U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

Waarom gaf God de mens een verstand?Waarom gaf God de mens een verstand?

Gabriële, de profetes en verkondigster van God voor deze tijd, verklaarde deze vraag in het kader van de Kosmische Levensschool op 13.05.2001. Bij deze bijeenkomst werd de nieuwe brochure uit de reeks »De profeet« voorgesteld met de titel »De moord op de dieren is de dood van de mensen«. Een kort uittreksel:

Waarom gaf God de mens een verstand mee? – Opdat hij het gebruikt. Opdat hij met zijn verstand aan de hand van de geboden van God afweegt, door na te gaan of hetgeen hij denkt en doet juist is, om zich dan op de Tien Geboden van God en de Bergrede van Jezus te oriënteren. Zo verfijnt hij zijn karakter, dat dan ook duidelijker ziet, om te herkennen dat hetgeen anderen hem voorspiegelen niet met de waarheid – die God is – overeenstemt.

Wie zijn verstand niet gebruikt wordt een naäper. Hij denkt niet meer – hij laat zich manipuleren en doet wat anderen hem opdragen. Omdat een groot deel van de bevolking naäpers zijn, doen ze precies wat de kerk hen voorgeeft, in de mening, dat de kerkelijke instituties de waarheid bezitten. Maar deze hebben zich allang van de waarheid afgewend; zij misbruiken slechts nog de naam van Jezus, de Christus.

Wie kan afwegen door zijn verstand in te zetten en de geboden van God en de Bergrede van Jezus erbij te nemen, weet wat hij te doen heeft. En wie het niet wil weten – kan het zeggen, want iedereen heeft een verstand -, blijft nu eenmaal een naäper en doet precies, wat hem niet alleen schade berokkent, maar zijn ziel onuitsprekelijk belast. Want de moord op de dieren kleeft niet alleen aan degenen, die dieren doden, maar ook aan hen, die het vlees van de dieren als kadavermaal consumeren.

Lieve broeders en zusters, waarom gaf Jezus, de Christus, onze Verlosser, ons eigenlijk opnieuw de Innerlijke Weg, die Hij ook in de Bergrede leerde? Waarom gaf Hij ons deze in de huidige tijd? Opdat wij niet blind iets doen, wat wij niet begrijpen, maar opdat wij onze innerlijke waarden vinden en deze laten spreken.

De Innerlijke Weg is geen dictaat, maar een hulp, om verstand en hart, samen met de geboden Gods en de Bergrede van Jezus in te zetten, om af te wegen en te meten, om ons karakter te veredelen, onze zintuigen te verfijnen, om duidelijk te zien, wat er in deze wereld gebeurt – om dan niet mee te doen, maar om zich in de Geest van de Heer te verbinden voor Christus, voor God, onze Vader, en voor de natuur, voor de dieren, ja, voor het kosmische leven, dat uiteindelijk ieder van ons is.

Als we dat niet willen nastreven, omdat we het ook niet geloven, mogen we rustig in de wereld kijken, want dat, wat in de wereld gebeurt, zal binnenkort iedereen gebeuren – ieder overeenkomstig zijn ingaven. Wanneer? De tijd speelt geen rol, onze ziel leeft eeuwig en wat zij draagt, zal zij eens afdragen, zij het in een andere incarnatie of in de reinigingsgebieden.

Wie echter nu begrijpt, wat de Christus Gods wilde, en Jezus, de Christus, navolgt, door stap voor stap Zijn leer te verwezenlijken, ziet duidelijker en weet, dat de genade van God in het hart is van ieder van ons. Maar de genade en barmhartigheid van de goedhartige Vader in Christus kan alleen werken, als wij inzien, wat wij hebben veroorzaakt, eerst datgene wat wij hebben gedaan berouwen, om vergeving vragen en – wat belangrijk is – hetgeen wij hebben ingezien, niet meer doen. Daardoor worden onze zintuigen fijner. Daardoor zien we duidelijker. Daardoor wordt ons karakter fijner en edeler en wij komen dichter bij ons ware wezen, dat God heeft geschouwd en geschapen: het is het reine in onze ziel.

Om weer zo te worden – en het is voor iedereen mogelijk, zijn ziel te reinigen, zijn karakter te verfijnen, zijn verstand te stalen in het bewustzijn van de geboden van God en de Bergrede van Jezus -, gaf God de mens de Innerlijke Weg. Maar wie niet wil, heeft gekozen.

 

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum