Tukaj ste: začetna stran > Preroštvo > Publikacije > Brošure »Prerok« > »Prerok« št. 8

Suženjska vera in
njene »skrivnosti«Kristusov prijatelj:

Spomnil sem se znanega starega odgovora: "Modri so tisti, ki preko zmot, torej preko lastnega samospoznanja, potujejo k resnici, tisti pa, ki ostajajo v zmoti, so norci."

Iz lastne izkušnje lahko rečem: Dejavno prizadevanje za postopno vsakodnevno izpolnjevanje Božje volje, daje notranjo gotovost, razširja obzorje zavesti, daje zaupanje ter bratsko-sestrinsko razmerje z našimi soljudmi. Iz lastne izkušnje prav tako vem, da je vedno znova potreben notranji sunek, da se rešimo pasivnosti in pustimo, da vera postane aktivna. To pomeni, da premagujemo človeško lagodnost in ne padamo vedno znova v stare, utečene vedenjske vzorce.

Če svojega življenja ne vzamem v svoje roke in ne pustim, da veri in spoznanju sledi dejanje, potem drugim prepustim krmilo svoje življenjske ladje in se pustim krmariti. Udobno je biti pod vplivom drugih, namesto da bi sami odločali o sebi - toda kam to pelje? Kam je pripeljala nedejavnost tako imenovano krščanstvo? Krščanstvo je odločilno vplivalo na potek dogodkov na tej Zemlji. Rezultat je viden v stanju narave in človeške družbe. To ni bila in ni Božja volja. Čigava torej je potem? Ali ni bila morda izključitev zapovedi dejanja iz Nazarenčevega nauka, spretna, zavestna poteza? Lagodnost vodi človeka, ki so mu ljubi in prijetni npr. užitek, udobno življenje in moč, do znanih katastrofalnih posledic.

 

Prerok:

Lagodnost je ustaljenost množic.

Vprašanje: Ali ni konec koncev vera špekulacija? Špekuliram, kaj se najbolje ujema z mojo človeško blaginjo. To je nato zame primerna vera. Moj bližnji si išče svojo vero, ki vsebuje njemu prijetne ali koristne vidike. Ali niso pogosto različice "pravične vere" gesla človeške samopravičnosti in dostikrat nestrpnosti? Pomislimo samo na tako imenovane verske vojne. Toda: Nad pravično vero, ki jo dosežemo z dejanji, je neomejena Božja pravičnost, Njegova resnica, ki j e večna.

 

Naslednja brošura "Prerok" / Kazalo brošur "Prerok"

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@univerzalno-zivljenje.siImpresum