Jesteś tutaj: Strona początkowa > Linki zewnętrzne

Linki zewnętrzne


Telewizja Nowa Jerozolima nadaje programy prachrześcijańskie.

Wizję Królestwa Pokoju, jedności człowieka z naturą i zwierzętami, prorok Izajasz przedstawił przed prawie 3000 lat. Ten czas teraz nadszedł. Królestwo Pokoju powstaje. Królestwem Pokoju Jezusa Chrystusa, o którego nadejście chrześcijanie modlą się od 2000 lat w modlitwie "Ojcze nasz": Nadchodzi Twoje królestwo! Staje się wola Twoja! - jest Nowa Jerozolima. 
Bóg chciałby, aby stała się Jego wola i nastało Jego królestwo na ziemi! Dlatego dzisiaj – poprzez duchowo-prorocze słowo – powstaje kraina pokoju, fundament dla Królestwa Pokoju Jezusa Chrystusa. Informuje o tym Telewizja Nowa Jerozolima.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.neu-jerusalem.de.

Celem Międzynarodowej Fundacji Gabrieli jest stworzenie przestrzeni życiowej dla zwierząt w lasach i na polach, dzięki czemu będą one mogły wieść życie godne wolnych boskich stworzeń, a więc odpowiednio do swojego gatunku poruszać się w wolności i pokoju, bez lęku przed prześladowaniem i nękaniem, przy coraz lepszej komunikacji z człowiekiem sprawującym nad nimi opiekę i okazującym im poważanie i przyjaźń w uczuciach, myślach i w ofiarnym czynie.

Więcej informacji o Międzynarodowej Fundacji Gabrieli znajdą Państwo na stronie www.gabriele-stiftung.de.

Duchowe książki do nauki, aby osiągnąć etyczno-moralne wartości.
Wydawnictwo Gabriele-Verlag DAS WORT ma za zadanie publikowanie współczesnego słowa proroczego danego przez Gabrielę z Würzburga, prorokinię i orędowniczkę Boga dla naszych czasów.

Ofertę wydawnictwa znajdą Państwo pod adresem: www.gabriele-verlag.com.

Radio SANTEC nadaje audycje o duchowej treści - to duchowa rewolucja, której źródłem jest prorocze słowo Boże dla naszych czasów, dostępne teraz dla milionów słuchaczy na całym świecie.

Aktualne programy i krótkie audycje w formacie RealAudio znajdą Państwo na stronie: www.radio-santec.com.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum