Tukaj ste: začetna stran > Preroštvo > Aktualna Božja beseda
po Njegovi zdajšnji prerokinji

Božja beseda
po prerokih Stare zaveze -
Aktualna Božja beseda po Njegovi zdajšnji prerokinji


Besedo Večnega, ki jo je Gabriele smela prejeti 19. aprila 2005 o sedanjem svetovnem položaju, tukaj daje naprej:

Jaz Sem Večni.
Jaz Sem Bog Abrahama, Izaka in Jakoba.
Jaz Sem Bog vseh pravičnih prerokov.
Moja beseda je živa beseda, resnica, večni zakon ljubezni.

V vseh časih Sem si izbiral ljudi in jih naredil za svoj govorni instrument, za Božje preroke. Po njih sem govoril tistim ljudem, ki so odprli svoja srca Meni, Večnemu, in svoj razum uporabljajo za tehtanje in merjenje, da bi našli resnico v svojih srcih, na dnu duše. Prizadevali so si in si tudi danes prizadevajo živeti notranjo etiko in moralo, ki so jo dobivali in jo dobivajo iz Mojih zapovedi in tudi iz smernic, iz naukov, ki jih je oznanjal Moj Sin – Jezus, imenovan Kristus, ki sem Ga poslal k ljudem, da bi našli pot v svojo večno domovino.

Edino Kristus je pot, resnica in življenje v Meni, duhu ljubezni in svobode.

Jezus, ki je bil sin tesarja, se je oblačil tako kot preprosti ljudje. Tudi preroki, ki sem jih poslal k ljudem, so bili oblečeni kot ljudstvo. Nobeno nebeško bitje, ki je postalo človek, da bi kot človek oznanjalo Moje sporočilo, se ni oblačilo v škrlat, zlato in svilo. In noben prerok si ni privzel razkošnega oblastnega aparata, s pomočjo katerega bi s teološko spretnostjo in nauki, ki nasprotujejo večnemu zakonu, pritegnil ljudstvo na svojo stran, da bi molilo ljudi in verovalo, da se lahko Bogu približa samo s posredovanjem cerkvenih »dostojanstvenikov«. Pozunanjeni videz in navidezne resnice cerkvene ignorance so že od nekdaj povzročali in povzročajo duhovno osiromašenje in osirotelost ljudi in duš.

V vseh časih so cerkveni uradniki, okrašeni z nazivi, razkošjem in močjo, vlivali ljudem strah v kosti in jih spretno potiskali v odvisnost od svojega pogubnega nauka. Človek Jezus je bil mož iz ljudstva, prišel je izmed ljudi in ostal med ljudmi. Izučil se je obrti svojega telesnega očeta in ga tudi opravljal. Preroki, ki sem jih ves čas pošiljal na Zemljo in v svet, so bili ljudje iz ljudstva in so delovali med ljudmi kot njim enaki. Preprosto so širili Mojo besedo. Niso postavljali zahtev, naj veljajo za boljše kot vsi drugi. Nobenega blišča, razkošja in zahtev po oblasti jim nisem dal s seboj na njihovo preroško potovanje. Prav tako niso bili in niso intelektualci. Niso kronali in ne kronajo svojih glav, niso se oblačili in se tudi danes ne oblačijo na način, ki so ga izbrali ljudje, da bi ljudstvu vlivali strah in bi jim ljudska duša dajala priznanje in jih častila ter jih slavila kot Božje izbrance.

Jaz Sem povsod pričujoči Bog, ki biva v vsakem človeku in v vseh življenjskih oblikah zemlje in vse neskončnosti. Jaz nisem bog togih tradicij, nisem bog dogem in verskih obredov, nisem bog, ki dela ljudi odvisne in jih z grozilnimi gestami veže na pogansko umetno religijo.

Cerkvene kronane glave pogosto izgovarjajo Moje ime in ime Mojega sina. Spretno, z intelektualno teološko retoriko so pritegnile ljudstvo s svojim pogubnim naukom, da so ljudje verovali, da Sem za naukom cerkvenih zapeljivcev, za njihovimi tradicijami in rituali. Toda njihovo srce je hladno in prežeto z zahtevo po oblasti. Kdor uprizarja tako imenovano igro z dogmami, nima pojma o Vse-edinem, ki Sem Jaz in o Mojem sinu.

Igra cerkvenih akterjev je ostala prikrita le tistim, ki so hoteli na odru svetovnega gledališča sami sodelovati z uprizarjanjem vloge, ki bi jim podelila čast in ugled v Cerkvi in državi. Ljudstvo, ki se ni naučilo razmišljati, ploska in s plačevanjem potrjuje, da jim je v vsem poslušno.

Nobene cerkve iz kamenja nisem ustanovil in Moj Sin, Jezus, imenovan Kristus, tudi ne. Postavil nisem niti kardinalov in škofov, niti duhovnikov in župnikov, kaj šele Božjega namestnika. Jaz sam Sem zastopan v vsakem človeku, v vsej Neskončnosti.

Neizmerno bogati Cerkvi nisem poslal milijardnega bogastva z neba in prav tako nisem njenih zastopnikov oblekel v škrlat in drago kamenje. Milijarde prihajajo od mučenega in tlačenega ljudstva in od države, ki svoj državni mošnjiček bolj odpira bogatim kot najrevnejšim.

Kar nudi neizmerno bogata Cerkev, je samo človeško delo. Kdor se klanja temu skrpucalu, ta ne le da ne bo razumel Mene, Večnega, po preprostih ljudeh, ki sem jih poklical in pripravil za Mojo besedo, temveč bo te tudi preganjal in slabo govoril o njih, enako kot je ravnala duhovniška kasta v vseh časih s preroki in predvsem z Mojim sinom, Jezusom, Kristusom.

Kdor se klanja cerkvenemu oblastnemu aparatu in glasno slavi ljudi, katerih satanske oblastne strukture uničujoče delujejo v dušah ljudi, je svoje mišljenje in razum predal tistemu, ki zlorablja nauk Jezusa, Kristusa in je tako proti sovladarju nebes, proti Mojemu sinu, Jezusu, Kristusu.

Jezus, Kristus je ljudem med drugim svetoval, naj gredo v tiho kamrico in zapro za seboj vrata ter v tišini molijo k Tistemu, ki biva v templju iz mesa in kosti, v duši vsakega človeka. Kdor obiskuje hišo iz kamenja, ki se imenuje cerkev in ki je veličastno ter razkošno opremljena, ta ne moli k Meni s srcem in z vsemi čuti – tudi takrat ne, ko pri tem omenja Moje ime.

Številni teh molilcev – ki so poslušni Cerkvi, torej »najemnikom« – romajo k svojim »pastirjem« kot sužnji k svojim gospodarjem, k cerkvenim ekscelencam in eminencam. Bolj ko se habit šopiri, več je romarjev visokega ranga k njihovemu gospodu, posebno še, če jih pokliče tako imenovani »sveti oče«. Temu smejo potem izkazati dolžno spoštovanje – gotovo ne zastonj, kajti Vatikan jim bo nekaj podelil in posredoval, sporočila svoje vrste, nekaj, kar ima marsikatere nelepe, da, grozne posledice.

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum