Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Duchovné knihy k učeniu sa a k dosiahnutiu eticko-mravných hodnôt

Duchovné knihy k učeniu sa a k dosiahnutiu eticko-mravných hodnôt


Ponuka kníh Združenia pre podporu prakresťanského života

Združenie pre podporu prakresťanského života je neziskové občianske združenie, ktoré vydáva knihy Gabrielinho nakladateľstva Das Wort (http://www.gabriele-verlag.de/) v Slovenskej republike s licenčným povolením. Ponuku kníh ako aj samotné knihy je možno objednať na adrese: univerzalzivot@pobox.sk

 Knihy pre Českú republiku ako aj celú ponuku kníh s aktuálnymi cenami prosím žiadajte na adrese univerzalni.zivot@centrum.cz

 

Uvedené ceny v Eur platia len pre Slovenskú republiku

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Životná škola k zvládnutiu života - cesta ku kozmickému vedomiu

Čo je to kozmické vedomie, to sa môžeme dozvedieť jedine od človeka, ktorý v ňom sám žije – je to Gabriela, Božia prorokyňa a posolkyňa pre dnešnú dobu. V nespočetných duchovných vyučovacích hodinách a rozhovoroch nám z prúdu božskej múdrosti dala pre našu životnú cestu podstatné duchovné poznanie ako aj mnohoraké pokyny a pomoci.

Cesta ku kozmickému vedomiu je prístupná pre každého – aj Vy môžete získať pre svoj život veľa nových, dobrých vlastností a násjť kvalitu života, ktorú ste si už vždy priali. Kto sa rozhodne, ísť cestou, ktorú Gabriela ponúka, ten využije šancu, zmeniť mnoho vecí k pozitívnemu – vo vnútri a následne podľa okolností aj vo vonkajšom.

 

 

72 strán, slovensky, mäkká väzba, dodanie na dobierku, 4,50 Eur + poštovné

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zvieratá sa žalujú - Prorok obžalúva!

Možno sa pýtate: Čo to má navzájom spoločné, prorok a zvieratá? Ako odpoveď nato sa hodí proti otázka: Má Boh mlčať, keď sú Jeho stvorenia mučené najukrutnejším spôsobom? - Nie. On pre ne pozvihne Svoj hlas a v dnešnej dobe pozdvihuje Svoj hlas cez Gabrielu, Svoju prorokyňu. Prorok obžalováva utrpenie miliónov zvierat, ktoré ľudia nevysloviteľným spôsobom mučia, zneužívajú a beštiálne vraždia.

Prepožičiava zvieratám hlas, ktorý chce hovoriť aj k Vášmu srdcu a ukazuje na základe svedectiev zo starých a nových časov pozadie tisíce rokov trvajúceho znevažovania zvierat.

 

Obj.č.: p015sk, 144 str., brož., slovensky, zadarmo

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

To je Moje Slovo A a Ω

Evanjelium Ježiša - Kristom prejavené Slovo, ktoré už medzičasom poznajú praví kresťania na celom svete

Prečítajte si burcujúce a mnohosľubné posolstvo, jasnú prorockú reč - pravdu o živote Ježiša z Nazaretu. Postava Ježiša z Nazaretu dodnes nestratila nič na fascinácii. Vzhľadom na mnohé rozdielne názory na to, že ako Ježiš z Nazaretu žil, ako učil a ako to, či ono asi myslel, sa mnohí pýtajú na pravdu. Dodnes už bolo o Ňom napísaných veľa kníh - avšak bolo v nich skutočne pochopené Jeho posolstvo? Kde môže človek nájsť dnes Jeho čisté učenie, Jeho čisté Slovo?

Cez prorocké Slovo pre dnešnú dobu daroval Kristus ľudstvu mohutné dielo prejaveného Slova, ktoré vysvetľuje a prehlbuje Jeho život a pôsobenie ako Ježiša a zároveň obsahuje odpovede na mnoho otázok ľudstva.

Obj.č.: s007sk, 1022 str., väzba,   slovensky , cena 14,90 € + poštovné

česky dostupná len 1. časť(300 strán)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desatoro BOŽÍCH prikázaní - život praresťanov

Táto kniha v obrysoch naznačuje šírku a hĺbku Desatora prikázaní. Obsahuje výňatky z absolútneho zákona nebies – zákona nezištnej lásky. Veľmi jasne ukazuje, ako preniesť Desatoro Božích prikázaní do každodenného života – ako byť pravým kresťanom. Bohatstvo toho, čo Desatoro prikázaní obsahuje sa otvorí tomu človeku, ktorý postupne naplňuje obsah týchto prikázaní z večného zákona, teda ho oživuje svojim myslením a konaním.

Objenávacie číslo: s338sk

82 strán, brožúra, slovensky, objednávka na dobierku, cena 3,70 €+poštovné

dostupné aj v českom jazyku

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reč na hore Výňatky z knihy: "To je Moje Slovo. Alfa a Omega"

Konkrétne životné rady pre každodenný život podľa Božích zákonov.

Kristus hovorí: "Reč na hore je Vnútorná cesta k Božiemu srdcu, ktorá vedie k dokonalosti."

Ako Ježiš z Nazaretu nám Kristus daroval Reč na hore – a dnes ju objasňuje a prehlbuje prostredníctvom prorockého slova vo Svojom veľkom Diele prejavenia v Univerzálnom živote.

Obj.č.: s008sk, 82 str., väzba, slovensky, cena 3,00 €+poštovné

dostupné aj v českom jazyku

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzdravovanie vierou - celkové uzdravenie

Strachom a beznádejou človek redukuje svoje duševné a telesné energie. Naopak, nádej a dôvera spôsobujú prebudenie životnej sily. Či chorý alebo zdravý - táto kniha ukazuje, na čom v živote skutočne záleží a ako môžeme prostredníctvom aktívnej viery v sebe rozvinúť sebauzdravujúce sily, aby sme dosiahli skutočné a trvalé celkové uzdravenie. Východiskový bod pritom tvoria otázky: Odkiaľ prichádzajú moje choroby a ťažkosti? A ako môžeme pozitíne zmeniť svoje myslenie?

Obj.č.: s330sk, slovensky, cena 3,00 €+poštovné

dostupné aj v českom jazyku

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý zomiera sám za seba - Život a umieranie, aby sme žili ďalej

Táto kniha sa týka každého, kto chce zo strachu pred smrťou dospieť do vedomého života, do bezpečnosti, do miernosti a vnútornej stálosti. Pretože tak píše Gabriela: „Kto sa učí rozumieť svojmu životu, ten sa viacej smrti nebojí." Okrem toho sú v tejto brožúre vysvetlené mnohé nedorozumenia a falošné učenie ako napríklad, ako bolo učenie o reinkarnáci v rannom kresťanstve zrazu odsúdené – a aké to malo zničujúce následky.

Obj.č.: s368sk, 130 str., brož., slovensky, cena 2,00 €+poštovné

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽIVOT - Prišiel som - odkiaľ? Odchádzam - kam?

Keď prichádzam, nevie nikto, kto som a odkiaľ prichádzam. Keď odchádzam, nevie nikto, kto som bol a kam idem. Táto kniha obsahuje vedomosti z najvyšších duchovných oblastí. Dáva odpovede na otázky, ktoré sú také staré ako samotné ľudstvo.

Obj.č.: s407sk, 74 str., väzba, slovensky, cena 2,00 €+poštovné

dostupné aj v českom jazyku

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnútorná cesta - Stupeň poriadku

Na stupni poriadku sa učíme usporiadavať naše myšlienky, krotiť reč a zjemňovať zmysly. Učíme sa ako žiť vo všednom dni zameraní na prameň života v nás a ako uskutočňovať dennú modlitbu duše.

Úlohou duše v pozemskom šate je zušlachťovať sa, a tým sa približovať k veľkému cieľu, božskosti. Vnútorná cesta je cestou k Božiemu srdcu, na ktorej nás Kristus vedie krok po kroku naspäť do Otcovského domu.

Obj.č.: s121sk, 213 str., väzba., česky, cena 3,30 €+poštovné

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vnútorná cesta - I. Meditačný kurz k rozšíreniu a stabilizovaniu vedomia

12 textov dané z Ducha Božieho k rozšíreniu a stabilizovaniu vedomia, ktoré vedú do ticha a pomáhajú zamerať naše myslenie a život viac a viac na Boha v najvnútornejšom duše.

Obj.č.: s122sk, 210 str., väzba, slovensky, cena 3,00 €+poštovné

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slová Otca aj pre Teba

Klenot, ktorý čítateľom sprostredkuje blízkosť Boha, nášho nebeského Otca, s poukázaním na to, aby sme sa oslobodili od ľudského ega a dospeli k našej pravej, večnej bytosti. Slova z večne-univerzálneho života, z prameňa pravdy, z hojnosti všesily, z najvyššieho vedomia vesmíru. Univerzálny Duch hovorí k Jeho dieťaťu; sú to slová povzbudenia a vedenia, ktoré darujú útechu a nádej a dotýkajú sa nás priamo v našom srdci s najväčšou láskou. Sú ukazovateľom pre všetkých ľudí na ceste k vedomému životu v Bohu.

Obj.č.: s108sk, 123 str., väzba, česky, cena 2,00 €+poštovné

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tvoje dieťa a Ty - Životná škola nezištnej lásky

Cez prorocké slovo pre dnešnú dobu nám bola daná už v roku 1992 táto brožúrka, v ktorej ide o výchovu kojencov a malých detí. Zákonitosti duchovných princípov nezištnej lásky pri výchove našich najmenších môžu pomôcť mnohým rodičom, ale nie len im . . .

 

Obj.č.: s110sk, 85 str., brožúra, slovensky , cena 1,50 € + poštovné

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Boh v nás

Téma „Boh v nás“ je práve v dnešnej dobe pre mnohých provokáciou. Keď v médiách čítame a počujeme, čo sa odohráva v tomto svete, potom sa slovo „Boh“ dostáva stále viac do úzadia, a nie to ešte „Boh v nás“. Počujeme o katastrofách v tomto svete a ako sa ľudia prejavujú, ako zaobchádzajú so seberovnými, ako žijú v nepriateľstve s tými, ktorí nemajú rovnaké názory ako oni. Boh je napriek tomu stále prítomný. On je životom a svetlom v prírode, v každom zvierati, v každej rastline, v každom kameni a mohutnom strome. Boh je v prazáklade Vašej duše. Boh je s Vami a pri Vás.

 

Túto brožúrku (24 str.) si môžete objednať zadarmo tiež na hore uvedenej emailovej adrese.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak by ste nám chceli pomôcť

roširovať knihy a brožúry, TV programy s prakresťanskou tématikou, finančným darom alebo prekladmi textov alebo produkovaním TV programov, prosím ozvite sa nám na univerzalzivot@pobox.sk.

Srdečne Vám ďakujeme za každý aj najmenší dar!

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum