U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > De Tien Geboden > Het vierde gebod

Het vierde gebodIn de Luther-bijbel zegt het vierde gebod:

»Je zult je vader en moeder eren, opdat je lang leeft in het land, dat de Heer, je God, je zal geven«. In de »standaardvertaling« staat: »Eer je vader en je moeder, zodat je lang leeft in het land, dat de Heer, je God, je geeft«.

Christus, de zich openbarende Geest, leerde ons het volgende: ook vader en moeder zijn onze naasten. Wij behoren hen te achten en te waarderen, wij behoren hen - zoals alle mensen - in het hart te dragen. De eer komt echter alleen God, onze Heer, toe. Er is dus een verschil tussen »achten« en »eren«: wij eren God, door Hem boven alles lief te hebben, Hem boven onze menselijke aspecten te plaatsen en met Zijn kracht onze menselijkheid, het zondige, in orde te brengen. Onze naaste achten wij, door hem van harte het goede te wensen, hem met begrip tegemoet te treden, hem niets te benijden, hem niet af te wijzen, hem vrij te laten en voor hem eerst datgene te doen, wat wij van hem verwachten.

Kinderen zowel als ouders zijn kinderen van God. Zo zijn zij broeders en zusters. In het kind, dat tijdens het opgroeien de programma’s voor dit aardse leven moet leren en opbouwen, leeft een volgroeid geestwezen. De ouders zijn alleen aan jaren ouder, volgens de wet Gods zijn zij de grote broeders en zusters voor hun kinderen, die aan hun zorg en bescherming zijn toevertrouwd.

De woorden »opdat je lang leeft in het land, dat de Heer, je God, je heeft gegeven« zeggen: wie de wetten van God onderhoudt, diens leven zal harmonisch verlopen. Hij zal ook geen ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven hebben, niet door een zware ziekte, noch door een vervroegde dood. Hij zal ook in vrede leven met zijn naaste en zo zullen allen, die dit gebod en de andere geboden onderhouden, met elkaar »in het land« in vrede kunnen leven.


verder naar "Het vijfde gebod"  /   terug naar "Het derde gebod"

De Tien Geboden

»De letter begint pas te leven, als de mens de geboden begint te vervullen. Daardoor groeit hij heel geleidelijk in de alomvattende wet van de liefde en het leven. Alleen wie met het hart en in de geest van de liefde de geboden vervult, zal de alomvattende wet erkennen en de waarheid vinden, die binnen in de ziel van de mens is.«
uit het boek »Dit is Mijn woord«.

 

Deze tekst is ook als boek »De Tien Geboden van God« verkrijgbaar bij Verlag DAS WORT.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum