Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Reč na hore

Nájdi v negatívnom pozitívne


  7. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich vinu, tak vám aj váš nebeský Otec odpustí. Ak však neodpustíte ľuďom ich vinu, tak ani vám neodpustí váš Otec v nebesiach vašu vinu.

8. Aj keď sa postíte, netvárte sa skleslo ako pokrytci. Lebo títo sa pretvarujú, aby vyzerali ako ľudia, ktorí sa postia. Veru, Ja vám hovorím, oni už majú svoju odmenu.

9. A Ja vám hovorím, nikdy nenájdete Nebeskú Ríšu, iba ak sa budete chrániť pred svetom a pred jeho zlým vplyvom. A vy nikdy neuvidíte Otca v nebesiach, iba ak budete dodržiavať sabat a zanecháte svoju horlivosť hromadiť bohatstvá. Keď sa však postíš, tak si pomaž hlavu a umy si tvár, aby si sa nepredvádzal ľuďom so svojím postením. A ten svätý Jeden, ktorý vidí do skrytého, ti to verejne prizná.  

(Kap. 26, 7-9)

 

Ja, Kristus, vysvetľujem, opravujem

a prehlbujem slovo:

 

Prikázanie odpúšťať a prosiť o odpustenie má platnosť dovtedy, kým nebude všetko odpykané a očistené, čo nezodpovedá večným zákonom. Prikázanie odpúšťať a prosiť o odpustenie patrí k zákonu sejby a žatvy. Zrušený bude potom, keď bude všetko ľudské odpykané, a kým sa každá duša nestane čistou, bezchybnou duchovnou bytosťou.

Dovtedy však platí prikázanie: odpúšťajte a bude vám odpustené. Keď prosíte o odpustenie a váš blížny vám odpustí, potom vám odpustil aj váš Otec v nebesiach. Ale keď prosíte o odpustenie a váš blížny vám ešte neodpustil, lebo ešte na to nie je pripravený, tak vám neodpustí ani váš večný Otec. Kto sa prehrešil proti svojmu blížnemu, ten musí dosiahnuť odpustenie aj u svojho blížneho. Až potom odoberie Boh tento hriech.

Večne Spravodlivý miluje všetky Svoje deti – aj tie, ktoré ešte nemajú silu na odpustenie. Keby odpustil len tomu, kto dal podnet k hriechu a neodpustil tomu, kto bol k hriechu zvedený, a nedokáže ešte odpustiť – kde by potom bola spravodlivosť Božia? Obaja môžu vojsť do nebies až vtedy, keď svoje hriechy odpykajú.

Preto dbajte na to, čo vychádza z vašich úst a dbajte na svoje činy, či zodpovedajú večnému zákonu, teda či sú nezištné! Veľmi rýchlo je niečo protikladné vyslovené alebo vykonané – ale dlho to môže trvať, kým to bude odpustené.

Keď ste prosili o odpustenie a váš blížny ešte nie je pripravený vám odpustiť, potom sa vo vás zosilní milosť Božia, zahalí a nesie vás – ale On vám nezoberie to, čo ešte nie je očistené. Milosrdenstvo Božie sa potom zosilní aj vo vašom blížnom a prihliadajúc na jeho slobodnú vôľu ho povedie tak, že rýchlejšie spozná svoje chyby, oľutuje a odpustí vám. Až potom, keď vám odpustia všetci, voči ktorým ste sa prehrešili – keď je teda všetko splatené – až potom môžete vojsť do nebies, lebo Boh už premenil všetko ľudské na božskú silu.

 

Boh je všadeprítomný. Preto pôsobí aj v zákone sejby a žatvy. Vo všetkom negatívnom je aj to pozitívne, Boh, večný zákon. Keď človek spozná svoje hriechy a chyby a oľutuje ich, tak budú v nich pozitívne sily aktívne a posilnia toho človeka, ktorý dospel k spoznaniu svojej viny, aby očistil svoje hriechy silou Kristovou.

Spoznajte, zákon Boží; to je večný život od večnosti k večnosti – všetko vo všetkom: všetko je obsiahnuté vo všetkom, vo veľkom to najmenšie a v najmenšom to veľké, v hriechu sila na odpustenie a v sile, ktorá sa uvoľní odpustením, vzostup k Vnútornému životu, do večného Bytia.

Preto môže aj v negatívnom pôsobiť Božské – vtedy, keď človek prosí zo srdca o odpustenie, odpustí a viac nehreší. Človek však musí urobiť prvý krok k Vnútornému životu.

Spoznajte: ak všetko, čo robíte – či sa modlíte, postíte alebo rozdávate almužny – ak to nerobíte nezištne, ale len preto, aby vás videli vaši blížni, vtedy už máte odmenu od ľudí. Boh vás už neodmení. A ak sa postíte len pre objemnosť svojho tela, tak v sebe nerozmnožíte Ducha svojho Otca. Kto však prijíma potravu v mene Najvyššieho a zachováva mieru a z času na čas sa postí, aby svoje telo uvoľnil a očistil, aby sila Božia mohla správnym spôsobom zásobovať všetky bunky a orgány, ten sa učí aj statočným spôsobom prijať a pojať život z Boha, aby v ňom žil. A zároveň zasvätí v modlitbe svoj život Bohu, Večnému, aby sa postupne týmto spôsobom stal žijúcou modlitbou.

 

                            ďalej  /  naspäť  / naspäť k obsahu

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum