Här är du: Startsida > Om oss > Nyttja ögonblicket

Nyttja ögonblicket


Allt du gör, gör det helt och fullt!


________________________________________________________________________

              Denna lilla bok befattar sig med ett tema som berör alla: Vårt liv!

I ett TV-program som visats över hela världen har Gabriele, Guds profetissa och budbärare för vår tid, gett oss ett koncept på en praktisk levnadshjälp. Programmets innehåll har skrivits ner i denna lilla bok.

________________________________________________________________________


Lärosatsen, för att lära känna sig själv och sitt personliga liv och använda det på ett vinstgivande sätt, lyder:

Allt du gör, gör det helt och fullt – nyttja ögonblicket! Vi lär för att vinna livet!


Vi människor talar ofta om våra liv. Sällan frågar vi oss, vad vårt jordeliv består av. Det närliggande svaret skulle kunna lyda: “Det är väl logiskt att vårt liv på jorden består av ögonblick, sekunder, minuter, timmar, dagar, månader och år!” Men har vi funderat över i vilken utsträckning vi egentligen känner och nyttjar vårt jordeliv och om vi är “hos oss själva” i varje ögonblick av vårt det?

Jag vill gärna upprepa frågan eftersom den är viktig för vårt jordeliv: Är vi – var och en av oss – under dagens otaliga ögonblick, sekunder, minuter och timmar hos oss själva? Det lönar sig att fundera över detta, vilket vi snart kommer att få höra.

Låt oss fundera över oss själva en stund.

Vetenskapen har lärt mänskligheten att allt är energi och att ingen energi går förlorad. Vetenskapen har bland annat också kommit fram till att även tankar är energier, som man kan synliggöra. Vad vetenskapen förmedlar till oss har Guds Ande ur Sin eviga lag, det universala livet, om och om igen förmedlat till oss genom Sina språkrör, som Han kallar profeter och profetissor. Sedan mer än 35 år tillbaka undervisar Kristus-Guds-Anden i detalj om livets betydelse genom Sitt språkinstrument.

Den universale Kristus-Guds-Anden lärde och lär oss att känslor och sinnesrörelser är energier och att de präglar människan. Det vill säga så som människan känner, tänker, talar och handlar så är hon tecknad, alltså präglad. Det som har betydelse när det gäller våra känslor, sinnesrörelser, vårt sätt att tänka, tala och handla är innehållet, alltså det som varje enskild lägger in i det egna förhållningssättet. Det vill säga det som gömmer sig bakom människans sätt att vara.

Vi människor behövder egentligen inga instrument för att till exempel låta våra tankar bli synliga eftersom vi själva, var och en av oss, är instrument. Människan är en klangkropp som består av innehållen och beskaffenheten av sina förhållningssätt. Vi kan alltså, var och en av oss, jämföras med en dator, som sparar innehållet av det som den känner, tänker, talar och handlar, det vill säga förhållningssätten. Det som den sparar sänder den å sin sida ut. Och vad människan sänder ut kommer också tillbaka till henne igen. Input och output, indata och utdata från datorn „människan“ resulterar i kroppens prägling. Präglingen av vår kropp är samtidigt vår instrumentala klangkropp. Så som vi har stämt vår klangkropp, människan, så är vårt förhållningssätt gentemot oss själva, mot våra medmänniskor, mot djuren, naturen och hela planeten jorden. Vi, varje enskild människa, ger som klangkropp uttryck åt våra egna toner på motsvarande vis. Följaktligen präglas också vårt jordeliv av oss själva – genom summan av de energier som vi har lagrat och som vi sänder ut.

Vi tänker och tänker, vi tänker oavbrutet utom när vi sover och då är det inte heller säkert var vi befinner oss i våra drömmar och vad vi gör där. Vi tänker, talar, vi arbetar, vi har vår fritid som vi också betecknar som “time out”. Vår fritid fyller vi med sport, wellness, promenader, utövar vår hobby och mycket mer. Men var befinner sig våra tankar vid dessa tillfällen? Var befinner vi oss egentligen under samtal? Är vi hos oss, var och en hos sig eller är vi i verkligheten någon helt annanstans?
„Vilken märklig fråga“, tycker somliga som läser detta. „Jag vet väl var jag är och vem jag är!“ – Vet vi verkligen det? Var är vi egentligen? Vi känner alla till principen om att sända och mottaga. Varje människa är följaktligen en sändare och mottagare. Vi sänder ut det vi egentligen tänker det vill säga innehållet i våra tankar och ord. Frågan „var är vi?“ är berättigad om vi tror på principen om att sända och mottaga.

Varthän sänder vi alltså våra tankar? Varthän sänder vi det som ligger dolt i våra ord och våra samtal? Vad än vi gör, låt oss fråga oss: Befinner vi oss verkligen i den handling som vi just i detta ögonblick utför?

Låt oss lägga på minnet: Vi är på den plats, där innehållen i våra tankar befinner sig.

Även i samtal dras innehållet i våra ord till de platser, människor och situationer som vi därigenom sänder till. Det innebär att våra kroppsenergier viker ifrån oss. Vi förlorar energi. Visst är vi med vår kropp „här“, den är närvarande – men vårt medvetande är i egentligen någon helt annanstans.

Vi befinner oss medvetandemässigt på den plats som vi tänker på t ex på människor, situationer, fritid, sport, semester o s v. Dit går våra energier – där befinner vi oss! Människan som hölje står här men medvetandet, som utgör den nuvarande människan, är någon helt annanstans! Var? Vet vi alla det?
Var är vi med våra tankar när vi är på arbetet eller kör bil eller utför sysslor i hushållet eller gör något på vår fritid? Varthän sänder vi alltså våra värdefulla kroppsenergier, för att inte säga: Varthän slösar vi bort dem? Och vem fångar upp dem och strålar tillbaka dem igen – och det med samma innehåll som vi tidigare har sänt ut?

Vi är t ex stressade eller har det hektiskt. Hur ser innehållet ut i våra tankar och ord, som vi då sänder ut? Var befinner sig vårt medvetande? På den plats befinner vi oss också även om vår kropp, som vi säger är „här“, alltså närvarande. Eller om vi stör oss på vår granne eller vår arbetskollega eller vår partner. Vad tänker vi? Där befinner sig vårt medvetande. Där befinner vi oss. Vi befinner oss medvetandemässigt alltid på den plats där våra känslor och tankar befinner sig. Vi skulle kunna säga: Kroppsligen är vi mycket väl här alltså närvarande men i verkligheten befinner vi oss med innehållet i våra känslor, tankar och ord långt borta, alltså i fjärran.

Låt oss ställa en fråga till oss själva: Var är vi när vi utför vårt dagliga pensum, vårt arbete? Var är vi när vi utför kontorsarbeten? Var är vi när vi har arbetsmöten? Var är vi när vi utför sysslor i hushållet, som vi ju har att stå i varje dag? Var är vi när vi är ute med våra barn?
Det finns många variationer av distraktion och tankeflykt. Var befinner sig t ex den sjuke med innehållet i sina känslor och tankar? Kanske hos sin sjukdom, hos läkaren, sina mediciner, den ordinerade behandlingen. Befinner sig den sjuke då hos sig själv?

En annan skog av tankar berör fritiden. Där finns önskningar om förströelse, kanske genom sport eller möjlighet till wellness för att bli smalare eller för att hålla sig smal och mycket mer. Den som är utarbetad på grund av arbetsstress flyr kanske till de otaliga erbjudandena om meditationer för att lugna nerverna, för att slappna av, för att stabilisera sig kroppsligen, för att uppnå den nödvändiga spänstigheten igen för att kunna klara av vardagens krav.

Klangkroppen människa, som befinner sig någon annanstans med sina tankar ja med hela sitt förhållningssätt och därigenom sällan hos sig själv, kallar detta för sitt „liv“.
Människolivet kan betecknas som „tradition“, vanemässiga förlopp, som innefattar stress, bråk, avund, högmod, fiendskap, fritid, avkoppling och eventuellt meditation.
Det är kort sagt vardagslivet. Alla dessa oljud som man själv har lagt på sig kallar man bland annat också för „bemästring av vardagens pensum“. Det är det så kallade „livet“ för många människor.

De flesta människor är inte medvetna om att de avger, ja slösar bort, väldigt mycket onödig kroppsenergi genom att de ständigt befinner sig i fjärran med sitt tanke-, tal- och handlingssätt, alltså med hela sitt förhållningssätt. Många människor, för att inte säga de flesta, är inte hos sig själva utan är på väg någonstans med sina tankar. De befinner sig på den plats, som de just nu tänker på. Där lastar de av sig en del av sina kroppsenergier. På så vis blir kroppen allt svagare. Följderna därav är okontrollerat arbete, felaktiga beslut på arbetsplatsen varigenom vanskliga situationer uppstår som kanske kann leda till ytterligare obehag som t ex förlusten av arbetsplatsen eller krasslighet, ja till och med sjukdom.

Vi människor måste lära oss att tänka om i riktning mot självfinnande, det vill säga att finna oss själva, att vara hos oss själva, för att ge vårt personliga liv den mening som fyller det på ett betydelsefullt sätt. Vi bör lära oss att finna till det liv, som fyller oss själva, som är kreativt. Vi bör lära oss att landa i oss själva för att uppnå vitalitet, men inte genom att vi varje morgon försöker meditera för att sedan störta oss ut i dagens flöde. Vi måste lära oss att få grepp om vårt jordeliv, alltså att finna oss själva, för att ge vårt liv ett värde genom att vi uppnår själv-medvetenhet. På så vis kan vi uppnå en existens som fyller oss med mening som motsvarar våra individuella anlag och förmågor. Då kommer vi också att ha allt mer aktning för vårt liv.

Låt oss lära oss att vara vaksamma och aktsamma gentemot oss själva, och det varje dag! Låt oss lära oss att finna oss själva för att åter bli kreativa det vill säga skapande ur våra egna tankerötter, ur våra egna förmågor! Låt oss öva oss i att fylla vår dag med värden som motsvarar vår inre substans. Sann levnadsvinst innebär att nyttja dagen, att vara helt hos sig själv, hos sina känslor, tankar och ord. Levnadsvinst innebär alltså: Allt du gör, gör helt och fullt – nyttja ögonblicket!

När jag gör något, då är jag där med alla mina krafter. Jag öser ur det som jag fått insikt om och håller för gott. Jag utvidgar min horisont och lär nytt utifrån vad jag ser. Låt oss öva oss i att vara helt hos oss själva för att lära ur varje situation och varje ögonblick! Det är skapande, det är kreativitet, det är levnadsvinst.

Låt oss också lära genom att vi betraktar och ifrågasätter oss själva, vårt tänkande och förhållningssätt. Låt oss gestalta vårt liv enligt de goda, alltså de sanna insikterna, som vi hämtar från Guds tio bud och från Jesus från Nasarets läror.

Det bör upprepas än en gång så att denna viktiga princip, denna enkla mening präntas djupt in i oss :
Det jag, människan gör nu, där befinner jag mig.

Om jag arbetar på fältet, då är jag med mina tankar i mitt arbete på fältet. Jag „ är här „ alltså närvarande, hos mig.
Jag är med mina tankar i mitt arbete, vid skrivbordet, vid försäljningen, vid inköpet – jag är hos mig, jag „är här“, jag är närvarande.
Jag kör bilen. Mina tankar befinner sig hos de olika handgreppen i fordonet. Jag styr, använder pedalen, växlar – jag är här, jag är närvarande.
 När jag sitter vid skrivbordet, vid datorn, vid skrivmaskinen eller stenografin - jag är med mina tankar i det jag håller på med.
Under arbetsmöten eller andra verbala utbyten, är jag närvarande, jag är här. Jag lär mig att lyssna uppmärksamt för jag är med mina tankar i samtalet. Därigenom skapas kreativitet. Jag lär mig att i allt finna det som skulle kunna vara nästa meningsfulla steg, för jag är närvarande – jag är här.
Jag är i ögonblicket. Vad än jag gör – mina tankar är hos mig, i det, som jag utför. Jag är här, jag upplever ögonblicket och det som ligger i ögonblicket blir levande.

Jag går en promenad - jag är här för att mina tankar, känslor, hela mitt förhållningssätt är hos mig. Därigenom upplever jag mig själv och naturen, för jag är hos mig. Jag är här.

På fritiden och under träningen är mina tankar vid min kroppsliga träning – jag är här. Jag upplever mig, jag varseblir mig själv för att jag är närvarande – jag är här, jag nyttjar ögonblicket som har mycket att säga mig.

När jag läser ett brev, en bok, en tidning – är jag med mina tankar närvarande i texten. Jag är här. Jag lär mig att ösa ur brevets medvetande, bokens medvetande eller tidningens medvetande, för kreativitet är det som ska fram.

Vår uppmärksamhet och aktsamhet gentemot oss själva - att vi är närvarande, att våra tankar, hela vårt förhållningssätt är hos oss medför en djup och harmonisk andning.

Åter tilltalar vi oss själva med “jag”: Jag andas friare eftersom jag andas djupare. Jag andas i medvetenhet om att den djupa andningen är livet. Mina tidigare hektiska rörelser blir harmoniska, för att jag är hos mig själv. Jag är här.
Allt mer sällan händer det att jag glömmer något. Allt mer sällan tappar jag bort föremål eller glömmer var jag lagt något för jag är närvarande. Jag är hos mig. Jag kan tänka mer kreativt, känna och tänka djupare. Jag är närvarande, jag är hos mig, jag är här i mitt liv. Jag lever i ögonblicket och jag lever situationen. Jag är här.
Om vi vill ställa in oss på en sådan medveten och karaktärsfast hållning så innebär det att vi måste öva! Det är en läroprocess. Vi övar för att lära oss.

Vi måste alltså lära för att åter komma till oss själva och för att vinna vårt jag som är vårt personliga liv. Därigenom befriar sig också vår hjärna från allt oviktigt strunt, från överflödiga tankeflisor, som vi har sänt ut. Vår hjärna renas från den slagg som vi dragit på oss på grund av kort andning och genom att vi i onödan spridit ut otrevliga känslor, tankar och ord. Den djupa andningen ger avslappning och ur avslappningen växer ett meningsfullt liv fram och ur det kreativiteten.


Vårt medvetande, som utgår från vår hjärna, präglar hela vårt förhållningssätt och inverkar även på vårt nervsystems funktioner och alla processer i vår kropp. Genom ett liv som vi fyller med eget innehåll blir vi lugnare och självsäkrare. Vi lär oss att mäta och väga allt mer rättvist. Vi lär oss att rannsaka sådant som möter oss t ex tvistigheter, meningsskiljaktigheter, stress, avund och fiendskap, men också vårt personliga förhållningssätt som t ex översvallande glädje, att äta och dricka okontrollerat och mycket mer. Ett meningsfullt liv innebär att bygga upp våra livsenergier och få vårt själsliga och fysiska i samklang.
Ju snabbare vi inser det väsentliga och väger och mäter det negativa för att få ordning på det, desto snabbare mottar vi också positiv energi. Våra kroppsliga krafter byggs upp mer och mer eftersom vi är hos oss själva. Från oss själva, från våra tankar, tal och handlingar mottar vi svar på situationer, samtal, brev, böcker, på allt det som möter oss.
I detta medvetande „nyttja ögonblicket“ rätar vår kropp allt mer upp sig. Våra rörelser blir mer harmoniska. Ja, vårt liv ligger verkligen i vår hand, i varje ögonblick, i varje sekund och minut dag för dag.

Med detta i åtanke får också ordet “meditation” en ny betydelse: “Meditation” innbär alltså inte att vi varje morgon sätter oss och mediterar för att sedan bege oss ut i vardagsstressen. „Meditation“ betyder aktsamhet och vaksamhet gentemot sig själv varje dag, varje ögonblick alltså i varje situation.
„Meditation“ innebär: Allt vi gör, gör vi helt och fullt, varje ögonblick. För den enskilde innebär det: Allt du gör, gör helt och fullt. Var hos dig själv med dina tankar och med dina ord. Var i ditt arbete. Vad än du gör, utför allt i medvetenhet om att ditt liv är hos dig. Var alltså här – var närvarande! Då utvecklas högre etiska och moraliska värden för att också kunna förstå våra medmänniskor bättre och mer djupgående.

Etiska och moraliska värden kommer också till uttryck i hur vi sitter till bords för att tala och äta övertänkt och harmoniskt. Här bör vi också vara måna om att våra tankar är vid själva ätandet. Vi äter lugnt och koncentrerat. Våra tankar är hos drycken. Vi dricker. Vi är närvarande. Så som vi andas lugnare och djupare, så äter vi också; lugnt, medvetet och sansat det vill säga koncentrerat. Vi tuggar ordentligt och vi dricker i klunkar. Vi är här, alltså närvarande. Skulle vi sväva ut någon gång hämtar vi oss genast tillbaka. Vi kommer ihåg vårt syfte och är nu hos och i oss själva igen.

Vi bejakar vårt liv och känner oss in i vårt jordeliv genom att vi funderar över följande. T ex: Att vara på jorden har blivit till mitt liv. Mitt liv fyller en mening, mitt liv är kreativt. Jag lever i mig; jag lever för mina medmänniskor. Jag lever för planeten jorden för att vara verksam på skapande vis alltså vara kreativ vilket innebär att vinna livet mer och mer. Sant liv är bra.

Dagen är fylld; kvällen har sin behållning och dagen klingar ut i den. När jag går och lägger mig för att sova gör jag det medvetet. Mina tankar är hos mig i sömnen. På morgonen innebär det för mig: Jag vaknar. Mina tankar är hos mig när jag stiger upp, när jag gör mig i ordning för dagen. Jag är här för att mina tankar är hos mig.
Efter frukosten som jag är närvarande vid inriktar jag mig på dagen i medvetande om: Var aktsam, nyttja ögonblicket! Jag nyttjar ögonblicket. Jag vet att det inom sig bär en tidsvinst. Jag förlorar ingen tid. Jag har lärt mig att jag inte är någon annanstans utan jag är hos mig, i mitt arbete, i min sysselsättning, i allt som jag gör.
Jag befinner mig också medvetet i mina vilopauser, på fritiden och i utövandet av sport.
Jag lär mig slutligen förstå mig själv, för att vara en positiv faktor för mina medmänniskor.
Mina tankar är i min dagliga verksamhet. Jag finns till också för min nästa. Jag önskar av hjärtat min nästa allt väl och bemödar mig att bidra till det.


Vi kommer än en gång tillbaka till ordet meditation för man får ofta höra: „Jag mediterar för att hantera min stressiga vardag. Meditation ger sinnesro och fokusering. Meditation hjälper en att vinna lite avstånd till den vardagliga stressen, till otrevliga situationer och händelser under dagen.“ Så skulle man kunna se det.
Men ändå ställs om och om igen frågan: Hur länge håller effekterna av en sådan meditation? Ofta blir meditationen till ett tvångsmässigt mediterande för att med alla de goda krafter som matats in dra sig tillbaka för att finna lugn och uppnå avslappning. Men den sanna vinsten lyder: Vad du gör, gör helt och fullt – lev ögonblicket! Ur det växer ett liv fyllt av mening.
Aktsamhet i livet innebär att vinna kreativitet. Det finns ingen åldersgräns för att lära, för att öva, för att vinna livet. Det är levnadsvinsten som helhet. Levnadsvinst innebär att leva lugnare, mer sansat, vaksammare och mer kreativt. Därigenom lever vi medvetet och är målinriktade i ögonblicket, i situationen och uppfyller vårt arbetspensum inom den föregivna tiden. Levnadsvinst innebär bland annat även att vinna inblick i livet. Därur följer framsynthet. Framsynthet använt på ett kreativt sätt hjälper till att skapa enhet och fred.

Att leva innebär alltså att vinna livet genom att du är närvarande och förändrar dig utifrån din situation i detta ögonblick, till den positiva, universala människan som utvecklar den skapande nutiden.

Fortlöpande levnadsvinst innebär att med tiden uppnå inblick i dagens situationer, inblick i samtal, som kan uppfattas mer djupgående, för att därur skapa något som leder det vidare. Att ha inblick i våra medmänniskors ord skapar inblick i det goda, som vill utvecklas, för det är det universala livet.

En mening till oss att lägga på minnet:
Gud är god – det universala är gudomligt.

Låt oss vinna den innersta kraften i vår själ, för då blir vi människor, som är stärkta och fokuserade,  som inte måste fly in i en meditativ tvångskorsett för att komma till ro. Den som lär, vinner.

Låt oss lägga denna mening på minnet: Vinn livet! En vinst i livet är ett harmoniskt, balanserat, fridfullt och lyckligt liv. För att uppnå detta behöver vi öva och öva! För endast genom att lära och öva uppnår vi universal kreativitet, som är högre etik och moral. Vi lär, övar och upplever att varje ögonblick, varje sekund, varje minut och alla våra dagar är dyrbara.

Därför sägs än en gång till var och en av oss:
Allt du gör, gör det helt och fullt – nyttja ögonblicket. Var hos dig själv! För varje ögonblick är dyrbart liv. Det hör till ditt meningsfyllda liv, till din kreativitet. Du öser ur ditt sanna jag. Levnadsvinsten ligger alltså i ögonblicket, i sekunderna, i minuterna, i timmarna, i dagarna, månaderna och åren.

En vinst i vårt eget liv innebär: Lev ögonblicket!

_______________________________________________________________

Gabriele-Förlaget Das Wort GmbH
1a upplagan augusti 2010-08-20
© Gabriele-Verlag Das Wort GmbH
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld
Tyskland. Tel. 0049 / 9391-504135
www.das-wort.com
Tryck: Druckerei Santec, Marktheidenfeld
ISBN 978-89201-319-8
Copyright.  Alla rättigheter förbehållna

Upplagan har översatts från originalspråket tyska med titeln:
“Nutze den Augenblick. Was du tust, das tue ganz!”Den tyska upplagan gäller som referensverk för alla frågor beträffande
betydelsen av innehållet.

 

 

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum