Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Beseda na Gori

Pronađi istinu u sebi


5. A kad se molite zajedno, ne ponavljajte reči uprazno kao pagani, jer oni misle da će im molitva biti uslišena ako koriste mnogo reči. Ne budite, dakle, kao oni; jer zna Otac vaš na Nebu šta vama treba i pre nego Ga zamolite ... (Pogl. 26, 5)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

U molitvi kao i u svakodnevnom životu puno reči i prazna, nenadahnuta ponavljanja koristi samo onaj ko je malo ostvario iz zakona istine.

Ko mnogo govori o Zakonu istine i života, koristi dakle, za to puno reči, taj ih ne može ispuniti snagom i životom, jer sam nije ispunjen zakonom Božjim. Takve reči su egocentrične i stoga lišene ljubavi, čak i kad su probrane tako da izgleda kao da su nošene ljubavlju. Nenadahnute reči ne dopiru do najunutarnjijega duše tvog bližnjeg, pa tako nemaju odjeka ni u čoveku koji dopušta da Božja ljubav vlada u njemu i kroz njega. Ko nenadahnuto govori o zakonu istine i života, jer ga i ne ostvaruje, on će nekoga koji to čuje a i sam je još okrenut spoljašnjem, samo podstaći na raspravu.

Shvatite: ko raspravlja o duhovnim zakonitostima, taj ne poznaje zakone Božje. Svako ko hoće da raspravlja uveren je da zna bolje nego njegov bližnji i želi to sam sebi da potvrdi. Onaj ko raspravlja samo pruža svedočanstvo o sebi samom, naime: da ništa ne zna i da je nesiguran. Zato on i raspravlja.

Ko je pak našao istinu, on ne raspravlja o istini, niti o tome šta je vera. Reč "vera" sadrži i neznanje: čovek, konačno, veruje u ono što ne zna ili što ne može da dokaže. Ko u istinu veruje, taj večnu istinu još nije našao. On se još ni ne kreće u struji večne istine. Vera je, dakle, još i slepilo.

Ko je pak našao večnu istinu, taj u istinu ne mora više da veruje - on istinu zna, jer se kreće u struji istine. To je istinski mudar čovek, koji je u sebi pronašao ovo bogatstvo, istinu. Istinski mudraci počivaju u sebi. To je unutarnja sigurnost i čvrstina. Oni ne raspravljaju o veri, jer su kroz veru našli mudrost, koja je istina.

Ko, dakle, u Boga samo veruje, a ne poznaje dubinu večne istine, večni zakon, taj onda mnogo govori o svom verovanju.

On će slično činiti i u  svojim molitvama. Koristiće puno reči, jer ih ne nadahnjuje nesebičnom ljubavlju. On misli da sa puno reči može da ubedi Boga ili da Ga čak nagovori. On misli da pred Bogom mora da bude razumljiv, jer pretpostavlja da bi Bog njegove molitve mogao da shvati drugačije nego što je on mislio. Slično misle i slično se mole i pagani.

Shvatite: što dublje čovek uranja u božansku istinu, manje reči upotrebljava u molitvi. Njegove su molitve kratke, no ipak snažne, jer reč zrači iz sebe životnu snagu.                                         napred  / nazad  /  nazad na Sadržaj

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum