U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > De boodschap der waarheid

De boodschap der waarheidc Manu/Fotolia.com
Reïncarnatie
Een genadegeschenk van het leven

Het geloof in de wedergeboorte is zo oud als de mensheid.
Meer dan de helft van de mensheid houdt de wet van oorzaak en gevolg en de gedachte, dat men vaker incarneren kan, voor een heel natuurlijke zaak. Ze is in alle culturen te vinden - niet alleen in het Oosten, dus bijv. in het boeddhisme en hinduïsme.


Jezus en de dieren

Jezus leerde ons de liefde voor alle schepselen. Gedurende Zijn aardse leven gaf Hij ook de dieren een stem, waarvan typisch genoeg in de bijbel zo als niets meer te vinden is. In apocriefe evangeliën daarentegen, bijv. in „Het evangelie van Jezus“, wordt ongecensureerd en uitvoerig over de dierenliefde van Jezus bericht.


Hulp voor zieken en lijdenden

In ieder mens is de Geest Gods, de krachtbron van licht en genezing. God in ons vermag alles, als wij onszelf voor de krachtbron GOD openen.
GOD is onveranderlijk liefde, kracht, harmonie en genezing: hoe de dingen in deze wereld ook zijn en hoe wij mensen ons ook ten opzichte van de krachtbron GOD gedragen - God is eeuwig dezelfde.


Je leeft eeuwig - er is geen dood

De dood is de nacht van de ziel. In het aangezicht van het eeuwige leven sterven, is voor de ziel de eeuwige dag.
De vraag is: waarom zijn zoveel mensen bang voor de zogenaamde dood? Waarom het afgrijzen, de angst, de verdringing van hetgeen toch ieder mens heel vanzelfsprekend beschoren is?


Je bent niet alleen

De kracht, liefde en wijsheid van God is de grote, machtige kosmische magneet, die ieder van ons tot zich wil trekken. Als we het Hem toestaan, neemt Hij versterkt communicatie op met ons innerlijke hart, waarin het oerkrachtpotentieel van ons eeuwige wezen op zijn bevrijding wacht. Wij voelen het als een vermoeden, als verlangen, als versterkte straling, die ons verheft en vervult.


Waar geen of weinig liefde is,
kan niets groeien.
Er kan niets gedijen.
Het is misschien een kort opvlammen
en dan een vergloeien.

Liefde is het ontstekingsmiddel en de brandstof
voor ons leven en ons handelen.


Een vervuld leven tot in hoge ouderdom

De mens wordt ouder - oud zijn echter is het kenmerk van verkeerd denken en gedrag.
De ouderdom accepteren betekent: niet vergrijzen. De vergrijzing begint met het vele klagen over het onaangename leven.
Jong zijn is niet alleen een periode in de levenscyclus van de mens, maar een innerlijke houding, die aan geen tijd en aan geen leeftijd gebonden is.


Troost in nood en leed

Woorden van de hemelse Vader aan Zijn mensenkinderen en Christuswoorden
Mijn zonen en dochters! Als jullie je bewustzijn voortdurend tot Mij, de Algeest, hebben verheven, dan zullen de nog bestaande schaduwen verdwijnen, die jullie gemoed omwolken en jullie vaak zonder bescherming uitleveren aan de duisternis.


De Bergrede
- de weg tot een vervuld leven

Christus spreekt: De Bergrede is de Innerlijke Weg naar het hart van God, dat tot voleinding leidt.
»Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk bezitten.« Zachtmoedigheid, deemoed, liefde en goedheid gaan hand in hand. Wie tot onbaatzuchtige liefde geworden is, is ook zachtmoedig, deemoedig en goed. Hij is vervuld van wijsheid en kracht.


De Tien Geboden van God
- Wegwijzingen voor een hoger leven

»Ik Ben de Heer, je God. Je zult geen andere goden naast Mij hebben.«
Alles, wat niet overeenkomt met de goddelijke wet, het eeuwige woord van God, zijn »andere goden«, dus afgoden. Daartoe behoren ook overdreven wensen, hartstochten en begeerten, alles, waarnaar mensen boven een gezonde maatstaf uit streven.


 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum