U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

God is eenheidJezus van Nazareth leerde ons 2000 jaar geleden al, dat het rijk Gods binnenin de mens is. Hij ging over de aarde en liet de mensen zien, hoe zij in eenheid kunnen komen, in eenheid, niet alleen onder de mensen, maar ook met de dieren, met de hele natuur. Veel kon Jezus van Nazareth toen niet zeggen, omdat de mensen Hem niet wilden horen. Christus spreekt momenteel weer – door een profeet -, om ons mensen opnieuw de weg naar God te laten zien, die een weg naar de vrijheid is. Daarom heeft iedereen, die Hem wil horen, nu de mogelijkheid, om »Die großen kosmischen Lehren des Jesus von Nazareth an Seine Apostel und Jünger, die es fassen konnten« [De grote kosmische leer van Jezus van Nazareth aan Zijn apostelen en leerlingen, die het konden begrijpen«], (niet in het Nederlands verkrijgbaar) te lezen, die Jezus eens aan slechts enkele van Zijn apostelen en leerlingen verklaarde.

In het jaar 1991 werd deze unieke leer door Gabriële, de profetes en verkondigster van God, geopenbaard. In de lessen van de toenmalige kosmische levensschool verduidelijkte zij veel over de openbaringswoorden, opdat wij het woord Gods beter konden begrijpen en in ons leven konden praktizeren. Daaruit ontstond een toelichtingswerk van vijf boeken.
Het bewustzijn van Gabriële is onuitputtelijk; daarom hebben wij nu nog een keer de gelegenheid, om verdere toelichting en hulp van Gabriële te horen betreffende "De grote kosmische leer van Jezus van Nazareth aan Zijn apostelen en leerlingen, die het konden begrijpen." Op 08.12.2002 werd in de Kosmische Levensschool om te beginnen de volgende passage uit de eerste toelichtingsband van de grote kosmische leer voorgelezen:

"Ieder mens - evenals iedere ziel – bepaalt zelf zijn geestelijke ontwikkelingsproces. Op basis van zijn vrije wil, bepaalt hij, wanneer hij zijn belastingen, het menselijke gedrag, aflegt, opdat het positieve leven, zijn geestelijke erfgoed, zich steeds meer kan ontwikkelen. Zijn geestelijke bewustzijn moet dus langzaam rijpen, omdat de mens belast is.
De natuur daarentegen draagt die rijpheid al in zich. Zij schept haar bewustzijn uit zichzelf voor ons. Zij hoeft niet eerst te rijpen – de plant laat in het uiterlijke slechts zichtbaar worden, wat al in haar ligt: de rijpheid.
Door de kracht van de Zoon en de kracht van de Vader, de Oerkracht, zullen de aardse vormen van de scheppingskrachten en scheppingskinderen – de aarde met haar mineralen, planten en dieren – de verandering ervaren."

Daarover verduidelijkte Gabriële:

Wij horen ook hier in de „Kosmische Leer“ over de vrijheid – de vrije wil. God gaf ons de vrije wil en op basis daarvan beslissen wij zelf over hetgeen wij doen of niet doen. Doen wij hetgeen Jezus, de Christus, ons leerde, dan worden wij sensitief. Onze fijne gevoelens worden een fijn geweten. Onze zintuigen worden steeds fijner. Ons verstand wordt waakzaam, ja, wij worden geestelijk verstandig, zodat wij afwegen en meten.

Wie tot zijn ware zelf gekomen is door de stapsgewijze vervulling van de leer van Jezus, de Christus, kan zijn dierbroeders en zusters gewoon niet meer eten. – Waarom? – Omdat het innerlijke zelf, dat van binnen naar buiten vibreert en stroomt, eenheid is. Zijn ogen worden geopend. Zijn oren worden waakzaam. Zijn zintuigen zijn niet meer vertroebeld, maar doorgloeid door de liefde tot de eeuwige Geest, die ook de Geest van de natuur is. Zolang wij troebele gemoedsbewegingen hebben, zijn wij slechts op ons ego afgestemd, op ons lagere zelf. Ons geweten wordt afgestompt en bekrompen en wij merken niet meer, wat er om ons heen gebeurt. Wij denken: »Wat de ander doet, kan ik ook“ – wij zijn naäpers. . Wie zich echter van zijn innerlijke leven bewust wordt, ontwikkelt zichzelf tot vrijheid in God en ontwikkelt ook zijn zintuigen. De waarneming wordt omvangrijker. Hij begrijpt het doen en laten van zijn naaste. Hij ondervindt de natuur, in alle levensvormen en erkent: God is eenheid. Wat de mens, wiens geweten afgestompt en bekrompen is, doet, is tegen God en tegen de eenheid. Omdat God ons de vrijheid heeft gegeven, kan ieder zelf beslissen: zonde, duisternis – of licht.

De natuur heeft dat niet nodig, zij is in God. Ieder dier, klein of groot, is in God. Elk mineraal is in God, omdat God alomtegenwoordig is. Diep in onze zielenbasis zijn wij in deze grote eenheid, zijn wij verbonden met het eeuwige Zijn. Wat wij daaroverheen gelegd hebben, over ons ware Zijn, is zonde, zonde tegen het leven. We kunnen ook zeggen, het is tegenwettelijk, wij zijn tegen het leven; globaal uitgedrukt zegt de mens: het is „zonde“. En hoe meer er over ons ware zelf ligt, des te groter zijn de belastingen, des te bekrompener is ons geweten; wij zijn afgestompt en zijn lemmingen geworden, die iedereen nalopen, die hetzelfde zijn als zij zelf zijn: afgestompt en bekrompen.

Als wij dat willen, begrijpen wij de kosmische leer niet. Willen wij het niet, dan moeten we bij onszelf beginnen. Om niet te zeggen: »De naaste zou het moeten doen, ik heb een voorbeeld nodig!« - Het voorbeeld is Jezus, de Christus. Hij leerde ons de weg naar de Vader. Hij bracht ons de kracht van de verlossing. Hij neemt ons aan de hand.En wie zich niet meer door een mens aan de hand laat nemen, om op een dwaalspoor gebracht te worden, die wordt wakker en begrijpt, wat er in de kosmische leer staat. Hij groeit, hij leert en voelt in zichzelf de eenheid, die van elke boom uitgaat, van elke struik, van ieder dier, van iedere steen. Van het grote kosmische Zijn, van elk gesternte, van iedere ster gaat eenheid uit. – Waarmee houden we ons bezig – juist in de advent? Waarmee? Dat zegt, wie wij zijn.

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum