U bent hier: Startbladzijde > Profetie > De boodschap van de Schepper

De boodschap van de SchepperGabriële, de profetes en verkondigster van God in deze tijd, heeft op 27 februari 2001 van God, de Eeuwige, de volgende boodschap ontvangen, die zij hierbij aan haar medemensen doorgeeft.

Deze boodschap van de Schepper is in de gratis brochure

De moord op de dieren
is de dood van de mensen

uit de reeks "De profeet" opgenomen.

Bestelbaar via het bestelformulier

De Schepper

"Ik Ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ik Ben de God van alle ware profeten

Ik, God, de Almachtige, verhef Mijn stem door Mijn profetes en verkondigster en Ik richt Mij tot de mensheid.

Houdt op met jullie medeschepselen, die jullie dierbroeders en zusters zijn, te consumeren!

Houdt op met hen te kwellen door dierproeven en door vrijheidsberoving, door hen in stallen te houden, die dieronwaardig zijn! Dieren houden van de vrijheid net zoals jullie, mensen.

Houdt op met micro-organismen, het leven in de aarde, te doden door kunstmest, ook door excrementen en dergelijke!

Houdt op met bossen te rooien, plat te branden en de dieren in bos en veld de levensruimte af te nemen. Geeft hen hun levenruimte, bossen, velden en weiden terug anders zal het noodlot, dat jullie jezelf hebben opgelegd, jullie huis en hof en voedingsbronnen wegnemen door wereldwijde catastrofen, die jullie zelf hebben geschapen door jullie gedrag tegen het leven, tegen de natuurrijken, met inbegrip van de dieren.

Zouden de mensen Mijn woorden nogmaals in de wind slaan, dan zal voor hen de storm, het wereldwijde noodlot, inzetten en de mensen met honderdduizenden wegrukken – enerzijds door wereldwijde catastrofen, anderzijds door ziekten, die als epidemieën over hen losbreken en die zij door hun afkering van elke geestelijke ethiek en moraal de dieren hebben opgelegd, die zij momenteel met duizenden verbranden. Wie niet omkeert, zal het soortgelijk vergaan.

Mijn woord is gesproken. De wereldwijde Apocalypse is aan de gang. Wie niet horen wil, zal in steeds kortere tussenpozen zijn zelfgeschapen oorzaken als gevolgen voelen. Ik heb de aarde met haar planten, dieren en mineralen tot Mij verheven. Wie verder de hand legt aan moeder aarde met al haar levensvormen, zal de gevolgen ondervinden. Houdt op met te kwellen, te doden en te moorden!

Houdt op, mensen, met jullie beestachtige gedrag, dat uitsluitend jullie treft en geen ander wezen; want wat jullie de geringste van jullie medeschepselen aandoen, doen jullie Mij en jullie zelf aan.

Het is genoeg! Keert om, anders zet de oogst zich voort, die jullie zaad is.

IK BEN die IK BEN, altijd dezelfde, gisteren, vandaag en morgen, in alle eeuwigheid."

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum