U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

Hoe beleef ik de diepgang van het gebed?Hoe beleef ik de diepgang van het gebed?

Gabriële, de profetes en verkondigster van God voor onze tijd, beantwoordde deze vraag in de Kosmische Levensschool op 14.01.2001. Een kort uittreksel:

De goddelijke wereld schonk ons de Innerlijke Weg en onder andere het zielengebed. Wat betekent "zielengebed" ofwel: "laat de ziel bidden"?

Wij behoren onze gebeden vanuit het hoofd, vanuit de hersengolven, te begeleiden met de vraag: komt wat ik bid overeen met mijn wezensaard, mijn karakter? Of bid ik totaal abstract, gewoon om te bidden? Als we voor onze naaste bidden en onszelf vanuit het verstand  observeren, ervaren we vaak, dat wij hetgeen wij onze naaste, de ander, in het gebed toezenden, zelf helemaal niet in ons dragen! Wij bidden bijv. voor de vrede in het hart van de naaste – en wijzelf zijn niet vreedzaam.

Bij het begin van het zielengebed oefenen we dus met ons verstand onszelf te controleren: bid ik voor de vrede in het hart van mijn naaste, dan moet ik omschakelen en tegen mezelf zeggen: "Hallo, vriend, jij hebt toch zelf geen vrede!" Dan ervaar ik ook stap voor stap wat mij vredeloos maakt, tegen wie ik iets heb en waarom ik tegen hem ben.

Dan heb ik de mogelijkheid om het – gedurende het zielengebed – even te noteren, om het na het gebed op te lossen. Daardoor komen we heel geleidelijk van het hoofd in het hart. Ons gebed gaat dieper; het wordt inniger. Waarom? Omdat wij door de bereiniging van onze zonden – wij zeggen onze "al-te-menselijkheid" – hetgeen ons onrustig maakt, steeds meer teniet doen, zodat de hersencellen, het boven- en onderbewustzijn worden gereinigd. Dan komt er in de hersencellen steeds meer vrede en zodoende de stapsgewijze vervulling van de wetten van God. Zo bereiken we tot het zogenaamde harte- of zielengebed. Wij bidden meer vanuit het hart op  basis van de ervaring van ons eigen ego.

Door de bereiniging van ons menselijke ik beleven we het innige  van het gebed. En in de diepte van het gebed ontwaakt stapsgewijs de liefde tot God. Er ontwaakt een bepaalde ervaring, dat God ons leidt, dat God in ons is: dat God niet iets abstracts, buiten ons, is, maar i n ons. Wij ervaren dat de grote Geest in onze ziel werkt en ons via onze gereinigde hersencellen datgene toestraalt, wat wij bij hem hebben neergelegd. Dat wil zeggen: wij hebben het al-te-menselijke bij Hem neergelegd en uit het al-te-menselijke straalt Hij ons Zijn wetten toe, die wij dan ook stap voor stap vervullen.

Daardoor groeit vertrouwen en uit het vertrouwen groeit de liefde tot God. Wij voelen ons – juist in het zielengebed – niet meer alleen. Wij merken, dat wij een innerlijke

communicatie beginnen op te bouwen, van het hoofd naar het hart, naar de ziel en vanuit de ziel naar de wezenskern, naar God in ons.

Deze communicatie noemen wij dan zielengebed. Ziel en mens aanbidden GOD in de oerbasis van de ziel.

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum