Tukaj ste: začetna stran > Mi o sebi > Univerzalno življenje

Kaj je Univerzalno življenje?


Človeštvo živi v velikem časovnem preobratu

Prakristjani v Univerzalnem življenju so prepričani, da živimo v velikem časovnem preobratu, v katerem Bog ponovno govori človeštvu po preroških ustih in Kristusov Božji Duh dopolnjuje in poglablja nauke Jezusa iz Nazareta, kot je sam naznanil: »Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega še ne bi mogli nositi. Ko pa pride On, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico…« (Jn 16, 12-13)

Bog je govoril in govori človeštvu

Božji Duh nima človeške govorice, zato si je vzel človeka in ga naredil za Svojo prerokinjo, ki lahko sprejema svetlobno govorico Duha in jo prevaja v človeške besede. Tako kot je Bog govoril po velikih prerokih Stare zaveze in po največjem preroku vseh časov Jezusu, Kristusu, tako govori Duh resnice že več kot 30 let po Gabriele, prerokinji in Božji poslanki za naš čas.

Univerzalno življenje je verska skupnost,
ki je razširjena po vsem svetu

Tako je po Gabrielinem neutrudnem delovanju v kratkem času preraslo delo Jezusa, Kristusa v po vsem svetu razširjeno delo ljubezni do Boga in do bližnjega, v karizmatično vrednoto, v Univerzalno življenje. Danes je Univerzalno življenje po vsem svetu razširjena verska skupnost, s prakristjanskimi skupinami po vsej zemlji. Preko teh skupin se lahko iskalci Boga seznanijo z Božjo besedo - na prireditvah, v knjigah, na kasetah, kakor tudi na radiu in televiziji.

 

Božje preroštvo za naš čas

Božje preroštvo za naš čas vsebuje sporočila o nastanku sveta in prihodnosti človeštva. Uči pot Govora na Gori, Notranjo pot k Bogu, na kateri lahko vsak v vsakdanjem življenju, pri druženju s soljudmi, prepozna samega sebe in premaguje svoje napake. Gre za življenje po Govoru na Gori, s čimer se človek približuje ponovni enosti z Bogom. Iz Božjih razodetij po Gabriele izvemo, da je človeška duša obstajala že pred rojstvom, da je bila na zemlji že večkrat utelešena, da bi se očistila. Zemeljsko bivanje je podvrženo zakonu setve in žetve, kar je učil že Jezus iz Nazareta, ki je rekel, da vse, kar slabega storimo soljudem, živalim in rastlinam, pade nazaj na nas – kot nesreča, bolezen in stiska – torej je potrebno očistiti grešne vzroke teh učinkov, tako da prepoznamo svoje napake, jih obžalujemo, prosimo za odpuščanje, sami odpustimo in starih napak ne počnemo več.

Marsikaj od tega je še zapisano v konvencionalnih biblijah, medtem ko se je mnogo v teh 2000 letih izgubilo, delno po pomoti, delno namerno, in s cerkvenimi dogmami izrinilo ali ponaredilo. Te ponaredke in dodatke je Kristusov Božji Duh korigiral po preroški besedi. Kristus pojasnjuje, da rimska cerkev s svojimi dogmami, rituali in hierarhijo nima nič opraviti z Nazarečanovimi nauki. Popravljena je tudi podoba Boga katoliških in luteranskih teologov. Njihovi nauki o večnem prekletstvu in predestinaciji so poganske poteze jeznega Boga in nimajo nič skupnega z ljubečim Bogom-Očetom, o katerem je govoril Jezus iz Nazareta.

Ta je z delom odrešenja dal vsem Svojim otrokom moč, da se povrnejo v svojo večno domovino, ki so jo v toku padca zapustili. Duhovna bitja, na začetku čista, ki so hotela biti kot Bog, so se zaradi tega oddaljila od praizvora vse biti, kar je povzročilo nastanek materialnega sveta. Da bi se ta razvoj zaustavil, se je v Jezusu iz Nazareta inkarniral prvovideni sin Boga, Kristus. Ni prišel kot »žrtveno jagnje«, da bi umrl v »posmeh Boga«, temveč zato, da bi  s Svojim vzgledom in Svojim naukom spreobrnil ljudi in ustanovil Svoje kraljestvo miru. Ker so Ga ljudje zavrnili, je šel v smrt in z Golgote podaril vsem dušam in ljudem odrešilno moč, da lahko sledijo Njegovemu nauku in se osvobodijo svojih grehov.

 

Ponovni duhovni prihod Kristusa Boga

V Božjih poslanicah iz univerzuma, podanih po Gabriele, Kristus napoveduje svoj ponovni prihod v duhu. Materialni svet (ne Zemlja) je na robu propada, kar je povezano z velikimi katastrofami, kot je že napovedal Jezus iz Nazareta. V tem času, ko vladajo stiska, beda, teror, strah in brezup, Kristusov Božji Duh kliče vsakega človeka: »Reši se, kdor se hoče rešiti, preden premine ta svet!« Z neposrednim šolanjem nam Bog še enkrat ponuja Svojo mogočno roko. Tako lahko vsak posameznik izrabi možnost, da z usmerjenim nagovarjanjem Prasvetlobe v sebi, ter z doslednim izpolnjevanjem Božjih zakonov v vsakdanjem življenju naredi še nekatere notranje korake, da si pridobi duhovno rast in zrelost, tako da svoje napake in slabosti prepozna in odloži ter sklene mir z bližnjimi, naravo in živalmi.

Bog želi, da pride Njegovo kraljestvo na Zemljo

Kristjani že 2000 let molijo v Očenašu: »Tvoje kraljestvo prihaja…« Prakristjani, katerih religija je notranja religija, ki oznanja mir, se trudijo, da to vzvišeno molitev Jezusa, Kristusa, udejanjajo. Vsebina te čudovite molitve ne velja samo za ljudi, temveč tudi za naravo in živalski svet. V Božjem kraljestvu, za katerega ljudje v Očenašu prosijo, vlada enost med človekom, naravo in živalmi. V Očenašu je tudi: »Tvoja volja se godi.« Bog želi, da se godi Njegova volja, da pride Njegovo kraljestvo na to Zemljo. Zaradi tega danes nastaja – po preroški besedi – dežela miru, temelj za Kraljestvo miru Jezusa, Kristusa. O tem poroča oddajnik Novi Jeruzalem za Kraljestvo miru Jezusa Kristusa.

 

Prakristjani rehabilitirajo Jezusa, Kristusa

Prakristjani so miroljubni ljudje, ki se vsak dan trudijo ohranjati in ustvarjati mir, tudi mir z živalmi in celotno naravo. Vendar pa ne molčijo, ko gre za njihovega učitelja, vodnika in pripravljavca poti v Očetovo hišo, Jezusa, Kristusa, ki nam je v Svojem nauku približal Očeta ljubezni in miru. Prakristjani pojasnjujejo, ko kdo zlorablja Kristusovo ime. Ker prakristjani ne molčijo, ampak  razkrivajo mahinacije, ki bi jih Petrov stol in njegov luteranski privesek želela obdržati prikrite pod imenom »Jezus« ali »Kristus«, pod znakom križanega, jih cerkveni funkcionarji in njihovi pomočniki v medijih diskriminirajo, obrekujejo in onemogočajo. Več o tem lahko preberete pod naslovom: Prakristjani in uradne cerkve.

Malo sodišč v Nemčiji je sposobnih brez predsodkov svobodno odločati, kadar gre za zaščito verskih manjšin pred cerkvenimi obrekovanji. Nekatere sodne odločitve glede verske skupnosti Univerzalno življenje lahko preberete tukaj...

Pot prerokinje in njeno poslanstvo za svet

Univerzalno življenje je torej svetovno delo, ki je lahko nastalo samo tako, da je Gabriele šla po poti vsakega pravega preroka, ki je tlakovana s preganjanjem, trpljenjem in omejevanjem. Na Gabriele se je izpolnila napoved Jezusa iz Nazareta: "Če so preganjali Mene, bodo preganjali tudi vas." Toda vedno več ljudi spoznava, da po njej govori Božji Duh, in kako mogočno poslanstvo je dano po njej – kot na primer dve največji Kristusovi razodetji:

»Sem Kristus, sin živega Boga. Moja Božja beseda, beseda nebes, se razlega po preroških ustih. Jaz, Kristus, nisem več v zemeljski obleki, torej ne več v mesu, zato ne govorim več govorice ljudi, nimam njihovega glasu. Zato sem si vzel človeka in ga pripravil za Svojo svetlobno govorico, tako da sprejema Mojo govorico in jo posreduje vam v materinem jeziku instrumenta.«
(Iz oddaje Božje preroško zdravljenje, dne 06.06. 1994)

»O, spoznajte in občutite v svojih srcih: Ne vodim vas k nobenemu človeku. Ne vodim vas niti k Svojemu instrumentu, k Svoji prerokinji – vodim vas v vašo notranjost, k Sebi h Kristusu Boga, k jedru bitja duše, k življenju, ki sem jaz.«
(Iz oddaje Božje preroško zdravljenje, dne  13. 08. 1995)

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum