U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

De actuele tip voor jonge mensenHallo – opgelet!
Hier de actuele tip voor jonge mensen:

"Mijn devies is sneller, hoger, verder, ik heb geen crisis op de carrièreladder ..." Hebben wij jongelui werkelijk alleen de kans, als ego-tacticus door de wereld te lopen, of is er ook een andere weg? Gabriële, de profetes en verkondigster van God, verklaarde ons in de Kosmische levensschool op 25.06.2000, dat wij ons leven kunnen benutten:

"Mijn leven benutten". Juist aan de jeugd gericht: wat verstaan jullie onder "mijn leven benutten"?

Leven is God. In de jeugd heeft men nog zulke hoogdravende plannen en veel wensen en voorstellingen. Maar als je zegt: "Ik zou eigenlijk een hogere ethiek en moraal na willen streven. Al mijn wensen, alles, wat mij in de jeugd nog min of meer in zijn ban houdt, plaats ik eens in de wet van God, in de leer van de Tien Geboden en de Bergrede." Dan zullen we al gauw merken, dat wij anderen niet moeten benutten voor onze doeleinden. Want de meesten denken: "Ja, leven benutten betekent, anderen voor mij te benutten". Als we echter alles wat wij ons wensen, onze gedachten, onze hoogdravende plannen eens in de Tien Geboden en de Bergrede van Jezus plaatsen, dan merken wij als jongeren al snel, dat wij dan leren te overwegen, de wensen af te wegen. De jeugd ervaart in de Bergrede en ook in de Tien Geboden, dat zij niet alles hoeft te laten, niet alles moet opgeven, ontbering na ontbering op zich moet nemen. Juist de geboden, juist begrepen, en ook de Bergrede, zijn een hulp om af te wegen: wat moet ik laten? Wat kan ik als jongere doen, om dichter bij het leven van de Bergrede en de Tien Geboden van God te komen?

 

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum