a time i pouke Isusa iz Nazareta, ne mora kroz život ići pritisnut i mučen problemima i brigama. Teškoće ne moraju postati problemi ako ih uzmemo kao priliku, da se u njima prepoznamo i očistimo ono što je bilo uzrok situacije. Pomoću preobražavajuće snage Krista Božjeg i ispunjavanjem božanskih zakonitosti mi se oslobađamo osobnih opterećenja.

Svaki koji podhranjuje svoje osobne probleme i teškoće, dakle za vrijeme rada njeguje svoje osobno-vizionarske predodžbe, narušava strukturu jednakosti to jest strukturu jedinstva energetskog rasta pogona. Tko ne unosi red u svoj unutarnji i izvanjski život, tko se prepušta svome osobno-sebičnom svijetu želja, utjecat će s njime na red organski izrasle pogonske strukture nemarnošću i pogrešnim radom. Taj se svijet želja može usporediti s jednim virusom koji može pridonijeti neredu u poduzeću i njegove gospodarske propasti. Takve suradnike Kristovi prijatelji mole da napuste organski izrasli Kristov pogon i da svoje osobno-vizionarske sebične misaone igre manifestiraju tamo gdje im se bude svidjelo.

Isus, Krist učio nas je i uči bratstvu, što znači da smo mi ljudi, zbog našega kozmičkog porijekla, među sobom braća i sestre. Prema božanskim principima gospodarenja to znači da svatko, prema svojim sposobnostima radi u pogonskom organizmu i također pomaže svome bližnjem.

Pravednost znači da bi se u pogonskoj strukturi svaka svađa trebala ubrzo izgladiti kako ne bi trpio pogonski organizam. On prema prilikama može čak kolabirati ako se organi dugo vremena bune jedan protiv drugoga, dakle ako su ljudi nesložni i takvi ostaju. Ako dvoje živi u svađi, tad nema samo jedan pravo, već i drugi. Vaga pravednosti u kršćanskom gospodarenju uvijek teži poravnanju, time da oboje očiste zajedno ono što je dovelo do svađe.

Pozitivno mišljenje pojedinaca i dobro osobno zajedništvo su snage koje dopuštaju da pogon uspijeva. Oni su ujedno najbolji pomoćnici suradniku pogona. To isto vrijedi i u obiteljima kao i u zajedničkome životu s rođacima i prijateljima.

Iz objava Duha Krista Božjeg dalje proizlazi: Načini red u svojemu osobnom okruženju, tada će i poduzeće funkcionirati.

Kristovi prijatelji u Kristovim pogonima, mi svi, nismo savršeni, ali mi u ovome pogonskom sistemu doživljavamo čuda i čuda. Božanki princip, motor Kristovih pogona - primjena učenja Govora na Gori u osobnome životu, u svim pogonskim procesima i prema kupcima - funkcionira iz sata u sat. Mnoga braća i sestre danomice stječu ova iskustva. Život i gospodarenje po zakonitostima Govora na Gori sadrži, kao što je već nagoviješteno, jedan posve jednostavan princip:

Sredi svoje misli prema božanskome mjerilu, stvori mir sa svojim bližnjima i živi s njima u jedinstvu. Nemoj misliti "sve samo za mene", već misli u općem dobru, u dobru za svoje bližnje koji su tvoja braća, tvoje sestre, i za poduzeće.

Nauči održavati komunikaciju s Božjim darovima: sa svojim radom što činiš, s prirodom što te okružuje, sa svakom biljkom koji obrađuješ, s plodovima koje njeguješ, s proizvodima koje prodaješ, s robom koju nudiš. Ostani u stvaralačkoj, božanskoj komunikaciji s poljima, sa svim što na njima raste.

Ostani u komunikaciji s četirima elementima, vatrom - to jest Suncem - vodom, Zemljom i zrakom. Budi svjestan toga da su to Božji darovi za ovu Zemlju. Ostani u komunikaciji sa životinjama na Zemlji i u njoj, na vodama i u njima, u zraku, ali i u štalama i predoči sebi: One su duhovno gledano dio tvojega unutarnjeg života.

Što god radiš - budi svjestan da želiš dati najbolje, tad ćeš i dobiti najbolje. Ne gledaj kupca kao kupca već kao svoga brata ili sestru i misli o tom da je on, duhovno gledano, dio tvoga duhovnog života. Kupac nije samo kralj nego i dio tvoga srca.

Kristovi prijatelji u Kristovim pogonima svakodnevno se trude dati caru što caru pripada. Stručnjaci vode točno knjigovodstvo i plaćaju poreze i davanja onako kako država propisuje. Prema Isusovom učenju i Bogu dajemo što je Njega dostojno. Naša zahvala Njemu je postupno ispunjenje onoga što je Isus zapovijedio svim ljudima: "Tko čuje ovo Moje učenje i postupi po njemu, taj je poput razborita čovjeka što je svoju kući izgradio na stijeni. Kad je pljusak pao i nadošle vode i vjetrovi zapuhali i udarili na kuću, ona se ipak nije srušila jer je bila temeljena na stijeni."

Međutim mi znamo "barometar svijesti". On reagira čim svoje misli uperimo protiv našeg bližnjeg, a i onda kad nismo u pozitivnoj komunikaciji s našim poslom. Vršimo li svoj posao nekoncentrirano, tako što smo mislima - dakle sviješću - sasvim negdje drugdje, na primjer u pripremama za dopust ili konac tjedna i u drugim tokovima osjetila, koji nas magnetski privlače, tad odmah pogonski barometar pada; smanjuje se energija napravljenoga, robe, proizvoda. Tada opada njihovo pozitivno zračenje što privlači. Mijenja se na primjer: ukus plodova ili kruha - promet pada a naravno i dobit. Ako smo prema kupcu, našem bližnjem ravnodušni, jer nismo kod njega s pozitivnim mislima, dakle sve jedno nam je za njega ili ga čak podcjenjujemo, tad s vremenom gubimo kupca - to jest potencijal braće i sestara. Pogonski barometar pada.

Niti jedan čovjek nije savršen. Svi imaju svoja kolebanja, jer svaki dan sobom donosi svakome od nas zadaće za učenje, ono što treba očistiti i situacije u kojima se trebamo dokazati. Svatko dakle treba raditi na sebi da bi dospio u jednakost, slobodu, jedinstvo, bratstvo i pravednost. Pogonski barometar svijesti pokazuje naša kolebanja; ona utječu na uspone i padove pogona.

Iskustvo je pokazalo da se samo u zajedništvu može ići naprijed a ne u protivništvu.

U jednom Kristovom pogonu svaki je Kristov prijatelj ravnopravan. Prihod odgovara najmanje zakonskim odredbama; naročito kod Kristovih prijatelja s djecom on je daleko iznad toga. Kvartalno se vrši raspodjela dobiti. Iznos raspodjele dobiti određuju sami Kristovi prijatelji svakoga pogona.

Ovaj kršćanski pogonski, to jest, gospodarstveni sistem, koji odgovara sadržajima Govora na Gori, omogućuje nam život u jednakosti, jedinstvu, slobodi, bratstvu i pravednosti.

Svijet sa svojim sadašnjim gospodarstvenim sistemom stoji pred ponorom. Možda još povremeno će se osjećati "pauze za predah", kratke faze prividnog smirivanja, ali trend pada, jer taj sistem nema temelja. Gdje vlada mišljenje vladajućih i potčinjenih, razvija se ravnodušnost, jer drugi višestruko misle za druge. Tamo ne može nastati niti jednakost. Gdje svakodnevno vlada borba jednog protiv drugoga, gdje u gospodarstvu vlada borba giganata, ne može rasti sloboda. Tamo gdje jedan dobiva prekomjeran prihod a drugi, naprotiv, gladuju, ne može nastati jedinstvo među ljudima. Gdje vlast i novac ugnjetavaju nemoćne, ne može uskrsnuti bratstvo. Gdje uglednici provode svoje takozvano pravo a prosječan čovjek je višestruko podložan, ne može izrasti pravednost.

Ova neravnoteža uvijek vodi u nemir, mržnju, zavist, ubojstvo, borbu, rat, uništenje i još više toga. Narodi zasljepljeni od toga uvijek će posezati za oružjem u vjeri da time mogu uspostaviti mir. Upotrebom oružja može se zasigurno jedan narod dovesti na rub propasti, uništiti ga ili oduzeti mu u velikoj mjeri životnu osnovu. Ratničke i ubilačke misli ne mogu se ipak uništiti oružjem, nego jedino time da ljudi čine ono što je Isus poučavao u Svome Govoru na Gori.

Gdje prakršćanski principi jednakost, sloboda, jedinstvo, bratstvo i pravednost ostaju gole riječi, koje se možda izgovaraju s propovjedaonice u nedjeljnoj propovijedi, ali se u svakodnevnici, u obitelji, na radnom mjestu, u pogonu ne teži i ne živi po njima, tamo se ne slijedi Isusa koji je govorio o ispunjenju Svoga učenja, o djelu činjenju i koji je Svojim životom bio najbolji uzor za to. Tko propovijeda vjeru, ali negira nužnost ostvarenja sadržaja vjere, na primjer, na radnome mjestu, ne može razumjeti da bi vjera i život trebale biti jedinstvo, taj ne razumije Isusa iz Nazareta i Njegovo učenje - štoviše, on Ga ne poznaje. On uostalom ne poznaje niti temeljni zakon naše države, za koji su principi jednakost, sloboda i socijalna pravednost također vrijednosti od središnjeg značenja.

 

sljedeća brošura "Prorok" / natrag na pregled

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.hrImpresum