U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > De Tien Geboden > Het derde gebod

Het derde gebodIn de »Bijbel volgens de vertaling van Martin Luther« zegt het derde gebod:

»Gedenk de sabbatdag, heilig hem. Zes dagen zul je werken en al je werken doen. Maar de zevende dag is de sabbat van de Heer, je God. Daarop mag je geen werk verrichten en ook niet je zoon, je dochter, je knecht, je dienstmaagd, je vee en ook geen vreemdeling, die in de stad woont«.

Hoe behoren wij de sabbat te heiligen? Hoe doen wij, oerchristenen, het?

Dit gebod zegt niet, dat op één dag van de week helemaal niets gedaan mag worden, maar wij begrijpen het zo: wij dienen op deze dag samen te komen in de gemeenschap, samen een terugblik te houden op de week en de afgelopen week met de kracht van de Heer af te sluiten. Wat er nog aan negatiefs relevant is, dus nog niet in het reine is gebracht, behoren wij met onze naaste in orde te maken, om vrij in de nieuwe week te kunnen gaan. Is alles zo goed mogelijk afgesloten, dan dienen wij God te loven en te prijzen, Hem te danken en ook over Hem spreken, die de oneindige liefde is en ons door de afgelopen week heeft begeleid.

Wij oerchristenen doen het iedere zaterdagavond zo. Wij komen samen in gebed en houden een terugblik op de week; wij sluiten de week af en houden een avondmaal. Wij danken God, wij loven en prijzen Hem en nemen Christus weer bewust mee in de komende week opdat Hij ons bijstaat, om de geboden en de Bergrede te vervullen.

Wij oerchristenen geven dus samen op de »Sabbatdag«  onze eeuwige Vader de eer en zijn op deze dag meer met het innerlijke bezig dan met het uiterlijke. Zo is deze dag voor ons een krachtbron. Wij zullen onze kracht niet zinloos verspillen, maar wij zullen op deze dag uit de bron, die God is, de hoop, de kracht, het vertrouwen en ook de blijdschap putten voor de nieuwe week.

Bovendien verheugen wij ons over de vrije uren, waarin wij voor onszelf het een en ander kunnen doen, dat ons blij maakt. De z.g. vrijetijds-stress vermijden wij echter, want de gevolgen zouden onze komende week kunnen beïnvloeden. Hoe zou het er dan op maandag uitzien, die een dynamische werkdag behoort te zijn?

Wij, oerchristenen, doen ons best, op de vrije dag rustiger en bedachtzamer te worden, ons nog meer te verinnerlijken, kracht te putten, te »tanken« om vol energie met Christus, onze Verlosser, in de nieuwe week te kunnen gaan.

In de tekst van de bijbel »De blijde boodschap« luidt het derde gebod: »Vergeet de rustdag niet. Het is een bijzondere dag, die de Heer toebehoort. Zes dagen van de week heb je tijd, om je werk te doen. De zevende dag behoort echter een rustdag te zijn«.

Wanneer wij beide bijbelteksten vergelijken, dan beseffen wij opnieuw: de waarheid is in beide boeken met andere woorden beschreven. Wij zien: wij zouden niet aan de letter moeten vasthouden, maar de zin begrijpen en deze kunnen wij alleen doorgronden, als wij in het dagelijkse leven streven naar de vervulling van de Tien Geboden en de Bergrede en daar steeds meer naar leven.


verder naar "Het vierde gebod"  /  terug naar "Het tweede gebod"

De Tien Geboden

»De letter begint pas te leven, als de mens de geboden begint te vervullen. Daardoor groeit hij heel geleidelijk in de alomvattende wet van de liefde en het leven. Alleen wie met het hart en in de geest van de liefde de geboden vervult, zal de alomvattende wet erkennen en de waarheid vinden, die binnen in de ziel van de mens is.«
uit het boek »Dit is Mijn woord«.

 

Deze tekst is ook als boek »De Tien Geboden van God« verkrijgbaar bij Verlag DAS WORT.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum