Tukaj ste: začetna stran > Mi o sebi > Veselo sporočilo

Grozilno sporočilo cerkve se potaplja, dviga se veselo sporočilo univerzalnega Duha


 

Jezus, Kristus, Preroški Duh prakristjanstva, je v našem času s preroško besedo napel mogočni lok. Univerzalno življenje po vsem svetu pomeni: univerzalni večni Duh, Bog v Jezusu, Kristusu, je na svet prinesel vseobsegajoče delo. Njegovo sevanje se veča v ljudeh, ki so dobre volje. Veliki lok je kot mogočna mavrica, ki v vseh odtenkih Notranje svetlobe obkroža vso Zemljo.

Jezus iz Nazareta, Božji Sin, ni bil duhovnik. Njegov nauk je bil in je najvišja duhovna raven, ki nas jo uči iz večne Biti. Najvišja Bit nima cerkve. Zato tudi On ni ustanovil cerkve. Ker je bil Jezus iz Nazareta Duh iz večnega Duha, iz popolnosti, ni imel naziva in tudi ne sredstev in zato ni nastavil »visoke duhovščine«.

Jezus, Kristus je govoril naj sledimo Njemu. Želel je, da bi udejanili Njegov nauk. Samo iz udejanjanja nastaja Kraljestvo miru Jezusa Kristusa, ki ga je napovedal.

Vsaka zunanja cerkev je ustanova, ki je polna tradicije kot so dogme, veroizpovedi in podobno. Kjer je tradicija ni samo zastoj, temveč nazadovanje. To danes doživljamo pri po človeško ustanovljeni instituciolnalni cerkvi.

Božji Duh se ne pusti stisniti v šablone, ki jih je hotela in jih hoče z institucionalnim oznanjevanjem vsiliti velikemu vseobsegajočemu Duhu duhovniška kasta za časa Jezusovega življenja in danes.

Kjer ljudje sledijo Kristusu, tako da delajo, kar je učil Jezus, so neposredno v prakristjanskem toku, ki je tekel že v Preroškem duhu po Kristusu. O prvih kristjanih poročajo, da so nekateri imeli dar zdravljenja, drugi dar prerokovanja. V vseh časih so bili razsvetljeni ljudje in mistiki, obstajala so kristjanska gibanja, ki so se otresla pritiska dogmatičnega in ritualnega cerkvenega vodstva, da bi sledila samo Nazarečanu, kar pomeni postopno izpolnjevati Njegov nauk in ne naukov institucionalne »visoke duhovščine«. Npr. bogomili, katarci, valdežani in drugi so sledili velikemu Duhu in se trudili častiti Jezusa, Kristusa, ne pa institucij. Zato je cerkvena inkvizicija mnoge od njih mučila do smrti.

Danes spet živijo ljudje, ki so neposredno povezani z naukom Jezusa iz Nazareta in s prakristjanstvom; tudi danes govori Preroški Duh – po ženi z zemeljskim imenom Gabriele, po kateri je nastalo mogočno razodetveno delo, ki se z neštetimi knjigami, kasetami, CD-ji in prek več sto radijskimi oddajniki širi po vsem svetu.

Preroški Duh, Kristus Boga, je dal vpogled v vsemogočne, večno delujoče zakone večnega življenja. Učil je že pred 27 leti in še danes uči o tej veliki kozmični Biti, ki prihaja na Zemljo in prinaša ljudem, ki so na poti miroljubnosti, Kraljestvo miru.

Jezus, Kristus, je učil in uči večni, vseobsegajoči zakon. Učil je in uči vsakega človeka o zakonu vzroka in učinka. Jezus, Kristus ter nebeški poslanci so učili Notranjo pot, da bi odprli v duši sedem osnovnih moči, ki prinesejo ljudem, ki razvijejo ljubezen do vseobsegajočega večnega Duha, svobodo, srečo, notranji uspeh, mir in miroljubnost.Tako postane človek zdrav, srečen in miroljuben ter soustvarja Kraljestvo miru, ki so ga napovedali že preroki Stare zaveze in Jezus, Kristus.

V tem mogočnem loku, ki je napet okoli celega sveta in ga lahko primerjamo z mavrico, ki jo je napovedal že Noe, je mogočni Duh prek ljudi, ki sledijo Jezusu, Kristusu, ustanovil splošnokoristne socialne in medicinske ustanove ter poljedelstvo, ki je v skladu z naravo in brez reje koristnih domačih živali. Z miroljubnim poljedelstvom proizvajajo naravna živila in jih posredujejo soljudem na trgih ali z razpošiljanjem.

Jezus, Kristus še danes uči Notranjo pot po Svoji prerokinji. To Pot je prek radia mogoče slišati po vsem svetu in po vsej Zemlji so ljudje, ki stopajo po tej poti. Njegova beseda, ki v mogočnem loku JAZ SEM, KI SEM obkroža Zemljo, zajema vse ljudi, ki so dobre volje.

Nauk Jezusa iz Nazareta je bil in je absolutno svoboden nauk; to vsebuje stavek »Sledite Mi!« Jezus nobenega človeka ni prisilil, da veruje v Božjo besedo. Učil je pot k večnemu Očetu in jo uči danes kot Kristus Boga. Nobenega človeka ne prisiljuje niti kot Jezus niti danes kot Kristus. Tako danes kot takrat se glasi: Kdor bi rad sprejel Njegov nauk, gre po poti Govora na gori in Desetih zapovedih, torej sledi Jezusu, Kristusu. V nauku Jezusa, Kristusa, je temeljni kamen Kraljestva miru. Kdor postopoma živi po miroljubnem nauku Jezusa, Kristusa, kdor ga tako rekoč izpolnjuje, t a pomaga graditi Božje kraljestvo miru na Zemlji.

Mnogi današnji prakristjani si prizadevajo slediti Jezusu, Kristusu, da bo lahko vzniklo Njegovo kraljestvo miru, ki se najprej naznanja v srcih tistih, ki postopoma izpolnjujejo Njegov nauk. Prakristjani v Nazarenčevem nasledstvu nimamo ne dogem ne običajev ter nismo vezani na ceremonije in veroizpovedi. Čutimo se svobodne v enem Duhu, v Duhu Nazarečana, Jezusa, Kristusa, ki je Odrešitelj vseh ljudi in duš. Jezus, Kristus, ki je Notranji zdravnik in zdravilec, je ustanovil Svetovno središče za zdravljenje z molitvijo in vero, ki v obločnici Biti seva na Zemljo.

Jezus, Kristus, je Svoje naslednike učil etičnomoralna načela – najvišje vrednote Notranje Biti, da bi živeli in delovali v Njegovem Duhu. Vseobsegajoče Jezusovo, Kristusovo delo učenja in pomoči je dokončano z Gabrielinim skladom, s saamlinskim delom ljubezni do bližnjega za naravo in živali, saj je v njem zakon življenja, ljubezen, na prvem mestu.

V Gabrielinem skladu, v saamlinskem delu ljubezni do bližnjega za naravo in živali, v katerem je zasidran le temeljni kamen za Kraljestvo miru, se izpolnjuje velika ljubezen Jezusa, Kristusa, do živali. Kraljestvo miru se odpira na polju in v gozdu; ustvarjajo se novi življenski prostori, kjer se živali lahko gibljejo svobodno in v miru, brez strahu, da jih bodo preganjali in mučili. Rasta povezanost z ljudmi, ki jim nudijo pomoč in skrbijo zanje. Živali čutijo, da jih spoštujejo in cenijo. Prijateljstvo med ljudmi in živalmi pričenja rasti ne samo na zunaj, temveč v občutkih, mislih in nesebičnih dejanjih, ki jih gojijo ljudje, ki stopajo po poti miroljubnosti.

 Na zunaj je zdaj vidno to, kar se je razvilo iz duhovne osnove, iz velikega Božjega razodetvenega dela po Gabriele: Prvi temelji Kraljestva miru.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum