Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Otčenáš

Otčenáš


Otče náš,
ktorý si v nebesiach,
posvätené je Tvoje Meno!
Naša Ríša prichádza,
Tvoja vôľa sa deje
ako v nebesiach, tak aj na Zemi.
Náš denný chlieb nám dávaš dnes
a odpúšťaš nám našu vinu,
a my odpúšťame našim vinníkom;
Ty nás vedieš v pokušení
a zachrániš nás od zlého.
Lebo naša je ríša
a sila a nádhera
od večnosti k večnosti.

 

Prečo nehovoria Prakresťania v Otčenáši „Tvoja Ríša prichádza“ ale „Naša Ríša prichádza“? K tomu povedal Boh, náš nebeský Otec, v Prorockom slove cez Gabrielu v roku 1986:

„Tvoja je Ríša, sila a nádhera v celej večnosti. - Tak sa modlí človek.
Prečo sa nemodlíte: Naša je Ríša, sila a nádhera v celej večnosti?
Ja Som váš Pán a Boh, váš Otec.
Kto ste vy? Túto otázku pokladám káždému jednotlivcovi a túto otázku nech si káždý jednotlivec zodpovie.
,Tvoja je Ríša a sila a nádhera v celej večnosti’ – zneje ďaleko, ďaleko od vás. Pririekate mi Ríšu, silu a nádheru a cítite sa veľmi ďaleko vzdialení od tejto Ríše, ktorá je nakoniec aj vašou Ríšou – Našou Ríšou, pretože čo Ja vlastním, to vlastníte aj vy. Ako mi to chcete pririeknuť? Ja Som vám všetko daroval. Vy ste synmi a dcérami tejto Ríše a všetky sily, všetko bytie, čo Ríša vlastní je vaše.
Tak sa modlite: Naša je Ríša a sila a nádhera v celej večnosti.
U Mňa neexistuje žiadne Amen.“

 

Základom Prakresťanského učenia je Desatoro Božích prikázaní, Učenia Ježiša, toho Krista a Otčenáš. Prakresťanské učenie je teda radostným posolstvom veľkého učiteľa slobody, Spasiteľa Ježiša, toho Krista.

Prakresťania, ktorých náboženstvo je Vnútorné náboženstvo , náboženstvo mieru, sa usilujú uskutočňovať túto vznešenú modlitbu Ježiša, toho Krista, v skutku.

Obsah tejto nádhernej modlitby neplatí len ľuďom, ale aj prírode a svetu zvierat.

 

Cez Gabrielu sa ľudia dozvedajú detailne, aké obsahy ležia v Otčenáši. V nasledujúcom nájdete niekoľko textov od Gabriely k modlitbe Otčenáš:(V slovenskom jazyku v príprave.)

 

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum