Vi ste ovde: Početna > Mi o sebi > Beseda na Gori

Pronađi u negativnome ono pozitivno


7. Jer ako oprostite ljudima dugove njihove, oprostiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima dugove njihove, ni Otac vaš na Nebu neće oprostiti vama dugova vaših.

8. A kad postite, ne budite snuždeni kao licemeri. Jer oni se pretvaraju, ne bi li izgledali kao oni koji poste. Zaista vam kažem, oni imaju već nagradu svoju.

9. I kažem vam, ne usčuvate li se od sveta i od zla njegova, nećete nikad naći Carstvo Nebesko. Niti ćete videti Oca na Nebu ako ne poštujete sabat i ne okanete se revnosnog sabiranja bogatstva. A kada postiš, miropomaži glavu svoju i lice svoje umij, da se pred ljudima postom svojim ne prikazuješ. A sveti Jedan, koji vidi i što je skriveno, javno će ti ovo priznati. (Pogl. 26, 7-9)

Ja, Hrist, tumačim, ispravljam
i produbljujem reč:

Zapovest da se prašta i moli za oproštaj važi sve dok se ne okaje i ne očisti sve ono što nije po večnim zakonima. Ta zapovest, da se prašta i moli za oproštaj, spada u zakon setve i žetve. On će biti ukinut kada sve ljudsko bude namireno i kad svaka duša postane čisto duhovno biće, bez mrlje.

Do tada, dakle, važi zapovest: praštajte i biće vam opraštano. Ako molite za oproštaj i ako vam vaš bližnji oprosti, onda vam je oprostio i vaš Otac na Nebu. A ako molite za oproštaj, a vaš bližnji vam još ne oprašta jer za to još nije spreman, neće vam oprostiti ni vaš večni Otac. Ko se o svog bližnjeg ogrešio, taj mora od svog bližnjeg da dobije i oproštaj. Tek tada će Bog izbrisati greh.

Večno Pravedni ljubi svu Svoju decu - i onu koja još nemaju snage za praštanje. Gde bi tu bila pravednost Božja kad bi On, Bog, oprostio samo onome koji je dao povoda za neki greh, a da ne oprosti onome koji je od ovoga na greh naveden i još ne može da oprosti? I jedan i drugi će moći u Nebo tek kada njihovi gresi budu namireni.

Zato pazite na to šta sa vaših usana silazi i pazite na svoja dela, da li odgovaraju večnom zakonu; dakle, da li su nesebična! Nezakonito se brzo izgovori ili učini - no, može dugo potrajati dok ne bude oprošteno.

Ako ste molili za oproštaj a vaš bližnji još nije spreman da vam oprosti, onda će se pojačati Božja milost u vama, obuhvatiće vas i nosiće vas - ali vam On neće izbrisati ono što još nije očišćeno. Božje milosrđe će se pojačati i u vašem bližnjem i, uz poštovanje njegove slobodne volje, vodiće ga tako da brže spozna svoje greške, da se pokaje i oprosti vam. Tek kada vam oproste svi o koje ste se ogrešili - kada je, dakle, sve namireno - tek tada ćete moći u Nebo, jer je Bog sve ljudsko pretvorio u božansku snagu.

Bog je sveprisutan. On deluje i u zakonu setve i žetve. I u svemu negativnom je pozitivno, Bog, večni zakon. Ako čovek spozna i okaje svoje grehe i greške, u njemu će se aktivirati pozitivne snage i daće tom čoveku, koji je spoznao svoju krivicu, snagu da svoje grehe očisti sa snagom Hrista.

Spoznajte zakon Božji; to je večni život iz večnosti u večnost - sve u svemu. Sve je sadržano u svemu: u velikom ono najmanje a u najmanjem veliko, u grehu snaga za praštanje, a u snazi koja se oslobađa praštanjem uspon ka unutarnjem životu, u večno Postojanje.

Stoga i u negtivnom može delovati božansko - onda kada čovek od srca moli za oproštaj, kad oprašta i ne greši više. Ali čovek sam mora da načini prvi korak ka unutarnjem životu.

Shvatite: sve što činite - bilo da se molite, postite ili dajete milostinju - ako to ne činite nesebično, nego da bi vas videli vaši bližnji, vi već imate nagradu od ljudi. Bog vas onda neće nagraditi. A ako postite samo zbog prekomerne telesne težine, Duh vašeg Oca u vama neće postati veći. Ali ko uzima hranu u Ime Svevišnjega, ko je umeren i posti s vremena na vreme kako bi opustio svoje telo i pročistio ga, kako bi snaga Božja mogla pravilno da snabdeva sve ćelije i organe, taj će se vežbati i da na ispravan način prihvata i prima život iz Boga i u njemu živi. Istovremeno će u molitvi posvećivati svoj život Bogu, Večnome, kako bi postepeno postajao oživotvorenom molitvom.

 

                            napred  /  nazad  /  nazad na Sadržaj

Beseda na Gori - saznajte vise o knjiziKnjiga "Beseda na Gori"

Kao Isus iz Nazareta - Hrist nam je dao Besedu na Gori i On je danas objašnjava i produbljuje preko Svoje proročke reči u Svome velikom delu objave: "Ovo je Moja reč, Alfa i Omega, Jevanđelje Isusovo- Hristova objava koju su upoznali svi istinski hrišćani u celom svetu"

Ovaj tekst je dostupan i kao knjiga "Beseda na Gori".
Knjiga se može naručiti od Izdavačke kuće Reč.

 

© 2014 Univerzalni život • E-mail: info@univerzalni-zivot.orgImpresum