Jesteś tutaj: Strona początkowa > O nas > Dziesięć Przykazań

Dziesięć Przykazań Bożych

Życie prachrześcijan


Dlaczego świat, taki jaki jest, nie może dać nam pokoju? Dlatego że nie bazuje na ofiarnej miłości, lecz na miłości własnej. Ludzie muszą zawrócić i rozwinąć wewnętrzną miłość, ofiarną miłość. Wtedy ten zatwardziały świat pozbawiony pokoju będzie stopniowo przeistoczony. Dziesięć Przykazań wskazuje nam drogę, gdyż jest to wyciąg z Absolutnego Prawa niebios, z boskiego prawa ofiarnej miłości.

Pełnia tego, co zawarte jest w Dziesięciu Przykazaniach, otwiera się przed tym człowiekiem, który te przykazania z odwiecznego Prawa krok za krokiem spełnia, a więc ożywia je poprzez swoje myślenie i postępowanie. Następujący tekst przedstawia zasięg i głębię Dziesięciu Przykazań. Wyjaśnia jednocześnie, jak przyjaciele Chrystusa, prachrześcijanie w Życiu Uniwersalnym, starają się coraz bardziej wprowadzać konkretnie w czyn Dziesięć Przykazań w sytuacjach dnia powszedniego.

Dziesięć Przykazań Bożych

»Litera ożywi się dopiero wtedy, kiedy człowiek zacznie spełniać przykazania. Dzięki temu będzie powoli dojrzewał i wrastał we wszechobejmujące prawo miłości i życia. Jedynie ten, kto spełnia przykazania sercem i w duchu miłości, rozpozna wszechobejmujące Prawo i odnajdzie Prawdę, która jest w głębi duszy człowieka«. (Z książki »To jest Moje Słowo«)

Poniższy tekst dostępny jest również jako książka „Dziesięć Przykazań Bożych”. Można ją zamówić w Wydawnictwie DAS WORT.

Spis treści

Pierwsze przykazanie

»Ja Jestem Pan, Bóg twój. Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko lub w wodzie poniżej ziemi«.


Drugie przykazanie

»Nie będziesz nadużywał imienia Pana, twojego Boga, gdyż nie dozwoli Pan, aby pozostał bezkarny ten, kto nadużywa Jego imienia«.


Trzecie przykazanie

»Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani obcy, który przebywa w twoich bramach«.


Czwarte przykazanie

»Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył w tej krainie, którą dał tobie Pan, twój Bóg«.


Piąte przykazanie

»Nie będziesz zabijał«.


Szóste przykazanie

»Nie będziesz cudzołożył«.


Siódme przykazanie

»Nie będziesz kradł«.


Ósme przykazanie

»Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw swoim bliźnim«.


Dziewiąte i dziesiąte przykazanie

»Nie pożądaj domu bliźniego swego«.
»Nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co twój bliźni posiada«.


Posłowie

Bóg jest źródłem i strumieniem bytu, jest naszym Ojcem - a my jesteśmy Jego dziećmi, stworzonymi na Jego podobieństwo
Słowo wstępne  /  Strona początkowa

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum