Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo

Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo

Učenie Univerzálneho života je
učením lásky k Bohu a k blížnemu
- človeku, prírode a zvieratám.


Ježiš nezaložil žiadnu cirkev, On  nenavštevoval žiadnu cirkev
– my tiež nie!

On prišiel pred 2000 rokmi, aby nám ľuďom priniesol cestu, pravdu a život – Vnútornú reformu,  ktorá  bola inštitúciami cirkvi zneužitá, aby sa založilo vonkajšie náboženstvo. Preto dnes prejavuje Kristus  znovu prostredníctvom  Prorockého slova  Ríšu Božiu, ktorej základom je Desatoro Božích prikázaní, Reč na hore  a  Otče náš.

 

Kto Ježiša, Krista, nasleduje  bez toho, aby sa viazal na kňazov a farárov, dosiahne šťastie, istotu a  slobodu, získa Vnútorný život a zažije blízkosť Boha. To je život vo všednom dni.

Internationale Gabriele-Stiftung

Výber ďalších aktuálnych tém:

Ježiš a zvieratá

Ježiš nás učil lásku ku všetkým stvoreniam. Počas Svojho pozemského života dal hlas aj zvieratám, o čom sa už v biblii nedá nájsť typickým spôsobom takmer nič. V evanjeliách apokryfov naproti tomu, napríklad v „Ježišovom evanjeliu“, sa hovorí obšírne bez cenzúry o Ježišovej láske ku zvieratám.


Ponuka kníh Združenia pre podporu prakresťanského života

Už tisícky rokov hovorí Boh k ľudstvu stále znovu cez prorocké ústa. To. že to tak bolo u Božích prorokov starej zmluvy, je pre židov, kresťanov a moslimov samozrejmé. Pre kresťanov bol Ježiš Nazaretský najväčším prorokom všetkých čias. Ale aj po Ňom prichádzali stále znovu osvietení mužovia a ženy, ktorí vyučovali a žili Vnútorné kresťanstvo, tak ako to učil Ježiš Nazaretský. Boli však cirkvou, ktorá Jeho učenie prevrátila na vonkajšie kresťanstvo, stále znovu prenasledovaní a väčšina z nich jednoducho zavraždená. Ale Boh hovorí nepretržite aj v dnešnej dobe.


Zvieratá sa žalujú prorok obžalováva!
»Prorok« č. 15

Podstatnou časťou tejto brožury je poukázať na spojitosti, ktoré doposiaľ nikto neobjasnil: Napríklad samozrejmosť ukrutnosti, s akou človek po tisícročia zaobchádza so zvieratami a spolublížnymi, má metódu - a pre niekoho možno veľmi prekvapujúci pôvod.


Prakresťanské myslenie a život


Posolstvo z večného zákona lásky a života
Prakresťania dnešnej doby nie sú fanatici a nežijú v oblakoch. Prakresťania dnes stoja oboma nohami na Zemi. Ich zmýšľanie je však nasmerované smerom k nebu.


Prorocký hlas pre zvieratá

Zvieratá trpia neopísateľné muky: na bitúnkoch, v pokusných laboratóriách a pri poľovaní - ľudia zabíjajú milióny zvierat kvôli konzumu mäsa. Zvieratá hovoria do sŕdc ľudí: "Pomôžte nám, aby sme aj my dostali strechu nad hlavou, tak ako to máte aj vy. Vcíťte sa do vášho srdca, vy ľudia! Pocíťte, že sme vašimi malými zvieracími súrodencami! ... Prosím, prosím, pomôžte, aby ľudia milujúci zvieratá mohli stavať prístrešky, a aby nám mohli podať potravu!"


Bibliotéka - Sophia
Centrum slobodného Ducha

Stále viac ľudí sa pýta, kde sa dá vidieť a počuť nefalšované Božie slovo v slove a písme, v tóne a obraze, aby ho mohli pojať do seba hlbšie. Pre tento účel vzniklo medzinárodné duchovné centrum Bibliotéka Sophia, kde sa ľudia môžu hlbšie zaoberať večným kozmickým prameňom, slobodným Duchom.


To je Moje Slovo - Alfa a Omega

Kde môže človek nájsť čisté učenie, čisté Božie Slovo? Cez prorocké Slovo pre dnešnú dobu daroval Kristus ľudstvu mohutné dielo prejaveného slova, ktoré vysvetľuje a prehlbuje Jeho život a pôsobenie ako Ježiša a zároveň obsahuje odpovede na mnoho otázok ľudstva.


 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum