U bent hier: Startbladzijde > Profetie > Publikaties

Publikaties
De moord op de dieren is de dood van de mensen
»De profeet« nr. 16

Nauwelijks iemand vraagt ernaar, welke gevolgen de onuitsprekelijke omvang aan dierenmishandeling en dierenmoord voor de mensen tot gevolg heeft of wanneer deze consequenties zichtbaar en voelbaar worden. Deze brochure maakt duidelijk: de maat is vol - het is genoeg! Een appèl aan alle mensen met hart en verstand.


Dieren klagen - »De profeet« klaagt aan
»De profeet« nr. 15

Een belangrijke wens van dit boek is, samenhangen aan te tonen, die tot nu toe niemand heeft belicht: de vanzelfsprekendheid bijv., waarmee de mens sinds duizenden eeuwen denkt, ten opzichte van dieren en medemensen wreedheid te kunnen laten heersen, heeft methode - en een voor velen misschien van verrassende oorsprong.


De jeugd en de profeet
»De profeet nr. 10«

De opname van een levendig gesprek tussen een jongere en de profeet. De jongere stelt vast: "Wij leven in een wereld, waarmee juist wij jongeren vaak niet overweg kunnen. Ieder van ons, die volgens ethische en morele waarden wil leven, moet inzien, dat deze nauwelijks meer te vinden zijn. Waar is nog het echte en ware? Alles, maar dan ook alles, is geschematiseerd en voordat men het in de gaten heeft, wordt men een naäper of is er al een geworden, die zich in veel levensgebieden liet en laat gelijkschakelen" ... en stelt Gabriële veel vragen, o.a. over de zin van het leven, hoe een jongere zijn leven met waarde gestalte kan geven en vooral, hoe hij God en Zijn geboden in zijn leven kan betrekken.


De dorpsgenoot en de profeet
»De profeet« nr. 9

De dorpsgenoot stelt de profeet een reeks van kritische vragen, bijv.: Zijn jullie allemaal zo heilig, dat jullie niet naar een café gaan? Mogen jullie geen biertje of een glas wijn drinken? Waarom eten jullie geen worst en vlees? Gedenken de oerchristenen op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus en vieren zij met Pasen ook Zijn opstanding? Hoe doen jullie het, oerchristenen, als iemand van jullie, een oerchrist dus, sterft? Begraven jullie hem zelf, of hoe gaat dat? Kan jij bewijzen, dat reïncarnatie bestaat? Verklaar me alsjeblieft nog eens de genade van God. Wat jij over God zegt - dat is toch niet de God, die ik ken van de school en de cathechisatie! Er kan toch maar één soort van God bestaan! Welke is de juiste? Wat moet men nog geloven? Hoe ziet het er bij jullie uit als jullie ruzie hebben? Hoe gedragen jullie zich?


Het leven van de christenen in de loop van het jaar
»De profeet« nr. 7

Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren, Allerheiligen - het zijn de hoogtepunten in de loop van het jaar. Christelijke feestdagen - hoe vieren de christenen "hun" feesten? En hoe verloopt hun leven van feestdag tot feestdag? Kerstmis bijvoorbeeld. Nauwelijks een ander feest is zo veruiterlijkt als dit. Wie denkt ooit aan de ware betekenis van Kerstmis en wie is deze überhaupt bewust?


De opbouw van het goddelijke werk
»De profeet« Nr. 4

In deze uitgave uit de reeks "De profeet" gaat Gabriële o.a. in op de volgende vragen van een Christusvriend: Gabriële, waarom begon de Christus Gods Zijn werk onder de naam Heimholungswerk Jesu Christi? In het verdere verloop groeide uit het Heimholungswerk Jesu Christi Universeel Leven. Hoe kan men deze evolutiestappen beschouwen? In de bijbels lezen we over de Tien Geboden en de Bergrede. In het avondland noemen de instituties katholiek en protestant zich competent voor de leer van Jezus. Waarom openbaart zich dan opnieuw de Christus Gods, om weer o.a. de Tien Geboden en de Bergrede te onderwijzen? Bezit Universeel Leven het nieuwe systeem voor het bedrijfsleven, waar jij het over had? Wat betekent Universeel Leven eigenlijk?


 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum