Tukaj ste: začetna stran > Preroštvo > Publikacije

Publikacije


Vsakdo umre sam zase -
življenje in umiranje, da bi živeli naprej
Gabrielino pismo št. 5

Vsak umre sam zase – Življenje in umiranje, da bi živeli naprej – Smrt je dušni mrak. Umreti spričo večnega življenja je dušni večni dan.


Božja Beseda, zakon ljubezni in enosti,
ter brezpravni te zemlje
Veliko Gabrielino pismo št. 4

Gabrielino gledanje na svet z očmi ljubezni do Boga in univerzalne enosti. Številni ljudje so strahopetne šleve, ki se podrejajo nazorom cerkvenih in svetnih tiranov. Prizadeta so naša sobitja, živali, da, celotna mati zemlja.


Ljubezen do Boga in do bližnjega,
ter prikrito, popačeno kristjanstvo
Gabrielino pismo št. 3

Gabrielino pismo prijateljem, soljudem: Vsebuje zgoščene in načelne preglede ter kritične analize. Osvetljuje Božje zapovedi v zrcalu cerkvenega nauka. Poudarjen je odnos institucionalnih cerkva do vojn v primerjavi z jasnimi izjavami Jezusa iz Nazareta. Nadaljnji bistveni aspekti so nauk o reinkarnaciji in enakost, svoboda, enost, bratstvo ter pravičnost kot osnove za miroljubno sožitje med ljudmi.


Zrcalce, zrcalce na steni
- ali zdaj biva Bog v drugi deželi?
Gabrielino pismo št. 2

Gabriele daje pobude za kritično, analitično razmišljanje. Začne z majhnim vpogledom nazaj: na kratko označi razvoj cerkvene zgodovine.


Božični- in Novoletni-LOGO!
Gabrielino pismo št. 1

Advent je. Spet je božič pred vrati, cerkven praznik, ki ga z velikanskimi stroški in izumetničenim obnašanjem in kar še sodi zraven,vsak proslavlja, najsi je namen cerkven ali ne. Zato si skupaj nadrobno poglejmo tradicionalni božični praznik in adventni čas.Pomor živali je smrt ljudi
»Prerok« št. 16

Ali smo ljudje resnično mislili, da ne bo nobenih posledic, ko smo naš bivalni planet, Zemljo, stoletja dolgo vedno bolj izkoriščali in onesnaževali ter Božje stvaritve, živali, najsramotneje zlorabljali, mučili in ubili? Potem smo se motili, kajti zdaj velja: Mera je polna - dovolj je. Po vseh teh grozotah, ki jih je človek storil živalim, je zdaj sam na vrsti. Kaj to pomeni, z brezkompromisno jasnostjo nakaže Prerok.


Živali tožijo - »prerok« obtožuje!
»Prerok« št. 15

Prerok obtožuje zaradi trpljenja milijonov živali, ki jih ljudje na neizrekljiv način mučijo, zlorabljajo in pogosto brutalno ubijajo. Kaže učinke obnašanja človeštva in razkriva ozadja, ki so že tisočletja nazaj vodila do zlorabljanja živali. Živalim posodi svoj glas, ki bi rad govoril tudi vašemu srcu.


Ateist - prijatelj preroka?
»Prerok« št. 14

Ta izdaja »Preroka« vsebuje zapis nenavadnega in obsežnega pogovora pod motom: Nasprotna mnenja se ne tepejo medsebojno, kadar se sogovorniki, ki so različnega mišljenja, med seboj srečujejo tolerantno, tako da vsak pusti vsakemu svobodno voljo za svobodno odločitev.


Zaprite Sveto pismo!
Izdajstvo Jezusa Kristusa
in prerokov
»Prerok« št. 13

Za to izdajo sta se ponudila en strokovnjak za katoliško in en strokovnjak za luteransko teologijo, da odgovarjata na prerokova vprašanja v zvezi s cerkveno doktrino. Prerok meri odgovore z Desetimi Božjimi zapovedmi in nauki Jezusa Kristusa.


Neznanec, ki je sam sebi tuj
Potrebujemo "svetnike" kot priprošnjike?
»Prerok« št. 12

Še en pogovor med kritičnim sodobnikom in prerokom – o vrednosti pravilne presoje samega sebe, o moči misli in pomenu podzavesti, o inteligenci v nasprotju z intelektom, o življenju, smrti in reinkarnaciji, o »svetnikih«, o Jezusovi materi kot »materi božji«, o smrtnem grehu, dogmi in prisili k verovanju, o Jezusovem nasledstvu in še o marsičem.


Je bilo cerkveno ljudstvo cerkveno indoktrinirano in poenoteno?
»Prerok« št. 11

Kritična analiza zunanje religije in njenih posledic, posebej še daljnosežne indoktrinacije. – Politiki in cerkveni vrh si prizadevajo za moč, ugled in bogastvo, zagotavljajo si cerkvene nadarbine s pridobivanjem zemljiške posesti in drugih zunanjih vrednosti. Med kristjanskim ljudstvom se je pojavil virus ravnodušnosti do naukov Jezusa iz Nazareta. – Dan za dnem, leto za letom, vedno enaki cerkveni poteki in vedno isti superpametni, ustrezno oblečeni cerkveni farizeji in pismouki, ki imajo, kakor v Jezusovih časih, lepe govore in vendar so »kot pobeljeni grobovi«. Ljudstvo je postalo neverno in nima kulture, ker ga cerkvena oblast ni s svojim zgledom vodila k višji etiki in morali, da bi družba ozdravela in ostala zdrava.


Mladi in prerok
»Prerok« št. 10

Zapis razgovora v živo med mladostnikom in prerokom. Mladostnik ugotavlja: »Živimo v svetu, kateremu prav mi mladi pogosto nismo kos. Vsak od nas, ki se ozira za etičnimi in moralnimi vrednotami, mora spoznati, da jih skoraj ne moremo več najti. Kje je še kaj pristnega in resničnega? Vse, ampak prav vse je shematizirano, in preden se človek okrog obrne, postane posnemovalec ali pa je že postal eden od njih, ki se na številnih življenjskih področjih pusti uistosmeriti in se obrača v isto smer« … in postavi Gabriele veliko vprašanj, mdr. o smislu življenja. Kako lahko mladostnik oblikuje svoje življenje, da je le-to vredno življenja, zlasti pa še, kako lahko Boga in Njegove zapovedi vključi v svoje življenje.


Domačin in prerok
»Prerok« št. 9

Domačin postavlja preroku vrsto kritičnih vprašanj, npr.: Ste vi vsi tako sveti, da ne hodite v gostilno? Ne smete popiti kozarca piva ali kozarčka vina? Zakaj ne jeste klobas in mesa? Se na veliki petek prakristjani spominjajo Jezusovega trpljenja in smrti? Ali tudi za veliko noč praznujejo Njegovo vstajenje? Kako je pri prakristjanih, če eden od vas, torej prakristjan, umre? Ga sami pokopljete, ali kako je s tem? Lahko dokažeš, da obstaja reinkarnacija? Še enkrat mi, prosim, pojasni Božjo milost. Kar praviš o Bogu – to sploh ni Bog, ki ga poznam iz šole in z verouka! Obstaja lahko le ena vrsta Boga! Kateri je pravilen? V kaj naj verujem? Kako pri vas izgleda prepir? Kako se obnašate?Suženjska vera in njene "skrivnosti"
»Prerok« št. 8

Suženjska vera in njene skrivnosti. Še en dialog med Kristusovim prijateljem in Gabriele. Kristusov prijatelj sprašuje mdr.: Kaj je pravzaprav »vera«? Ali nismo suženj vere, dokler samo verujemo ter svojega verovanja v dobro, v katerem je upanje, ne aktiviramo? Da se realizira to, v kar verujemo, v kar upamo, torej postane za nas realno in vidno in je tudi dejansko pred nami? Vse drugo – samo-»vera« - je le brkljanje v megli, ki nam jemlje vidljivost, zaradi česar mogoče zaidemo, v kolikor naša vera ostane pasivna vera. Kaj je realnost, če samo verujemo? Kje se lahko oprimemo, če smo le v megli pasivne vere? Kje je pregled ali vpogled? Ali ni »suženjska vera« dobra oznaka za verovanje, ki nas obdaja kot megla, iz-za katere so skrivnosti, naš svet želja ali naše skrbi, to, kar si želimo ali česar si ne želimo?


Življenje »kristjanov« tekom leta
»Prerok« št. 7

Naj je božič, veliki petek, velika noč, binkošti, vsi sveti – to so vrhunci v teku leta. Krščanski prazniki. Kako kristjani praznujejo »svoje« praznike? In kako poteka njihovo življenje od enega do drugega praznika? Na primer božič. Komaj da je kateri praznik tako pozunanjen, kot je ta. Kdo pa že misli na resničen pomen božiča? In kdo se sploh zaveda tega?


Usoda, naša usoda, čigav življenjski načrt?
Pravični ali nepravični Bog?
»Prerok« št. 6

Kristusov prijatelj vpraša Gabriele, če se ukvarja z astrologijo, če verjame vanjo. Temu sledi živahen dialog, ki je zajet v tej izdaji »Preroka«, med drugim o usodi, o prepletenosti kozmosov z dušo in človekom, o življenjskem načrtu in človekovih življenjskih nalogah, o usodi, o reinkarnaciji duše, eventualnem abortusu, o izvirnem grehu in še o marsičem.


Nastajanje Božjega dela in dejanje
- podjetništvo po Govoru na gori -,
prejeto od Duha Kristusa Boga
»Prerok« št. 4

V tej izdaji iz niza »Prerok« se Gabriele mdr. ukvarja z naslednjimi vprašanji Kristusovega prijatelja: Gabriele, zakaj je Kristus Boga začel s Svojim delom, ki se imenuje Delo Jezusa Kristusa za vračanje domov? Po določenem času je iz Dela Jezusa Kristusa za vračanje domov zraslo Univerzalno življenje. Kakšni so evolucijski koraki? V biblijah beremo o Desetih zapovedih in Govoru na gori. Na zahodu se imata katoliška in evangeličanska institucija za kompetentni za Jezusov nauk. Zakaj se ponovno razodeva Kristus Boga, da bi mdr. spet učil Deset zapovedi in Govor na gori? Ali je v Univerzalnem življenju nov gospodarski sistem, ki si ga omenila? Kaj pravzaprav pomeni Univerzalno življenje?


Položaj ženske v skupnosti
»Prerok« št. 3

Nek Kristusov prijatelj razmišlja o članku v časopisu Sueddeutsche Zeitung, da sta bili 33 letna teologinja iz Bona in njena 48 kolegica posvečeni v duhovnici starokatoliške cerkve in omeni časopis Passauer Neue Presse, ki je 25.2.1995 poročal, da je evangeličanska cerkev dobila prvo škofinjo. Možno je, da je že več škofinj nameščenih po evangeličanskih državnih cerkvah. Najsi je ena ali več škofinj v evangeličanski cerkvi ali ena ali več duhovnic pri starokatoličanih - postavlja se vprašanje: Je zdaj Pavel doslužil s svojimi pismi v bibliji? Če je, potem bi to bile zgolj besede človeka, ne pa besede dane od Boga. Ali je Pavel v božansko navdihnjena pisma pustil dotekati predsodke do žensk, ko je v pismih Korinčanom 14, 34, 35 napisal naslednje: »Kot je v navadi v vseh skupnostih svetih, morajo žene molčati v skupnosti. Ni jim dovoljeno govoriti. Morajo se podrediti, kot to zahteva zakon. Če hočejo kaj izvedeti, morajo doma vprašati svojega moža: kajti za ženo se ne spodobi, da govori pred skupnostjo?« Ta izdaja »Preroka« vsebuje nadaljnja vprašanja in Gabrieline odgovore nanje.


»Prerok« št. 2

Prerok daje po Božjih zakonih vsem ljudem spodbude za razmišljanje in odgovore glede zapletov in nepravilnosti na tem svetu. Govori pa tudi o svoji nalogi in tako tudi o sami sebi. V tej izdaji Kristusov prijatelj postavi nekaj vprašanj Gabriele, Božji prerokinji v Univerzalnem življenju, na katera prejme izčrpne odgovore.


»Prerok« št. 1

V tej izdaji »Preroka« Gabriele predoči ljudem, kako ustanovitelj kot osebnost – naj bo to v duhovni skupnosti ali v podjetju ali v politiki – ostane vodilen in daje pomoč in napotke naslednjim generacijam.


 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum