U bent hier: Startbladzijde > Wij over ons > Woorden des levens

Waarom grijpt God niet in?Waarom grijpt God niet in?

Gabriële, de profetes en verkondigster van God voor onze tijd, verduidelijkte dit thema in de Kosmische Levensschool op 25.03.2001. Een kort uittreksel:

Wij zouden ons leven moeten heiligen. Wat zijn eigenlijk „onheilige“ gedachten? Het zijn onwetmatige gedachten, die tegen God gericht zijn. Daardoor worden wij geleidelijk aan gewetenloos en uiteindelijk brutaal. Het leven steeds meer te heiligen wil zeggen: ons een geestelijk doel voor te nemen, dus een doelstelling in de zin van de geboden van God en de Bergrede van Jezus, en ons daaraan te houden. Wat de dag ons ook brengt, - in zorgen, in nood, maar ook bij blijdschap – zouden we ons steeds weer moeten afvragen: komt dat overeen met mijn doel? Komt dat overeen met de geboden van God en de Bergrede van Jezus? Hoe staat het met mijn geweten? Is mijn geweten actief? Of ben ik in bepaalde dingen gewetenloos door mij brutaal over iets heen te zetten, waarvan ik weet, dat ik dat niet moet denken of doen?

Ons een geestelijk doel te stellen betekent uiteindelijk om in God, onze Vader, te geloven. In de huidige tijd is het heel moeilijk om in God te geloven, want alles, wat in de wereld gebeurt, wordt vaak God in de schoenen geschoven. In plaats van te vragen „waarom grijpt Hij niet in?“, zouden we eigenlijk moeten zeggen: waarom grijpen wij niet in in ons bestaan – door onszelf af te vragen, wat eigenlijk ons doel is, of wij ethisch-morele waarden hebben ontwikkeld of dat we onszelf gewoon laten gaan, gewetenloos datgene aannemen of doen, wat anderen ons voorgeven.

Wie zijn leven in de hand neemt, wie zich dus een geestelijk doel voorneemt, wordt sensitief. Hij zal zichzelf bijv. steeds meer afvragen: is hetgeen ik denk, zeg of doe, het leven, of is het onheilig? Is het dus tegen de wet van God?

Dan zijn we al bij de beteugeling van ons spreken, bij de beheersing van de zintuigen.
Als wij ons spreken beteugelen, vragen we tevens ook naar het waarom van onze gedachten en ordenen deze:

Als we een geestelijke doelstelling hebben, zullen we onze gedachten controleren. En wie zich erin geoefend heeft zijn gedachtenwereld te controleren, deze naar het waarom te vragen, om met Christus het tegenstrijdige, het onheilige, wat tegen de wet van God is, te bereinigen en niet meer te doen, wordt rustiger. Hij zal dan ook zijn spreken beteugelen en voordat hij iets zegt, zal hij nagaan, of dat met zijn doel, het leven, overeenkomt.

Op basis van deze gedachtenorde en de beteugeling van zijn spreken zullen zich ook, bijna automatisch zijn zintuigen verfijnen en wij hebben – door onze reinere, lichtere, blijde gedachten en bewuste woorden - controle gekregen over onze zintuigen en kunnen deze dus overeenkomstig sturen. Daardoor komen we steeds dichter bij het doel. Al het andere is een verwarring van het aardse bestaan en een dwaalspoor in wereldlijke zin.

Dit is slechts een klein uittreksel uit de Kosmische Levensschool, het Treffen van alle Godzoekers, dat elke zondag om 10.00 uur in veel plaatsen van oerchristelijke ontmoeting plaatsvindt.

Heb je interesse? Zou je graag een bijeenkomst live meebeleven? Verdere informatie en plaatsen van bijeenkomst: Treffen van alle Godzoekers


naar de volgende bladzijde

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum