Tukaj ste: začetna stran > Mi o sebi > Govor na gori

Blagrovanja


1. Ko pa je Jezus videl množico, je odšel na hrib. In ko je sedel, so prišli k Njemu dvanajsteri. Dvignil je pogled k Svojim učencem in rekel:

2. “Blaženi v Duhu so ubogi, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blaženi tisti, ki prenašajo trpljenje, kajti potolaženi bodo. Blaženi krotki, kajti upravljali bodo zemeljsko kraljestvo. Blaženi tisti, ki so lačni in žejni pravičnosti, kajti nasičeni bodo.

3. Blaženi usmiljeni, kajti dosegli bodo usmiljenje. Blaženi tisti, ki so čistega srca, ker bodo gledali Boga. Blaženi ustanovitelji miru, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Blaženi tisti, ki jih preganjajo zaradi pravične stvari, kajti njihovo je Božje kraljestvo.

4. Da, blaženi ste, če vas bodo ljudje sovražili in vas izključili iz svoje skupnosti in vas obrekovali in zaničevali zaradi Sina človekovega. Veselite se tisti dan in poskakujte od veselja, kajti glej, vaše plačilo je veliko v nebesih. Enako so storili vaši očetje prerokom. (Pog. 25, 1-4)  

 

Kristus, pojasnjujem, popravljam
in poglabljam besedo:

 

Govor na gori je Notranja pot k Božjemu srcu, ki vodi do popolnosti.

Blaženi bodo gledali Kristusa in z Mano, Kristusom, bodo krotko in ponižno upravljali Zemljo. Blagor tistemu, ki v vsem vidi veličastnost Boga Očeta-Matere! Za mnoge je postal živi vzor.

Svoje vodim do spoznanja resnice.

Kdor je iz resnice, sliši Moj glas, ker je resnica, in zato tudi sliši in gleda resnico.

Blaženi se ne bojijo in so veseli, ker vidijo in slišijo tisto, česar ne vidijo in ne slišijo tisti, ki se še skrivajo za svojim človeškim jazom in se s skrajnim naporom trudijo, da jih ne bi prepoznali.

Toda blaženi vidijo v ječo človeškega jaza in prepoznajo najskritejše misli soljudi. Vanjo posvetijo z močjo svoje svetle zavesti in svojemu sočloveku kličejo:

 

“Blaženi v Duhu so ubogi, kajti njihovo je nebeško kraljestvo!”

Z besedo “ubogi” ni mišljena materialna revščina. Ta ne prinaša blaženosti v Duhu, temveč je mišljena predanost Bogu, iz katere človek izpolnjuje, kar je Božja volja. To je notranje bogastvo.

Z besedo “ubogi” so mišljeni vsi tisti, ki si ne prizadevajo za svojo lastnino in ne kopičijo dobrin. Njihovo mišljenje in hotenje je namenjeno skupnemu življenju, tako da zakonito upravljajo z dobrinami, ki jih je Bog podaril vsem. Ne razmišljajo o svetnem in ne hrepenijo po njem. Služijo skupni blaginji, roke pa stegujejo k Bogu in zavestno stopajo po poti k notranjemu življenju. Njihov cilj je Božje kraljestvo v njihovi notranjosti, oznanjajo ga in ga hočejo dati vsem ljudem, ki so dobre volje. Njihovo notranje bogastvo je življenje v Bogu, za Boga in svoje bližnje. Živijo zapoved “moli in delaj”.

Težijo k Božjemu Duhu in prejemajo od Boga, kar potrebujejo za svoje zemeljsko življenje in še več. To so blaženi v Božjem Duhu.

 

“Blaženi tisti, ki prenašajo trpljenje, kajti potolaženi bodo.”

Človeško trpljenje ni od Boga, trpeči ga je bodisi povzročil sam bodisi je njegova duša prevzela v kraljestvu duš del krivde neke duše brata ali sestre, da jo zanjo poravna med zemeljskim bivanjem, kajti le tako lahko gre duša brata ali sestre v višja območja notranjega življenja.

Kdor prenaša svoje trpljenje, ne da bi obdolžil svojega bližnjega, in v trpljenju spozna svoje napake in slabosti, jih obžaluje, prosi za odpuščanje in odpusti, ta bo dosegel Božje usmiljenje. Kajti Bog, Večni, bi rad tolažil Svoje otroke in jim odvzel, kar ni dobro in zdravo za njihove duše. Ko namreč trpljenje zapusti dušo, ko so torej zbrisani vzroki, ki so delovali v duši, pride človek Bogu bliže.

“Prenašaj svoje trpljenje” pomeni: Ne tarnaj zaradi trpljenja; ne obtožuj Boga niti svojih bližnjih. V svojem trpljenju spoznaj svoje grešno obnašanje, ki je pripeljalo do tega trpljenja.

Obžaluj, oprosti in prosi za odpuščanje in ne stori več tega, kar si prepoznal kot greh. Takrat Bog lahko izbriše dušno krivdo in od Njega prejmeš nato več moči, ljubezni in modrosti.

Ko srečaš trpečega in od trpljenja skrušenega človeka in te prosi za pomoč, mu stoj ob strani in mu pomagaj toliko, kolikor ti je to mogoče in je dobro za njegovo dušo. In ko spoznaš, da tvoj bližnji pomoč sprejema hvaležno in da se z njo razvija, potem mu daj še več, če ti je mogoče.

Toda ti, ki prinašaš pomoč, stori to nesebično. Če narediš to samo zaradi zunanje dolžnosti, ne boš prejel duhovnega plačila - in tudi duši trpečega in skrušenega človeka ne boš naredil usluge, temveč samo telesu, vozilu duše.

 

“Blaženi krotki, kajti upravljali bodo zemeljsko kraljestvo.

Krotkost, ponižnost, ljubezen in dobrota gredo z roko v roki. Kdor je postal nesebična ljubezen, ta je tudi krotek, ponižen in dobrotljiv. Napolnjujeta ga modrost in moč.

Ljudje v Mojem Duhu, ki nesebično ljubijo, bodo upravljali zemeljsko kraljestvo. O, glejte, pot k Božjemu srcu je pot v srce nesebične ljubezni. Iz nesebične ljubezni teče Božji mir.

Ljudje, ki potujejo k Božjemu srcu, in ljudje, ki že živijo v Bogu, delujejo za Novi čas tako, da učijo vse voljne ljudi pot k Bogu. Vedno bolj osvajajo Zemljo v Mojem Duhu.

 

"Blaženi tisti, ki so lačni in žejni pravičnosti, kajti nasičeni bodo.”

Kdor je lačen in žejen Božje pravičnosti, je iskalec resnice, hrepeni po življenju v Bogu in z Njim. Nasiti naj se ga.

Moj brat, Moja sestra, ki hrepeniš po pravičnosti, po življenju v Bogu in z Bogom, potolaži se in se dvigni iz grešnega človeškega jaza! Veseli se, kajti napočil je čas, ko se Božje kraljestvo približuje ljudem, ki se trudijo izpolnjevati zapovedi življenja.

Glej, Jaz, tvoj Odrešitelj, Sem resnica v tebi samem. V tebi samem Sem torej pot, resnica in življenje.

Resnica je zakon ljubezni in življenja. V Desetih zapovedih, ki so izvlečki iz vseobsegajočega Božjega zakona, najdeš pravila za pot k resnici. Upoštevaj Deset zapovedi in stopal boš vedno bolj po poti Govora na gori, kjer so položeni temelji poti do resnice.

Pot do resnice je pot k Božjemu srcu, pot v večno življenje, ki je nesebično življenje. Govor na gori je pot v Božje kraljestvo, v zakone za Kraljestvo miru Jezusa Kristusa. Če se poglobiš vanje in jih izpolniš, prideš do božanske modrosti.

Spoznaj: Nihče naj ne bo lačen in žejen pravice. Naredi prvi korak v kraljestvo ljubezni tako, da si najprej pravičen do samega sebe. Vadi pozitivno življenje in mišljenje in postopoma boš postal pravičen človek. Potem boš prinesel Božjo pravičnost v ta svet; in tudi zastopal jo boš, ker izpolnjuješ Božjo voljo, Gospodovo voljo, ki izhaja iz Njegove ljubezni in modrosti.

Spoznaj: Blizu je čas, ko se bo zgodilo, kar je razodeto. Lev bo ležal ob jagnjetu, ker so ljudje premagali sami sebe - z Menoj, svojim Odrešiteljem. Sestavljali bodo veliko družino v Bogu in živeli bodo v enosti z vsemi živalmi in vso naravo.

Veselite se, Božje kraljestvo se je zelo približalo - in z Božjim kraljestvom tudi Jaz, vaš Odrešitelj in prinašalec miru, vladar Kraljestva miru, svetovnega kraljestva Jezusa Kristusa.

 

“Blaženi usmiljeni, kajti dosegli bodo usmiljenje.”

Božje usmiljenje ustreza krotkosti in Božji dobroti in pomeni za vse duše vrata v izpolnitev življenja. Ljudje, ki so v svoji duši razvili po Meni, Kristusu, ki živim v Bogu Očetu-Materi, vseh sedem osnovnih moči življenja - zakon od reda do usmiljenja - bodo spet kot čista duhovna bitja vstopili skozi vrata usmiljenja v nesebično ljubezen, v Božje kraljestvo, v nebesa in živeli v miru. Sedma osnovna moč, usmiljenje, je vrata v večno bit - v Božjem Duhu se imenuje dobrota in krotkost. Vsi ljudje, ki vadijo usmiljenje, bodo postali usmiljeni in bodo stali ob strani tistim, ki so na poti k usmiljenju.

Spoznajte: Pot do Božjega srca je pot posameznika v skupnosti somišljenikov. Kajti Bog je enost, in enost v Bogu je skupnost v Bogu in z Bogom in z bližnjim.

Kdor je naredil prve korake do popolnosti, ta bo izpolnjeval zapoved enosti: Eden za vse, Kristus - in vsi za Enega, Kristusa.

Govor na gori je, kot je razodeto, evolucijska pot v Notranje življenje. Vsi tisti, ki so na tej razvojni poti k Božjemu srcu že nekoliko naprej, pomagajo spet tistim, ki so šele na začetku poti. V vseh in nad vsemi sveti Kristus, Jaz Sem.

 

“Blaženi tisti, ki so čistega srca, ker bodo gledali Boga.”

Čisto srce je čista duša, ki se je spet zavihtela do absolutnega duhovnega bitja po Meni, Kristusu v Bogu Očetu-Materi.

Čiste duše, ki so spet postale bitja nebes, so natančne podobe večnega Očeta in Večnega gledajo iz obličja v obličje. Gledajo, živijo in obenem zaznavajo zakon večnega Očeta, ker so spet postale duh iz Njegovega Duha - večni zakon.

Dokler morajo ljudje in duše le prisluškovati Božjemu Duhu v sebi, še niso duh iz Njegovega Duha, še niso zakon ljubezni in življenje samo.

Kdor pa je spet postal zakon ljubezni in življenja,  gleda večnega Očeta iz obličja v obličje in z Njim neprestano, zavestno komunicira. Tudi Božji zakon, življenje iz Boga, motri kot celoto, ker je sam življenje in ljubezen in se v tem zakonu giblje. Kdor se giblje v absolutnem Božjem zakonu - ga je tudi docela razvil -od reda do usmiljenja in temu služi vseh sedem osnovnih moči neskončnosti, ker je v absolutni enosti in harmoniji z vso bitjo.

 

“Blaženi ustanovitelji miru, kajti imenovali se bodo Božji otroci.”

Smiselni pomen teh besed je: Blaženi so, ki živijo mir. Na to Zemljo bodo prinesli resnični mir, saj so v sebi postali miroljubni. So zavestno Božji otroci.

 

“Blaženi tisti, ki jih preganjajo zaradi pravične stvari, kajti njihovo je Božje kraljestvo.”

Spoznajte: kdor je sledil Meni, tega posvetnjaki niso spošovali, ker so prezirali tudi Mene kot Jezusa. Ljudje, ki so resnično sledili Nazarencu, so morali v vseh časih veliko prenesti in pretrpeti.                        naprej   /  nazaj  /  nazaj na Kazalo

»Govor na gori«

Kot Jezus iz Nazareta nam je dal Kristus  Govor na gori. Tega danes pojasnjuje in poglablja po Svoji preroški besedi v Svojem velikem razodetvenem delu: »To je Moja Beseda, Alfa und Omega, Jezusov evangelij. Kristusovo razodetje, ki ga tačas poznajo resnični Kristijani po vsem svetu«

To besedilo je dosegljivo tudi kot knjiga »Govor na gori«.
Naročite jo lahko pri založbi DAS WORT.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum