Här är du: Startsida > Om oss > Friheten

Gud är FrihetGud är frihet. Han tvingar oss inte till något. Därför ska inte heller vi människor utöva tvång mot våra medmänniskor, varken i smått eller stort. Detta gäller även när det handlar om tro och religion. Vare sig det gäller yttre eller inre religion; det får inte finns något tvång. Varje människa ska bestämma sig av egen fri vilja, hur hon vill sträva efter att komma till Gud och om hon vill det. Så förhåller sig Gud till oss. Han låter oss själva bestämma, men Hans vilja är att vi åter ska uppfyller Hans vilja och vara hos Honom igen.

Detta bör vi tänka ofta på: Gud önskar sig av hela hjärtat, att vi inte plågar oss, att vi inte lider, utan att vi är hos Honom, i ljus, i kärleken. Gud, vår Fader, sände Sin Son, för att vi skulle lära känna vägen till kärleken, så att vi finner till kärleken. Och vart visade oss Jesus, den Kristus? Han sade: »Guds rike finns inom er.«

Att Guds rike finns inom oss och inte är bundet till någon yttre plats, yttre händelse eller något villkor, innebär att var och en av oss har friheten att varje dag låta det inre riket växa och bli till. Då behöver vi inga yttre former, inga riter, ingen yttre religion - vi behöver gemenskapen av bröder och systrar, där varje enskild säger: »Jag går in till mitt hjärta. Jag utvecklar dag för dag Guds rike inom mig för att efter den kroppsliga döden åter medvetet vara i Guds rike som ljusets väsen.« Däri ligger friheten.

I denna frihetens anda står också Universellt Liv. Universellt Liv betyder "att leva i Gud". På samma sätt är det också med uppenbarelserna från vår broder och frälsare, Kristus. Gud ger oss friheten. Därför råder frihet i Universellt Liv. Gud tvingar inte på oss några ritualer. Gud tvingar inte på oss några dogmer. Han vill att vi ska vara fria och besluta av fri vilja. Frihet är att leva i Gud. Så kan vi säga: Universellt Liv är frihet.

Lever vi så, då finner vi samman som fria människor i kärlekens Ande, då finner de, som söker gemenskapen och lever upp i gemenskapen, samman, för att gemenskap är samtidigt enhet. Enhet är frihet. Frihet och enhet gör oss starka i hjärtat och starka i kärleken till Gud och för vår nästa.

Urkristendom betyder gemenskap och enhet. Ur den ursprungliga urströmmen kom Sonen och bringade oss livet, frälsningen. Guds Son är vår frälsare. Därför kallar vi Honom Kristus. Eftersom den sanna läran, kärlekens lag, som Kristus levde och som Han lärde ut till oss, kom ur den ursprungliga urströmmen, kallar vi oss för Ur-kristna.

De urkristna är fria människor. De söker gemenskap men de binder sig inte till någon människa. De urkristna är människor, som älskar varandra mer och mer osjälviskt, alltså utan värdering. Osjälvisk kärlek betyder att jag inte ställer mina medmänniskor varken högre än någon annan; min nästa är en del av mitt eviga liv.


I en sann gemenskap finns sann allmän välgång. Allmän välgång innebär: Välgång för alla. Den allmänna välgången är uppbyggd på syskonskap och osjälviskhet. Om varje syskon bevarar den del av sin nästa, som är inom henne, i hjärtat och aktiverar den i medvetandet: I min nästa finns Gud, i mig finns Gud, vi är ett i Gud — då kommer alla att bry sig om att det går bra för den andre. Detta är aktiv kristendom. Det är allmän välgång, välgång för alla.

Så som i himmeln, så också på jorden. När vi är medvetna om detta och blir det dagligen mer och mer medvetet för oss, då vaknar längtan efter vårt gudomliga arv, efter den eviga lagen. Längtan efter Gud påminner oss ständigt om att vi ska lägga bort vår jag-lag, vår person-lag, den begränsande lagen av »jag«, av »mitt« och »mig«, vari vår nästa inte har något utrymme eller någon plats. Då lägger vi bort »min-välgång« och växer in i den allmänna välgången.

Den allmänna välgången är också den gemensamma välgången, vilken alla har del i. Var och en arbetar med sina krafter för den gemensamma välgången. 

Inget andeväsen kommer att säga: »Den andre ska göra det. Jag vilar upp mig nu; min nästa kan det eventuellt bättre.« Varje väsen i Gud gör allt i den absoluta lagen. Den vilar inte upp sig på bekostnad av sin nästas energi. Motsvarande sina talanger verkar den i det stora hela för allas välgång.

Så som i himmeln, så också på jorden. Universellt Liv betyder frihet — frihet i Guds Ande. Universellt Liv betyder att utveckla Guds rike inom dig och du finner till den fria gemenskapen av bröder och systrar, som endast ger Gud äran. De ger Gud äran, genom att de dagligen låter Gud verka mer och mer genom dem, genom deras osjälviska känslor, tankar, ord och verk.
Om vi strävar mot detta dag för dag, då finner vi in i vårt gudomliga arv, i den absoluta lagen, som är vårt sanna liv, som gör oss fria, som gör oss lyckliga, som enar oss.

(Från boken »De stora kosmiska lärorna av Jesus från Nasaret till sina apostlar och lärjungar, som kunde förstå det med förklaringar av Gabriele i Guds Andens stora läromöten band 4 « finns att beställa på en, ty, it, m.fl. språk hos Verlag DAS WORT)

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum