U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

Orde der gedachten leidt
tot een positieve communicatie
met onze naasteOrde der gedachten leidt tot een positieve communicatie met onze naaste

Gabriële, de profetes en verkondigster van God voor onze tijd, verklaarde dit thema in de Kosmische Levensschool op 19.11.2000. Een kort uittreksel:

Hoe kan ik orde scheppen in mijn gedachten? Wij weten, dat ieder ogenblik ontelbare gedachten, reuze gedachtenpatronen, door ons bewustzijn jagen, maar enkele gedachten houden ons voortdurend bezig, eventueel urenlang, of zelfs dagenlang. Deze gedachten zouden we moeten nagaan:

Waarom worden deze gedachten urenlang, ja vaak dagenlang telkens weer opgebouwd? Achter deze gedachten is ons ego. Het ego, ons lagere ik, wil ons daarmee iets zeggen. Wij hebben iets niet overwonnen. Omdat ons zenuwstelsel door het denken, denken, denken in actie is, zullen we ook zeer snel onze gedachten kunnen nagaan met het kleine woord "waarom" – waarom denk ik voortdurend hetzelfde of iets soortgelijks?

Het waarom helpt ons en we zullen – als we willen – er al gauw achterkomen, dat we bijv. beledigd zijn; dat we  van onze naaste iets verwachten, dat deze niet doet; dat wij hem haten of hem om iets benijden of iets dergelijks. En dan luidt het weer: om wat benijd ik hem? Waarom haat ik hem? Ja, wat wil ik dan eigenlijk van hem? Dan zullen we er heel geleidelijk achterkomen dat hij ons hetgeen wij van hem willen, niet kan geven. Wij projecteren het vaak alleen in onze naaste en denken dat hij heeft, wat wij niet hebben.

Dan zouden we verder kunnen vragen: wat heb ik eraan als ik het een of ander zou bezitten? En als ik het nu heb of bezit, hetgeen ik mijn naaste heb benijd – hoelang gaat dat goed? Dan merken we al snel, dat datgene wat de wereld ons zo snel schenkt, wegebt, dat het in ons bewustzijn vervaagt en wij weer ongelukkig zijn.

Maar wij willen toch gelukkig worden, gelukkig van binnenuit. Dus zouden we moeten omschakelen en zeggen: "Zo, Heer, deze gedachten, die ik mijn naaste telkens weer heb toegezonden, wil ik wegwerken. Ik vraag Je, help mij, de laagheid van mijn ego te zien, van harte te berouwen en niet meer zo te denken, niet meer zo te handelen." Als we het bereinigd hebben, dan komt, als iets dergelijks weer optreedt, langzamerhand een dankbaarheid: " Dank Je, dat ik me nu weer mag erkennen. Dank Je, dat ik dat wat ik nog aan ego ben, met de hulp van de Geest kan berouwen en bereinigen."

Als we dit doen, ontwikkelt zich vanuit ons innerlijk de vrijheid. Wij binden ons steeds minder aan de naaste door afgunst, vijandigheid, haat, wensen en dergelijke. Wij zijn blij, ons ego te erkennen. We zijn blij het met Christus te bereinigen. En dit innerlijke blij-zijn brengt dankbaarheid en uit de dankbaarheid ontstaat vrijheid – waarom? Omdat dan uit ons innerlijk heel andere waarden, innerlijke waarden, kunnen worden ontwikkeld. En deze innerlijke waarden leiden tot een positieve communicatie met onze medemensen. Dan pas zijn we niet meer alleen. Wij kunnen van binnenuit geven, omdat wij stap voor stap orde scheppen in onze gedachten.

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum