U bent hier: Startbladzijde

Universeel Leven
De innerlijke religieJezus stichtte geen kerk, Hij bezocht geen kerk - wij ook niet!

Hij kwam 2000 jaar geleden om ons mensen de weg, de waarheid en het leven te brengen - de innerlijke reformatie. Deze werd door de institutionele kerken misbruikt, om een uiterlijke religie te stichten. Daarom openbaart Christus nu via het profetische woord opnieuw het rijk Gods, waarvan de basis de Tien Geboden van God, de Bergrede en het onzevader is.

Wie Jezus, de Christus navolgt, zonder zich te binden aan priesters en pastoors, verkrijgt geluk, zekerheid en vrijheid, het innerlijke leven en ervaart de nabijheid van God. Dat is het leven van alledag.

 

 

 

Keuze uit verdere actuele onderwerpen:

Heb je vragen? Schrijf ons, wij verheugen ons op je bericht.

Oerchristelijk denken
en leven

Een boodschap uit de eeuwige wet van de liefde en het leven
Oerchristenen van nu zijn geen fanatici en geen ingebeelde tijdgenoten. Oerchristenen van nu staan met beide benen op de grond. Hun gezindheid is hemelwaarts gericht.


Bijeenkomsten van Universeel Leven

Oerchristenen gaan niet in kerken uit steen, omdat ieder mens een tempel van God is. Reeds Jezus, de Christus, onderwees, dat het rijk Gods in ieder mens te vinden is. Dit rijk van God komt men niet naderbij door het behoren bij een religieuze gemeenschap - daarom is er in Universeel Leven ook geen lidmaatschap -, maar door een leven volgens de geboden van God. Hoe dit in het dagelijkse leven geschieden kan, is het thema in verschillende bijeenkomsten van Universeel Leven.


Help mee, de dieren te helpen!

Jezus, de Christus, leefde niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. Hij onderwees de eenheid tussen mens, natuur en dier. Daarom het verzoek:
help mee, de oorlog in bos en veld, in de slachthuizen en laboratoria te beƫindigen! Sluit vrede met de dieren, de natuur en de aarde! En eet geen vlees van jullie medeschepselen!


De boodschap der waarheid

De boodschap der waarheid zijn gratis brochures over de volgende onderwerpen: "Levensparels voor jou", "Je bent niet alleen", "De Bergrede - de weg naar een vervuld leven", "De Tien Geboden van God - wegwijzingen naar een hoger leven", "Een vervuld leven tot op hoge leeftijd", "Hulp voor zieken en lijdende", "Troost in nood en leed", "Je leeft eeuwig, er is geen dood":


 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum