Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Beseda na Gori

Nauči da se ispravno moliš


1. "Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nemate nagrade kod Oca na Nebu. Kada dakle daješ milostinju, ne trubi o tome, kao što čine licemeri po sinagogama i ulicama, da ih ljudi hvale. Zaista vam kažem, oni već imaju nagradu svoju.

2. A ti kad daješ milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja, da milostinja tvoja u tajnosti ostane; i onaj Jedan, koji vidi i što je skriveno, javno će ti ovo priznati. (Pogl. 26, 1-2)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

U život sprovedena Beseda na Gori je unutarnji put do srca Božjeg. Ono što ne čini nesebično, čovek čini samo za sebe samog. Nesebičnost je ljubav prema Bogu. Sebičnost je ljubav prema ljudskome. Ko čini dobro svom bližnjem samo da bi mu ovaj za to zahvaljivao i slavio njegova dobra dela, taj nije to učinio za svog bližnjeg nego za sebe samog. Ovakva zahvalnost i priznanje su onda i njegova nagrada. On je tako već nagrađen i od samog Boga više nikakvu nagradu neće primiti. Bog nagrađuje samo nesebičnost. A nesebičnost izrasta i sazreva samo u onom čoveku koji je načinio, odnosno ostvario prve korake ka kraljevstvu unutarnjeg.

Prve korake ka tom kraljevstvu predstavlja kontrola misli: egocentričnim, negativnim, sanjarskim ili strastvenim mislima suprotstavi pozitivne misli, misli spremnosti na pomoć, radosne, plemenite misli i misli o onom dobrom u čoveku i u svemu što te snalazi. Tako ćeš postepeno steći kontrolu nad svojim čulima. Onda nećeš više ništa ni tražiti ni očekivati od svog bližnjeg. Na unutarnjem putu ćeš dalje govoriti još samo ono pozitivno i bitno. Tako ćeš staviti pod kontrolu svoje ljudsko "ja", jer si naučio da počivaš u sebi. I tvoja će duša postajati sve svetlija i ti ćeš u svemu što dolazi do tebe nalaziti ono dobro, koje ćeš onda moći i da oslovljavaš i izgovaraš na pravi način. Kada ovo naučiš, onda ćeš na zakonit način oslovljavati i ono protivzakonito. Tako će se u tebi buditi iskrenost i poštenje i u svemu ćeš biti veran Bogu.

Ovaj duhovni evolucioni proces ka nesebičnosti jeste unutarnji put ka srcu Božjem. Sve što činiš iz nesebičnosti, donosiće ti bogat plod.

Ako su, dakle, tvoja osećanja bez očekivanja, a tvoje misli plemenite i dobre, onda je u tvojim rečima i u tvojim delima Božja snaga. Ova snaga je Moja životna energija. Ona se uliva u dušu tvog bližnjeg čineći da i on postane nesebičan. Jer ono što iz tvoje svetle duše iziđe to će - pre ili kasnije, već prema tome kada se bližnji za to otvori - ući i u dušu i srce tvog bližnjeg.

Ko nesebično daje, ne pita se da li će bližnji saznati šta je dao. Nesebični - daje! On zna da Bog, Večni Otac, gleda u srca sve Svoje dece i da će Večni, čiji Duh živi u svakom čoveku, nagraditi nesebičnog kad za to dođe vreme. Samo je to od značaja.

Shvatite: sva dobra, dakle nesebična dela biće otkrivena kad za to dođe vreme, da bi ih prepoznali oni koji treba da ih vide, kako bi i sami postali nesebični prihvatajući život u Meni i težeći mu, i čineći ono što Sam im Ja zapovedio: da jedni druge nesebično ljube kao što Ja, Hrist, njih ljubim.

                                          napred / nazad  /  nazad na Sadržaj

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum