Nachádzate sa tu: Univerzálny život všetkých
kultúr celosvetovo
 > My o nás > Reč na hore

Predhovor


Ježiš Nazaretský daroval ľudstvu pred dvetisíc rokmi Reč na hore. Podstatné časti tohoto učenia môžeme nájsť v biblii (Mat.5-7) Reč na hore obsahuje esenciu Ježišovho učenia — podstatné výpovede pre život podľa zákonov Božích, poučenia pre zachádzanie s našími spolublížnymi, so zvieratami, s prírodou. Kto tieto učenia vo svojom každodennom živote presadí v skutok, ten veľmi skoro pocíti, že sa jeho život mení, že sa stáva mieruplným a pozitívnym.

Cirkevní vodcovia a politici práve z takzvaného kresťanského sveta naproti tomu tvrdia, že je toto učenie utópia a v skutku nepresaditeľné.

Bol teda Ježiš Nazaretský utopista?

Alebo bol práve On tým realistom, ktorý by nám ľuďom mohol ukázať cestu z bludiska ľudského ja?

Kristus, ten Syn Boží, šiel ako Ježiš Nazaretský po tejto Zemi. Jeho spasiteľský Duch žije a pôsobí od toho »Je dokonané« na Golgate v každom jednom z nás. On hovoril v uplynulých dvoch tisíc rokoch stále znovu skrze prorocké ústa. Dnes, v tejto mohutnej dobe prelomu, sa On prejavuje znovu cez Svoju prorokyňu. On objasňuje a prehlbuje Jeho učenia, ktoré dal ľuďom ako Ježiš Nazaretský. To sa deje tiež v Jeho veľkom diele prejavenia »To je Moje Slovo. Alfa a Omega, Evanjelium Ježiša —Kristovo-prejavenie, ktoré medzičasom poznajú praví kresťania na celom svete«.

Toto dielo ďalekosiahle presahuje obsah biblie;dáva nám mohutný súhrnný prehľad o tom, čo bolo, o tom čo je a o tom, čo bude. Kristus daruje ľudstvu v tomto prejavení tiež všeobsiahle poučenia pre skutočne duchovný život podľa božských zákonov. Tým sa napĺňajú v tomto diele Jeho slová, ktoré On ako Ježiš Nazaretský povedal: »Ešte mnoho by som vám mal čo povedať....« (Ján 16,12). Zakladajúc na »Evanjeliu Ježiša«, na jednom už existujúcom, mimobiblickom texte evanjelia, opisuje Kristus v tejto knihe »To je Moje Slovo«, Svoj život a pôsobenie ako Ježiš Nazaretský; ukazuje nám najmä, a k o môžeme v dnešnej dobe žiť podľa zákonov Božích, podľa Desatora prikázaní a podľa Reči na hore a necháva nas hľadieť dopredu do budúcnosti, do Jeho Ríše Mieru na Zemi.

 

Ježišova Reč na hore obsahuje esenciu cesty do Vnútra, ktorú dnes Kristus v Univerzálnom živote učí cez Jeho Prorocké slovo vo všetkých stupňoch a detailoch. Vnútorná cesta »Bližšie, k Tebe Bože môj« je cestou sebaspoznania a prekonania ľudských chýb z lásky k Bohu. Kto touto cestou k nezištnosti, k rovnosti, slobode, jednote, bratstvu a spravodlivosti úspešne ide, ten obdrží silu, aby Reč na hore, a Desatoro prikázaní v každodennom živote — aj v zamestnaní a v hospodárstve - viac a viac naplňoval.

 

Predložená kniha chce všetkým hľadajúcim ľuďom dnešnej doby priblížiť Ježišovu Reč na hore — nielen tie časti obsiahnuté v biblii, ale aj Jeho vyučujúcu reč s vysvetleniami a prehĺbeniami, ktoré dal Kristus ľudstvu cez Svoje Prorocké slovo dnes. Okrem toho má tu predložená kniha dať čitateľovi tiež pohľad do hĺbky tohoto prejaveného diela »To je Moje Slovo. Alfa a Omega, Evanjelium Ježiša  — Kristovo-prejavenie, ktoré medzičasom poznajú praví kresťania na celom svete«.

V tomto diele prejavenia Kristus stavia na knihe »Evanjelium Ježiša. Čo bolo pred 2000 rokmi«. Pretože v ňom je mnohé podané neúplne a tu a tam chybne, vysvetľuje a opravuje dnes tento text. Tie miesta, s ktorými sa Pán bližšie nezaoberá, tie sa v podstatnom zhodujú s pravdou Jeho života a pôsobenia ako Ježiš Nazaretský. Okrem toho Kristus prehlbuje a rozširuje podstatné vyjadrenia v »Evanjeliu Ježiša«. Tým je v celkovom diele »To je Moje Slovo« ľudstvu teraz podaná celá pravda; všetky podstatné aspekty Ježišovho života a Jeho učenia.

 

V diele »To je Moje Slovo« nasledujú po jednom alebo po niekoľkých veršoch z »Evanjelia Ježiša« vždy slová, ktorými Kristus v roku 1989 tieto odseky vysvetlil, opravil a prehĺbil. Táto štruktúra je zachovaná aj pri reprodukcii v tu predložených výňatkoch.

Pre ľudí Novej doby, doby svetla, ale aj pre dnešné ľudstvo prejavil Kristus v roku 1991 to Najvyššie, Absolútny zákon, vo Svojom diele  »Veľké kozmické učenia Ježiša Nazaretského Jeho apoštolom a učeníkom, ktorí to mohli pochopiť. Život  pravých bohom-naplnených ľudí«. (Dá sa objednať na www.das-wort.com, v nemeckom jazyku. V Slovenčine v príprave) Je to zákon Nebies, daný ako ďalšia pomoc všetkým tým, ktorí sa rozhodli, uskutočňovaním zákonov Božích, stať sa znovu čistými srdcom  a tým  zjednotení s Božským v ich Najvnútornejšom nezištne na tejto Zemi žiť a pôsobiť. 

Boh dával a dáva. Nepýta sa , či ľudia Jeho Slovo, Božie slovo, spoznajú a podľa toho žijú.  Každý  môže preskúšať a rozhodnúť sa .  »Kto to môže pochopiť, ten to pochop; kto to chce nehať, ten nech to nechá.«


                               ďalej   /   naspäť k prehľadu

 

 

 

 

© 2014 Universelles Leben e.V. • E-mail: info@universelles-leben.orgImpressum