Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Beseda na Gori

Ispunjavaj volju Božju


10. Neće svi koji Mi govore: Gospode, Gospode!, ući u Carstvo Nebesko; nego koji izvršavaju volju Oca Mojega koji je na Nebu. Mnogi će Mi reći u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali? Zar nismo u Tvoje ime đavole izgonili? Nismo li u Tvoje ime čudesa mnoga činili? I tada ću im kazati: Nikada vas nisam poznavao; dalje od Mene svi vi koji zla činite. (Pogl. 27, 10)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

Ko samo doziva Moje Ime, a ne ispunjava volju Mog Oca, taj je i pored svog prividno duhovno uspešnog govorenja i svojih prividno ljubaznih reči, siromašan u Duhu i neće ući u Carstvo Nebesko.

Ko, pak, čini nesebična dela, ne očekujući platu i priznanje, taj izvršava volju Mog Oca; jer onako kako postupa tako i misli i govori.

Nesebična dela nastaju jedino iz osećanja i misli ispunjenih Bogom. Ako su čovekove misli nečiste, onda su mu i reči bez duha, a dela sebična.

Shvatite: ko samo prividno govori iz Ja Jesam, ko dakle samo prividno govori Moju reč i samo prividno čini dela u Moje ime, od toga dobro i živeći, taj je već primio svoju platu. I u Nebu on nema nikakve plate. Ko nesebično čini dela ljubavi i radi za svoj zemaljski hleb, taj će na Nebu biti pravedno nagrađen.

Shvatite: duhovni hleb je duhovna hrana duše. Hleb za telo treba zarađivati prema zakonu "Moli se i radi".

Duhovni hleb dolazi iz Neba i daje se onima koji čuvaju Zakon ljubavi i života i ispunjavaju zapovest "Moli se i radi".

Zemaljsku hranu Bog daruje ljudima preko zemlje. Plodovi zemlje pripremaju se radom ruku. Tako radnik zaslužuje svoju platu.

Shvatite razliku između hleba za dušu i hleba za zemaljsko telo! I jedan i drugi teku iz jednog izvora, no jedan je duhovni i daje se duši, a drugi je zgusnuta tvar, materija, i daje se fizičkom telu. Za ono što veliki Duh, Bog, daruje ljudima za njihovo fizičko telo, potreban je ljudski rad; mora se npr. sejati, obrađivati, žeti i prerađivati. Za ovo čovek čoveku treba i da plaća.

U Carstvo Božje će biti primljen samo onaj koji sve čini iz ljubavi prema Bogu i prema ljudima.

                                          napred  / nazad  /  nazad na Sadržaj

 

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum